Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
72914 Guthrie Matthew (zm. 1807).
72915 Gutkowski.
72916 Gutkowski Błażej. Anatomia teoretyczna czyli Nauka o budowie części składaiących organizm człowieka przez... Medycyny Doktora Dyssektora Anatomii w Uniwers. Jagiellonskim. Tom lszy o kościach i więzach. Kraków, w Drukarni Braci Gieszkowskich, 1828,
72917 Gutkowski Błażej. Dissertatio inauguralis Mineralogico-Chemico-Medica de Zinco quam adjectis Thesibus Annuente inclyta Facultate Medica in Antiquissima ac Celeberrima Universitate Jagiellonica pro Adquirenda Doctoratus Medicinae Laurea... Medicinae Chirurgiaeque Magister Publice disquisitioni submittit Anno 1819. Cracoviae (1819),
72918 Gutkowski Edward.
72919 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863). (List pasterski z datą: Varsaviae 1 III 1827, inc: „Pia Mater Catholica Ecclesia...”). B. m. b. r.,
72920 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863). (List pasterski z datą: Janów 30 I 1832, inc: „Oto nadszedł nam...”). B. m. b. r.,
72921 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863). (List pasterski z datą: Janów 5 V 1834, inc: „Universis et singulis quorum interest...”). B. m. b. r.,
72922 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863). (List pasterski z datą: Janów 17 I 1835, inc: „Dopełniając naszéy powinności...”). B. m. b. r.,
72923 Gutkowski Jan Marceli ks. (biskup podlaski; 1776—1863).
72924 Gutkowski Karol.
72925 Gutkowski Mieczysław. Nastolnaja kniga dla notariusow warszawskago sudiebnago okruga. Sostawił... Izdanije nieofficialnoje. Płock, izdanije Kniżnago Magazina M. Gutkowskago. Warszawa, Tipogr. Gubiernskago Prawlenija, 1899,
72926 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Katechizm ekonomiczny dla włościan, albo Nauka przez pytania i odpowiedzi, O Rolnictwie, Ogrodnictwie, Sadownictwie; O utrzymywaniu bydła, koni, różnych trzód, drobiu i pszczół; O Ekonomii Domowey iako, o przyzwoitym chodzeniu około gospodarstwa domowego, o nabiale, przędziwie, o użytkowaniu z rozmaitych roślin gospodarskich, i o różnych wiadomościach przydatnych gospodyni. Dzieło pożyteczne, nietylko dla włościan, i nayniższey klassy rolników, lecz i dla Właścicieli dóbr, Possessorów, Rządców dobrami, i Plebanów. Napisane przez... Imperatorskiego wolnego Towarzystwa Ekonomicznego Petersburgskiego Członka korresponduiącego. Warszawa, w Drukarniach Połączonych Gazety Warszawskiej i Sukcesorów Tomasza Lebrun, 1806,
72927 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Obrachowanie korzyści wynikających z zaprowadzenia rolnictwa przemiennego. Przez autora Katechizmu ekonomicznego dla włościan, Członka kilku Towarzystw rolniczych. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1825,
72928 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Proiekt do ustaw Towarzystwa rolniczego wojewodztwa lubelskiego przedstawiony na dniu 20 Czerwca 1817 roku na posiedzeniu tegoż Towarzystwa przez... Podpułkownika Inżenierów, różnych Towarzystw uczonych Członka. Lublin, druk. Jana Karola Pruskiego, 1817,
72929 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Przepisy i powinności Kadetów Szkoły elementarnéj Artylleryi i Inżynierów, wydane w Warszawie dnia 21go Kwietnia 1811 roku, przez...,
72930 Gutkowski Wojciech (1775—1826). Rozprawa o fortyfikacyi czytana na publiczném posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk Na dniu 30 Kwietnia 1811 Roku przez... Podpółkownika, Pod-Dyrektora Inżenierów, Kommendanta 2go Szkoły Elementarney Artylleryi i Inżenierów, Towarzystwa powyższego, iako też Ekonomicznych, Warszawskiego i Petersburskiego, Członka. Warszawa, druk. Gazety Warszawskiej, 1811,
72931 Gutkowski Wojciech (1775—1826).
72932 Gutman Bronisław.
72933 Gutman Bronisław.
72934 Gutmann Gerschen vel Eugeniusz. „Kachał spi!” napisał... w Dolnej wsi przy Myślenicach. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., Druk. Narodowa F. K. Pobudkiewicza, 1898,
72935 Gutmann Hermann r.
72936 Gutowska Tekla.
72937 Gutowski Ignacy (1816—1881).
72938 Gutowski J. (mylnie).
72939 Gutowski Józef (1859—1916). Nasze ciernie, kilka uwag na tle stosunków prawnych stanu nauczycielskiego w Galicyi, głos do narodu i jego posłów. Nowy Sącz, nakł. autora, druk. J. Litwińskiego w Wieliczce, 1900,
72940 Gutowski Józef (1859—1916). Książeczka rachunkowa dla szkół jednoklasowych na 3. 4. i 5. 6. rok nauki. Zebrał i wydał... nauczyciel w Dobréj. Kołomyja, nakł. autora, druk. Zadembskiego i Hollendra, 1885,
72941 Gutowski Józef (1859—1916). Plan szczegółowy do nauki codziennej w szkołach jednoklasowych, opracowany na podstawie planów naukowych. Tamże [Kołomyja, nakł. autora, druk. Zadembskiego i Hollendra], 1890,
72942 Gutowski Józef (1859—1916). Tygodniowy plan lekcyjny i trzy podziały godzin dla szkół jedno i dwuklasowych na 3. 4. 5. i 6. rok nauki opracowany na podstawie planów naukowych z r. 1893. napisał... emeryt. nauczyciel ludowy. Nowy Sącz, nakł. autora, druk. Jana Litwińskiego w Wieliczce, 1894,
72943 Gutowski Józef (1859—1916). Tygodniowy plan lekcyjny dla szkół jedno i dwuklasowych na 1. i 2. rok nauki opracowany na podstawie planów naukowych z roku 1893. napisał... emeryt. nauczyciel ludowy. Tamże [Nowy Sącz, nakł. autora, druk. Jana Litwińskiego w Wieliczce], 1896,