Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
70334 Grammatyka (Krotka rossyiska). Krotka rossyiska Grammatyka dla szkoł narodowych Imperium rossyiskiego. (Wilno, 1800, 1809);
70335 Grammatyka albo krotki i łatwy sposob. Nauczenia się języka włoskiego. Grammatyka albo krotki i łatwy sposob. Nauczenia się języka włoskiego. Edycya druga poprawiona i powiększona. Warszawa, nakł. i druk. T. Zawadzkiej, 1809,
70336 Gramatzki. Feuerlösch-Ordnung für den Landkreis Danzig (Gdańsk). (Z datą: Danzig, den 17 Mai 1882, podpisany: Der Landrath des Landkreises Danzig v. Gramatzki). Danzig, Druck von A. Schroth,
70337 Gramdorge Fryderyk.
70338 Gramer F. Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien (Bytom). Bearbeitet von... Mit 24 in den Text gedruckten Holzschnitten. Beuthen O/S, im Selbstverlage des Magistrats, in Kommission bei Wilhelm Foerster, Druck von Moritz Bohm, 1863,
70339 Gramis Nicolaus. Acta... Urkunden und Aktenstücke betreffend die Beziehungen Schlesiens zum Baseler Konzile. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgegeben von Wilhelm Altmann. (Codex diplomaticus Silesiae, Band XV). Breslau (Wrocław), Josef Max & Comp., Druck von Robert Nischkowsky, 1890,
70340 Gramlewicz Ignacy ks. (imię zakonne: Benwenuto, reformat; 1837—1925).
70341 Gramlewicz Stefan (ur. 1849). Quaestiones claudianeae. Dissertatio inauguralis philologica, quam scripsit et amplissimi philosophorum ordinis consensu atque auctoritate in Alma Litterarum Universitate Viadrina, ad summos in philosophia honores rite impetrandos, die VI m. Martii a. MDCCCLXXVII hora XII in Aula Minore publice defendet... Posnaniensis. Adversariorum partes suscipient: Antonius Danysz, Dr Phil., Bertholdus Speck, Cand. Phil., Casimirus Łebiński, Cand. Phil. Vratislaviae, typis F. W. Jungferi, (1877),
70342 Gramlewicz Stefan (ur. 1849).
70343 Grammaire. Grammaire française. Vilna, de l'imprimerie dioecesale des Missionnaires, 1825,
70344 Grammaire polonaise. Grammaire polonaise et française ou discours trèsfaciles pour parler en peu de tems (!) la langue polonaise ou la française. Premiere partie. Breslau (Wrocław), chès (!) Guillaume Theophile Korn, 1801,
70345 Grammatica. Grammatica brevis linguae lituanicae seu samogiticae, a quodam pio Societatis Jesu Sacerdote conscripta et typi? mandata Vilnae a MDCCXXXVII, nunc reperta et iterum in lucem edita. (Tyt. litewski:) Trumpas pamokimas kałbos lituwyszkos arba żemaytyszkos, nuo nekurio nobażna ysz spâustas Wyjlniuj metúse 1737. dabarcziu atrastas yr ysznauja swiêtuy parôditas. Vilnae, typis B. Neumanni, 1829,
70346 Grammatyka.
70347 Gramont (de) Antoni Alfred Agenor (1819—1880).
70348 Gramont (de) F.
70349 Gramont I.
70350 Gramota. Gramota (Gosudarstwiennaja ustawnaja) Rossijskoj Impierii,
70351 Gramota. Gramota (Lwowskaja prawaja) 1421 goda. Warszawa, tipogr. K. Kowalewskago, 1888,
70352 Gramota. Gramota (Russkaja) dla Litowcew. Izdanije 5, isprawl. Izdana po rasporjażeniju Warszawskago Uczebnago Okruga. Warszawa, tip. Warsz. Uczebnego Okruga, 1896,
70353 Grams.
70354 Gramz I.
70355 Gramze ks.
70356 Granada (de) Luis (właściwie: Luis de Sarria; 1504—1588). Przewodnik grzeszników czyli Nauka dla wszelkich stanów o zacności i pożytkach cnót jako też o drodze do nich prowadzącéj przez W. X. Ludwika z Grenady Zakonu Ś. Dominika napisany. Przekład z francuzkiego. Warszawa, nakł. i druk. XX. Misjonarzy u Ś. Krzyża, 1862,
70357 Granada (de) Luis (właściwie: Luis de Sarria; 1504—1588). Przewodnik grzeszników czyli Nauka dla wszelkich stanów o zacności i pożytkach cnót, oraz o drodze do nich prowadzącej. Przez Wieleb. X. Ludwika z Grenady zakonu Ś. Dominika napisany. Przekład z francuzkiego. Kraków, nakł. XX Misjonarzy, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1891,
70358 Granada (de) Luis (właściwie: Luis de Sarria; 1504—1588). Rozmyślania gorzkiéj męki Jezusa Chrystusa oraz najważniejszych prawd zbawienia rozłożone na każdy dzień tygodnia. Wyjęte z dzieł Wielebnego Ojca Ludwika z Grenady zakonu kaznodziejskiego. Z francuzkiego przełożył ks. M. Wieczorek. Kraków, nakł. i czcionkami K. Budweisera i Spółki, 1858,
70359 Granada (de) Luis (właściwie: Luis de Sarria; 1504—1588). Rozmyślania o żywocie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z rozmaitych doktorów katolickich, a osobliwie z ksiąg Ludwika z Granaty i łacińskich i włoskich zebrane przez Jana Wąchalskiego vulgo Wuchaliusza Lwowianina, Kapłana Tow. Jezusowego. Wydanie trzecie. Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1886,
70360 Granada (de) Luis (właściwie: Luis de Sarria; 1504—1588). Żywot Chrystusa Pana, przez Wielebnego Ludwika z Grenady Dominikanina tłumaczenie Stanisława Górskiego. Kraków, nakł. tłumacza, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1890,
70361 Granada (de) Luis (właściwie: Luis de Sarria; 1504—1588). Żywot Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Warszawa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899,
70362 Granatowicz ks.
70363 Granatowicz W.