Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
70304 Grammatyka języka łacińskiego. Grammatyka języka łacińskiego dla użytku młodzieży w szkołach XX. Jezuitów. Połock, (1809),
70305 Grammatyka.
70306 Grammatyka niemiecka. Grammatyka niemiecka. Wiedeń, 1832,
70307 Grammatyka niemiecka. Grammatyka niemiecka podług naylepszego czasow teraznieyszych mowienia i pisania sposobu, dla wygody i pozytku młodzi polskiey w szkołach, ćwiczenia biorącey wydana, z Przydatkiem Wokabuł, Rozmow, Bajek, Listow i Maxym do Obyczayności służących. Przemyśl, w druk. Anny Matyszewskiej, b. r.,
70308 Grammatyka Niemiecka. Grammatyka Niemiecka dla Polaków, podług najnowszych spostrzeżeń niemieckich badaczów języka, z zastósowaniem szczególniéj do Angielsko-niemieckiéj grammatyki Schölera, wypracowana przez dwóch nauczycieli Gimnazyum Leszczyńskiego. Leszno, nakł. i druk. Ernesta Güntera, 1835,
70309 Grammatyka Niemiecka. Grammatyka Niemiecka dla Polaków. Wypracowana przez dwóch nauczycieli gimnazyum Leszczyńskiego. Wydanie drugie, znacznie poprawione. Leszno i Gniezno, nakł. i druk. Ernesta Günthera, 1843,
70310 Grammatyka Niemiecka. Gramatyka Niemiecka dla Polaków. Wypracowana przez dwóch nauczycieli gimnazyum Leszczyńskiego. Trzecie, znacznie poprawione wydanie. Toruń, nakł. i druk. Ernesta Lambeck, 1873,
70311 Gramatyka (Praktyczna) języka niemieckiego. Praktyczna Gramatyka języka niemieckiego na drugą i trzecią klasę szkól ludowych w césarstwie austryackiém. Wiedeń, nakł. Ces. Król. Administracji Przedaży Książek Szkolnych, druk. L. Grunda, 1854,
70312 Gramatyka (Praktyczna) języka niemieckiego. Praktyczna Gramatyka języka niemieckiego. Część pierwsza na trzecią klasę szkół ludowych w cesarstwie austryackiem. Wiedeń, 1857,
70313 Gramatyka (Praktyczna) języka niemieckiego. Praktyczna Gramatyka języka niemieckiego wraz z ćwiczeniami. Część pierwsza na trzecią klasę szkół ludowych w césarstwie austryackiém. Wiedeń, w Ces. Król. Składzie Książek Szkolnych, druk. L. Grunda, 1860,
70314 Gramatyka (Praktyczna) języka niemieckiego. Praktyczna Gramatyka języka niemieckiego wraz z ćwiczeniami. Część pierwsza. Na trzecią klasę szkół ludowych w cesarstwie austryackiem. Wiedeń, 1861,
70315 Gramatyka (Praktyczna) języka niemieckiego. Praktyczna Gramatyka języka niemieckiego wraz z ćwiczeniami. Część piérwsza. Na trzecią klasę szkół głównych w césarstwie austryjackiem. Wiedeń, w C. K. Nakładzie Książek Szkolnych, druk. K. Gorischka, 1863,
70316 Gramatyka (Praktyczna) języka niemieckiego. Praktyczna Gramatyka języka niemieckiego wraz z ćwiczeniami. Część pierwsza. Wiedeń, 1869,
70317 Grammatyka języka niemieckiego. Grammatyka języka niemieckiego, z rozmowami, wokabułami, wzorami do pisania i początkami rachunków, ułożona dla użytku tych, którzy chcą w szkołach, lub sami łatwym sposobem nauczyć się po niemiecku. Poznań, druk u Deckera i Spółki, 1817.
70318 Grammatyka języka niemieckiego. Gramatyka języka niemieckiego. Wydanie piąte, skrócone wtóre. Lwów druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1874,
70319 Grammatyka.
70320 Grammatyka polska. Grammatyka polska dla Czechów,
70321 Grammatyka polska. Grammatyka polska dla Francuzów w trzynastu lekcjach). Paris, Lith. Le Cherbonnier, (ok. 1855),
70322 Grammatyka.
70323 Grammatyka (Mała) języka polskiego. Mała Grammatyka języka polskiego. Poznań, druk. K. Reyznera, 1843,
70324 Grammatyka (Mała) języka polskiego. Mała Grammatyka języka polskiego. Wydanie piąte poprawne. Poznań, dostać można w Księgarni i Drukarni Katolickiéj K. Reyznera, 1861,
70325 Grammatyka języka polskiego. Grammatyka języka polskiego decyzyją Jaśnie Wielmożnego Ministra oświecenia narodowego przepisana dla szkół Okręgu naukowego warszawskiego, i nakładem tegoż Okręgu wydana. (Część III). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1860,
70326 Grammatyka języka polskiego. Grammatyka języka polskiego ułożona według takiej że grammatyki, wydanej w 1860 roku decyzyją Jaśniewielmożnego Ministra oświecenia narodowego dla szkól Okręgu naukowego warszawskiego. Na klassę I. S. Petersburg, druk. Jana Boczkariowa, 1866,
70327 Grammatyka języka polskiego. Grammatyka języka polskiego ułożona według takiej że grammatyki, wydanej w 1866 (!) roku decyzyją Jaśniewielmożnego Ministra oświecenia narodowego dla szkół Okręgu naukowego warszawskiego. Na klassę Iszą. Wydanie drugie. Warszawa, w Drukarni Rządowej przy Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, 1866,
70328 Grammatyka Polska. Grammatyka Polska dla Litwinów (Suwałki, 1833);
70329 Grammatyka polsko-niemiecka. Grammatyka polsko-niemiecka, w którey Nayduią się prawidła tego Języka, różne rozmowy, krótkie powieści, Listy, Bayki i Satyry. Z dykcyonarzykiem, zawierającym słowa w tey Grammatyce zawarte. Dla uczącey się Młodzi. Połock, w Druk. Colleg. Soc. Jesu, 1801 (na karcie tyt. mylnie 1081),
70330 Gramatyka polska. Gramatyka polska dla Rosjan,
70331 Grammatyka (Nowa) polsko-włoska. Nowa Grammatyka polsko-włoska praktyczna, prowadząca sposobem łatwym i prędkim do doskonałego nauczenia się ięzyka włoskiego. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
70332 Grammatyka (Nowa) polsko-włoska.
70333 Gramatyka (Mała) języka portugalskiego. Mała Gramatyka języka portugalskiego wraz z rozmówkami i słowniczkiem. Lwów, nakł. Gazety Handlowo-Geograficznej, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. A. Szyjkowskiego; Kurytyba, redakcja Polonii; Porto Alegre, Księgarnia A. Mazerona, 1897,