Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
73094 Guzy M.
73095 Gvadányi József (1725—1801). Rontó Pálnak egy Magyar lovas Köz-katonának és Gróf Benyovszki Móritznak életek... 1816.
73096 Gwagnin (Guagnini) Aleksander (z Werony; 1534—1614). Z Kroniki Sarmacyi europejskiej, Alexandra Gwagnina z Werony, hrabie pałacu laterańskiego, rycerza pasowanego i rotmistrza J. K. M. Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, ziemie ruskiéj, ziemie pruskiej, ziemie intflantskiej (!), ziemie żmudzkiej. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka Polska, zesz. 18—22). Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, druk. Czasu, 1860,
73097 Gwagnin (Guagnini) Aleksander (z Werony; 1534—1614).
73098 Gwajacetyna.
73099 Gwałtu. Gwałtu gore! (Lipiec). Lwów, 1848,
73100 Gwara.
73101 Gwardia.
73102 Gwardia. Gwardia Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie,
73103 Gwardya. Gwardya Honorowa złożona z młodzieży Uniwersytetu. B. m. b. r. (Warszawa, 1830),
73104 Gwardia. Gwardia Miejska Wolnego Miasta Krakowa- (Formularz wezwania członka Gwardii Miejskiej na wartę wysyłanego przez dziesiętników, z datą: 183.). B. m. b. r. (Kraków),
73105 Gwardia.
73106 Gwardia Narodowa (w Warszawie).
73107 Gwardya Narodowa. Jak się ma Gwardya Narodowa Musztrować? czyli krótka nauka dla tych, którzy sobie lub téż innym tę wiadomość udzielać będą. (Na okładce tytuł: Musztra dla Gwardyi Narodowej). Bochnia, nakł. i druk. W. Pisza, 1848,
73108 Gwardya Narodowa. (Wzór nominacji dowódcy oddziału Gwardii Narodowej Miasta Krakowa). B. m. b. r. (Kraków, 1848),
73109 Gwardya Narodowa.
73110 Gwardya Narodowa (w Wilnie).
73111 Gwardyak Akademik.
73112 Gwardyak z nad Sanu.
73113 Gwarectwo. Gwarectwo naftowe,
73114 Gwarek.
73115 Gwarek Jan.
73116 Gwarkowie. Gwarkowie olkuscy,
73117 Gwatemala.
73118 Gwebry.
73119 Gwiazda. Gwiazda (Zrazu po dwa razy na tydzień, następnie tygodnik). Detroit, redaktorowie: A. Paryski, potem: Linde, Topolnicki, Lubowiecki i E. L. Kołakowski; wyd. Józef Skupiński i A. Paryski (A. Czarnecki?), 1889—1894 (czy dalej?),
73120 Gwiazda. Gwiazda (czasopismo nie numerowane). Tarnów d. 15 stycznia 1866, druk. Anast. Rusinowskiego,
73121 Gwiazda. Gwiazda czasopismo. (Tygodnik). Toledo (Ohio), red. A. Paryski, wyd. Czarnecki, 1887 (zaczął się ukazywać w połowie tego roku).
73122 Gwiazda. Czasopismo dla płci niewieściej (na karcie tyt. dla całego rocznika podtytuł: Czasopismo dla niewiast). Lwów, wydawca i odpowiedzialny za redakcję Hipolit Stupnicki, druk. E. Winiarza (od nru 10 r. 1869: druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, od nru 13 r. 1869: druk. M. F. Poremby, od nru 16 r. 1869: druk. H. Jasieńskiego, nr 7 r. 1870: druk. H. Jasieńskiego i K. Gromana, od nru 8 r. 1870: druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, nr 11 r. 1870: druk. M. F. Poremby, od nru 12 r. 1870: druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, od nru 15 r. 1870: druk. M. Mohra), 1869 (nry 1 z 1 V—16 z 20 XII) — 1870 (nry: 1 z 2 I — 17 z 15 XII),
73123 „Gwiazda”. Kalendarz petersburski, premjowy, illustrowany, literacki, społeczny i informacyjny. Na rok zwyczajny 1881. Rok pierwszy, pod redakcyą Glińskiego. St.-Petersburg, nakł. Księgarni Józefa Ungra, druk. Józefa Ungra w Warszawie, 1881 (1880),