Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
73154 Gwiazdka.
73155 Gwiazdka (Złota) dla dobrych dziatek. Złota Gwiazdka dla dobrych dziatek. Początki czytania polskiego, zawierające: Naukę zgłoskowania ułożoną podług najnowszych i najlepszych zasad, gawędki, rozmówki, powiastki, wierszyki różne i powinszowania, z dwudziestoma czterema obrazkami kolorowanemi. Warszawa, nakł. B. Lessmana, druk. J. Jaworskiego, 1859,
73156 Gwiazdka dla dzieci. Gwiazdka dla dzieci. (Warszawa, 1859);
73157 Gwiazdka dzieciom. Gwiazdka dzieciom Maryi na miesiąc Maj. przekład z francuzkiego przez ***. Warszawa, nakł. i druk. XX. Misjonarzy, 1860,
73158 Gwiazdka Kazia. Gwiazdka Kazia, podarek na kolendę dla małych dzieci, w obrazkach i wierszykach. Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. C. Wolfa i Syna w Monachium, (1884),
73159 Gwiazdka czyli Kolenda. Gwiazdka czyli Kolenda na rok 1863. Książka zbiorowa illustrowana. Rok pierwszy. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Sp., druk. Aleksandra Ginsa, 1863,
73160 Gwiazdka czyli Kolenda. Gwiazdka czyli Kolenda na rok 1864. Książka zbiorowa illustrowana. Rok drugi. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Sp., druk. Aleksandra Ginsa, 1864 (1863),
73161 Gwiazdka.
73162 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1865. Książka zbiorowa illustrowana. Rok trzeci. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1865 (1864),
73163 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1866. Książka zbiorowa illustrowana. Rok czwarty. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1866,
73164 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1867 i 1868. Książka zbiorowa illustrowana. Rok piąty i szósty. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1867 (1866),
73165 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1869 i 1870. Książka zbiorowa illustrowana. Rok siódmy i ósmy. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1870,
73166 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1874. Książka zbiorowa illustrowana dla dzieci. Warszawa, nakł. Księgarni I. Zinberga, druk. Aleksandra Ginsa, 1873,
73167 Gwiazdka czyli kolęda. Gwiazdka czyli kolęda na rok 1875. Książka zbiorowa illustrowana dla dzieci. Warszawa, nakł. Księgarni I. Zinberga, druk. E. Skiwskiego, 1875 (1874),
73168 Gwiazdka Krakowska. Pismo dwutygodniowe. Kraków, redaktor odpowiedzialny i wydawca Jan Gadowski (w nrze 8: wydawca Emil Szwarc, redaktor odpowiedzialny Jan Gadowski), druk. Wł. L. Anczyca i Sp., rok I: 1880/1881 (nr 1 z 24 XII 1880, nr 2 z 8 I 1881 — nr 8 z 2 IV 1881),
73169 Gwiazdka dla ludu. Gwiazdka dla ludu górno-szlązkiego. Przydatek do katolickiego kalendarza na rok 1846. Gliwice (Bytom?), Landsberger, 1846,
73170 Gwiazdka na rok 1846. Dla Młodzi. Gwiazdka na rok 1846. Dla Młodzi Katolickiéj. Gniezno i Leszno, nakł. i drukiem Ernesta Günthera, (1845),
73171 Gwiazdka na rok 1847. Dla Młodzi. Gwiazdka na rok 1847. Dla Młodzi Katolickiéj. Gniezno i Leszno, nakł. i druk. Ernesta Günthera, (1846),
73172 Gwiazdka Niedzielna. Dodatek niedzielny do „Gazety Gdańskiej”. Gdańsk, red. odpow. Bernard Milski (od nru 53? r. 1893 red. odp. Józef Palędzki, od r. 1894 red. odp. Bernard Milski, od nru 14 r. 1896 red. odp. Bolesław Sobiechowski, od nru 36 r. 1897 red. odp. Stanisław Paszliński, od nru 50 r. 1897 red. odp. Józef Palędzki, od nru 31 r. 1899 red. odp. Mieczysław Piechowski, od nru 9 r. 1900 red. odp. Józef Palędzki, od nru 41 r. 1900 red. odp. Aleksander Jauer), druk. Bernarda Milskiego, 1891—1900 (i dalej do 1918),
73173 Gwiazdka. Gwiazdka czyli Pamiątka roku 1847 dla braci Towarzystwa trzeźwości. Opole, nakł. Juliusza Bonawentury Pohla, druk. H. Czenczek w N. Piekarach, (1847),
73174 Gwiazdka piekarska (mylnie).
73175 Gwiazdka czyli powieść. Gwiazdka czyli powieść służąca na podarunek dzieciom na Boże Narodzenie. Grudziądz i Brodnica, nakł. i druk. C. G. Roethe, 1844,
73176 Gwiazdka przewodnia. Gwiazdka przewodnia Pątników polskich do grobu SS. Apostołów. Lwów, nakł. Drukarni Polskiej, (1888),
73177 Gwiazdka na Rok. Gwiazdka na Rok Pański 1847. Gliwice (Bytom ?), Landsberger,
73178 Gwiazdka na Rok. Gwiazdka na Rok Pański 1848. Gliwice (Bytom ?), Landsberger,
73179 „Gwiazdka” Warszawska. Wydawnictwo Ilustrowane na 1892 rok, z przeznaczeniem połowy dochodu ze sprzedaży na rzecz ubogich, opracowane z okazyi dorocznie urządzanego przedświątecznego Bazaru w Resursie Obywatelskiej przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Warszawa, druk. Wincentego Thiella, 1892,
73180 Gwiazdka dla moich kochanych ziomków. Gwiazdka dla moich kochanych ziomków na 1890 rok. Rozprzedaż na cel dobroczynny. Kraków, nakł. Józefa Dziubanowskiego, czcionkami Drukarni Związkowej, 1890,
73181 Gwiazdkę („Na)”. Na Gwiazdkę. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1886 z humoreską. Warszawa, Druk. Kupiecka, 1885,
73182 Gwiazdkę („Na)”. Na Gwiazdkę. Kalendarzyk na rok zwyczajny 1887. Wydawnictwa rok drugi. Dochód z rozprzedarzy (!) przeznaczony na cele dobroczynne. Warszawa, nakł. C. M. Śniegockiej, Druk. Kupiecka, 1886,
73183 Gwiazdomorski Jan (1854—1906). Listy z Paryża. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882,