Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
70244 Grajnert Józef (1831—1910). Zwodzijasz. Powiastka z większéj powieści francuzkiéj;
70245 Grajnert Józef (1831—1910).
70246 Grajnert Józef (1831—1910) i Gregorowicz Jan Kanty. Obrazki historyczne z życia świętobliwych, błogosławionych i zasłużonych krajowi cnotą, nauką, odwagą i męztwem Polaków i Polek. Książeczka trzecia. 1. Chrzanowska. 2. Stefan Czarniecki. Napisał Józef Grajnert. 3. Józef Gawron. Z 8 obrazkami. Napisał Jan Kanty Gregorowicz, Janek z Bielca. (Czytelnia dla Ludu. Dział V. Książeczka 3). Wydanie drugie. Kraków, nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej, 1869,
70247 Grajnert Paweł.
70248 Grajnert Tadeusz.
70249 Grajnert Władysław. Biblioteczka podręczna. Opowiadania, wiersze, zdobycze naukowe, żarty. Opracował i wydał... Warszawa, druk. Władysława Szulca, 1896,
70250 Grajnert Władysław. Zbrodniarz. Romans z życia warszawskiego. Warszawa, Księgarnia G. Centnerszwera, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896,
70251 Grajnert Władysław.
70252 Grala Mateusz.
70253 Grala Szczepan.
70254 Grala Wojciech.
70255 Gralak Mateusz.
70256 (Gralath Daniel młodszy; 1739—1809). Verzeichniss der Bücher-Sammlung des wohlseel. Herrn D. Daniel Gralath Rektors des hiesigen akadem. Gymnasii u. ordentl. Professors. Danzig, Wedel, 1810,
70257 Gralay (sekretarz Towarzystwa Spójnia).
70258 Gralewski.
70259 Gralewski A.
70260 Gralewski Antoni (z Bestwiny w Królestwie). Questions tirées au sort: Sciences accessoires. Quel sont les agens chimiques capables de neutraliser les propriétés veneneuses, des sels d'argent? — Anatomie et physiologie. Des canaux artériels de os. — Sciences chirurgicales. De l'érysipèle de nouveau-nés. — Sciences médicales. Histoire anatomique des transformations que les tissus primitifs peuvent éprouver les uns dans les autres. Thèse presentée et publiquement soutenue à la faculté de médecine de Montpellier le 31 Août 1841. Montpellier X. Julien, 1841,
70261 Gralewski Eugeniusz.
70262 Gralewski Jan (1788—1863).
70263 Gralewski Jan ks. (1868—1924). Przemówienia do dziatwy przed pierwszą spowiedzią i kommunią świętą miewane przez Księdza... w kaplicy św. Rodziny przy kościele św. Antoniego w Warszawie. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiry Synów, 1898,
70264 Gralewski Jan ks. (1868—1924).
70265 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891). O imionach używanych u ludu przez... (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej Akad. Umiej. t. I). (Kraków, 1877),
70266 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891). Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli. Opisanie kraju. — Ludność — Zwyczaje i obyczaje. (Biblioteka Historyczna, XXIII). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, druk. Dziennika Polskiego, 1877,
70267 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891). Listki z Niewoli. Pamiętnik przez***. (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, druk. J. Dobrzańskiego & K. Gromana, 1873,
70268 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891). Myśli o naszych działaniach w kraju i za granicą. Przez... Lipsk, E. Ł. Kasprowicz, druk. F. A. Brockhausa, 1865,
70269 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891). Nieco z notatek etnograficznych... (Odb. ze Zbioru wiadomości do Antropologii Krajowej, t. XIII, dział 3). Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Uniw. Jagiell., 1889,
70270 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891). Opowiadanie o pańszczyźnie, Kazał wydrukować piśmienny... z Mazewa, od Łęczycy, do czytania dla swoich braci, krewnych, wszystkich znajomych i nieznajomych. (Odb. z Czytelni Niedzielnej). Warszawa, nakł. Księgarni Celsa Lewickiego, druk. J. Ungra, 1862,
70271 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891).
70272 Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz (1826—1891), Akielewicz Mikołaj, Bartoszewicz Adam Dominik, Gawarecki Zygmunt. Akt założenia. (Z datą: Paryż 24 II 1866),
70273 Gralichowski Stanisław.