Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
70214 Grajnert Józef (1831—1910). Poezye... Bajki i przypowiastki. Warszawa, nakł. i druk. J. Korzeniewskiego, 1874,
70215 Grajnert Józef (1831—1910). Poezye... (Poszyt II). Rok w pieśni. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1873,
70216 Grajnert Józef (1831—1910). Poezye... Poszyt III liryczno-opisowy. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1873,
70217 Grajnert Józef (1831—1910). Pogadanki astronomiczne o świecie powszechnym. Napisał... Warszawa, nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego, 1890,
70218 Grajnert Józef (1831—1910). Pogadanki o ziemi naszej. Jak się tworzyła i z czego się składa? Warszawa, nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego, 1890,
70219 Grajnert Józef (1831—1910). Pogodzenie po śmierci, powiastka. Warszawa, nakł. Jana Poznańskiego, druk. St. Niemiery, 1890,
70220 Grajnert Józef (1831—1910). Powiastki historyczne dla ludu naszego. Warszawa, nakł. autora, druk. Emila Skiwskiego, 1880,
70221 Grajnert Józef (1831—1910). Powiastki historyczne dla młodzieży i ludu naszego. Napisał... Książeczka 2-ga. Tamże [Warszawa, nakł. autora, druk. Emila Skiwskiego], 1881,
70222 Grajnert Józef (1831—1910). Nowe powiastki historyczne z dziejów polskich dla młodzieży i ludu naszego, książeczka I. Warszawa, nakł. autora, druk. F. Czerwińskiego, 1883,
70223 Grajnert Józef (1831—1910). Prace ludowe... Powiastki i opowiadania. Pod pręgierzem! Opowiadanie z dawnego życia ludu Warszawskiego. Niewinność czy zbrodnia? Powiastka. O zbójniku Doboszu i szlachetnym słudze. (Wydawnictwo Księgarni J. M. Bazewicza). Warszawa, nakł. Księgarni J. M. Bazewicza, druk. H. J. Rundo, 1894,
70224 Grajnert Józef (1831—1910). Dziwne przygody Lorka Szlązaka. Opowiadania z dziejów polskich, z 4-ma obrazkami przez... (Czytelnia Ludowa, dział V, książeczka 8). Kraków, nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej, druk. W. Kirchmayera; Gebethner i Wolff w Warszawie, 1871,
70225 Grajnert Józef (1831—1910). Książę Karol Radziwiłł „Panie Kochanku”. Opowiadanie na tle dziejów naszych ubiegłego stulecia. Przez... Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1895,
70226 Grajnert Józef (1831—1910). Przystępne rozmowy o chemii dla ludu. Warszawa, nakł. i druk. Czerwińskiego, 1890,
70227 Grajnert Józef (1831—1910). O sławnym rycerzu, o giermku Słowaku i jego ukochanej. Powiastka z pierwszej wojny krzyżowej. Napisał... (Odb. z Gazety Świątecznej). Warszawa, Wydawnictwo Księgarni Krajowej K. Prószyńskiego, druk. J. Filipowicza, 1893 (tak na karcie tyt., na okł.: 1894);
70228 Grajnert Józef (1831—1910). Tomek Setnik. Powieść historyczna z czasów Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. Dla ludu i młodzieży. Napisał... Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1890,
70229 Grajnert Józef (1831—1910). Adam Śmigielski starosta gnieźnieński. Obrazek historyczny z czasów panowania Augusta Sasa dla młodzieży i ludu. Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1893,
70230 Grajnert Józef (1831—1910). Antek Socha młody wojak. Powiastka historyczna, z czasów Jana Kazimierza. Napisał... (Wydawnictwo Macierzy Polskiej. Książeczka 19). Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, w komisie u Gubrynowicza i Schmidta, druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1884,
70231 Grajnert Józef (1831—1910). Mały i Wielki Świat Dziecięcy. Zajmująca książeczka dla dzieci. Spolszczył i zastosował... Z wielu drzeworytami. (Biblioteka Ilustrowana dla Młodzieży). Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösick; Lipsk, druk. Bära i Hermanna, 1876,
70232 Grajnert Józef (1831—1910). Wierny Tymko i Dzielna dziewczyna. Dwie powiastki na tle dziejów naszych. Napisał dla ludu i młodzieży... Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1890,
70233 Grajnert Józef (1831—1910). Dzielny ułan z wojska polskiego w Hiszpanii. Opowiadanie historyczne dla ludu i młodzieży. Napisał... Inowrocław, nakł. i druk. Dziennika Kujawskiego, 1896,
70234 Grajnert Józef (1831—1910). Z warsztatu do pałacu, czyli jak Tomasz Sośniaczek z biednego sieroty wyszedł na budowniczego, powieść. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. Zawiszewskiego, 1890,
70235 Grajnert Józef (1831—1910). Jak to było pod Wiedniem? Napisał... (8. Nowe Powiastki Historyczne z Dawnych Dziejów Polskich dla Młodzieży i Ludu Naszego, książeczka czwarta). Warszawa, nakł. autora, skład główny w Księgarni Ludowej, druk. Franciszka Czerwińskiego 1887,
70236 Grajnert Józef (1831—1910). Jak to było pod Wiedniem? Powieść na tle dziejów ojczystych. Napisał dla ludu i młodzieży... Wyd. 2. Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1890,
70237 Grajnert Józef (1831—1910). Skrzydlaty wojak. Powiastka historyczna z czasów Jana Sobieskiego. Przez... Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1890,
70238 Grajnert Józef (1831—1910). Zapiski etnograficzne z okolic Wielunia i Radomska przez... Członka Komisyi Antropologicznej. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii krajowej, tom IV, dział III). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1880,
70239 Grajnert Józef (1831—1910). Zawisza Czarny. Rycerz nad rycerzami. Napisał... Łódź, skład główny u Gebethnera i Wolffa, w Warszawie u Zaleskiego i Sp., w Petersburgu u Grendyszyńskiego, w Kijowie u Idzikowskiego, Druk. Tow. Komandytowego St. J. Zaleski & Co., 1900,
70240 Grajnert Józef (1831—1910). Zbłąkany. Opowiadanie z prawdziwego zdarzenia przez... Warszawa, nakł. Księgarni Ludowej, Gebethner i Wolff, druk. Emila Skiwskiego, 1888,
70241 Grajnert Józef (1831—1910). Zgon wieszcza. Poemat. Warszawa, nakł. i druk. Jana Terpińskiego, 1898,
70242 Grajnert Józef (1831—1910). Znajdek, jego przygody wojackie i inne. Rzecz z XVII stulecia. Napisał... (7. Nowe Powiastki Historyczne z Dawnych Dziejów Polskich dla Młodzieży i Ludu Naszego, książ. 3). Warszawa, nakł. autora, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1886,
70243 Grajnert Józef (1831—1910). Znajdek jego przygody wojackie i inne. Powieść z dziejów ojczystych XVII stulecia przez... Wydanie drugie. Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1890,