Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
70514 Graybner Stanisław (1846—1918). Na warszawskim bruku, szkic powieściowy i drobiazgi. Mój romans—nowela. Nie z fantazji— nowela. Bez ręki — powiastka. Nemezis — powiastka. Słaby argument — fantazja. Słowo honoru — fantazja. List sieroty — obrazek. Moralny koń — facecja. Guwerner — ramotka. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz; Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Pillera i Spółki, 1894,
70515 Graybner Stanisław (1846—1918). Marszałek, powieść. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskauera i Sp.,
70516 Graybner Stanisław (1846—1918). Nie dojechali. Komedja w jednym akcie przez... (Teatry Amatorskie. Wydawnictwo Józefa Blizińskiego, 11). Kraków, nakł. wydawcy, G. Gebethner i Sp., druk. A. Słomskiego i Sp., 1892,
70517 Graybner Stanisław (1846—1918). Mamin synek, powieść oryginalna w 2 tomach. (Biblioteka Myśli, t. I). Kraków, Druk. Związkowa, 1891,
70518 Graybner Stanisław (1846—1918). Mamin synek, powieść oryginalna w 3 częściach. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, Gebethner i Wolff w Warszawie, druk. Dziennika Polskiego, 1894,
70519 Graybner Stanisław (1846—1918). Pan Wyręba, powieść. Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. Pillera i Sp., Gebethner i Wolff w Warszawie, 1898,
70520 Graybner Stanisław (1846—1918).
70521 Graybnerówna Aniela.
70522 Graziani (Gratiani) Antoni Maria (1537—1611). Informatio de rebus Poloniae ad Henricum regem 1574. Edidit Joseph Korzeniowski. (Odb. z t. XV Scriptores rerum Polon.). Cracoviae, sumptibus Academiae literarum, typis Lad. d. Anczyc et Sociorum, 1891,
70523 Grażyński r.
70524 Gréard A.
70525 Grebel (Gröbel) Antoni Ignacy (1770—1799). Catalogue des livres français, qui se trouvent chez... à Cracovie. B. r. (1800),
70526 Grebel (Gröbel) Antoni Ignacy (1770—1799). Kalendarz polski i ruski dla Galicyi Zachodniey na rok od narodzenia Chrystusa Wielkojubileuszowy 1800. Jako pospolity maiący Dni 365. Po Przybyszowym pierwszy. Po Przestępnym czwarty. Podług zaś Greckiego przestępny mający Dni 366. Wieku ośmnastego ostatni. Pod panowaniem planety słonca. Mięsopustu w tym Roku według Rzymskiego Obrządku Tygodni 8. Według zaś Ruskiego Tygodni 7. i dzień 1. Wielkanoc Ruska w Tydzień po Rzymskiéy. Kraków, w Drukarni Uprzywilejowanej Antoniego Ignacego Gröbla, b. r. (1799),
70527 Grebel (Gröbel) Antoni Ignacy (1770—1799). Supplement ksiąg nowych polskich, znajdujących się w księgarni... B. r. (1800),
70528 Grebitz Karolina Eleonora. Rządna gospodyni we względzie kuchni i śpiżarni. Dzieło dla początkuiących gospodyn i dwornic miasteczkowych i wieyskich, ułożone przez... Tom pierwszy, zawieraiący naukę jasną i gruntowną sporządzania, bez wszelkich uprzednich wiadomości, tannych (!), smakowitych i wabiących oko, rozmaitych gatunków naywybornieyszych potraw, ciast, komputów, kremów, galaret, marynat, marmeladów, soków, gorących i zimnych napoiów i likierów. Tłumaczenie Walentego Szacfajera, Tłumacza Medycyny dla Ludu Wieyskiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1838,
70529 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Catalogue des livres français, qui se trouvent dans la librairie de Gröbl. Cracovie. B. r. (1807),
70530 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Catalogue des nouveaux livres françois, qui se trouvent dans la librairie de Gröbl, rue Grodzka à Cracovie, 1810,
70531 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Catalogus librorum latinorum, qui venales reperiuntur in officina libraria... Cracoviae. B. r. (1805),
70532 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Dodatek do katalogu książek polskich znayduiących się w Księgarni Gröblowskiej w Krakowie. B. r. (1812),
70533 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Katalog ksiąg drukarni Ant. Ig. Gröbla pozostałéj wdowy i sukcessorów w Krakowie. B. r. (1802),
70534 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Katalog ksiąg drukarni... w Krakowie. B. r. (1807),
70535 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Katalog ksiąg drukarni Gröblowskiéj, 1808,
70536 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Katalog książek polskich, znajdujących się w księgarni... w Krakowie. B. r. (1804),
70537 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Katalog książek polskich znayduiących się w księgarni Gröblowskiéy w Krakowie. B r. (1811),
70538 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). IIde Notice des livres nouveaux, qui se trouyent dans la librairie de... à Cracovie. B. r.,
70539 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). IIIme Notice (także i polskie książki). B. r. (1805),
70540 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). IVme Notice (także i polskie). B. r. (1806),
70541 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Supplement ksiąg nowych polskich, znajdujących się w księgarni Ant. Gröbla, pozostałéj wdowy i sukcessorów w Krakowie 1802,
70542 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Wzory charakterów znajdujących się w drukarni Gröblowskiéj. Kraków, 1810,
70543 Grębosz Adam.