Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
70184 Grajnert Józef (1831—1910). Do Brazylii po dyamenty czyli ciekawe przygody Florka Kurzawy w stepach i puszczach brazylijskich. Warszawa, nakł. i druk. Wład. Szulca, 1891,
70185 Grajnert Józef (1831—1910). Jaśko Cholewa. Powiastka historyczna z czasów Bolesława Śmiałego dla ludu i młodzieży. Napisał... Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1891,
70186 Grajnert Józef (1831—1910). O Czechu wojaku i polskiéj Hance. Opowieść historyczna z czasów potrzeby grunwaldzkiéj za Władysława Jagiełły przez... Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1893,
70187 Grajnert Józef (1831—1910). Dwa razy tracona, powiastka. Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1890,
70188 Grajnert Józef (1831—1910). Z domu i Ze Szkoły. Mały i wielki Świat dziecięcy. Tom II. Zajmująca książeczka dla dzieci. Opracował według źródeł niemieckich, i zastosował dla dzieci naszych... Z wielu Drzeworytami. (Biblioteka Ilustrowana dla Młodzieży). Warszawa, nakł. Ferdynanda Hösick, 1877,
70189 Grajnert Józef (1831—1910). Dobre dzieci, zacni ludzie, szkoła mądrości i cnoty w przykładach z życia rzeczywistego. Z wielu drzeworytami. Spolszczył i własnemi pracami pomnożył... Warszawa, F. Hoesick, 1876,
70190 Grajnert Józef (1831—1910). Maciek Grąda Wielkopolanin odważny wojak na lądzie i morzu. Powieść z czasów Zygmunta III i Władysława IV. Napisał... Wydanie drugie. Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1887,
70191 Grajnert Józef (1831—1910). Historya o sławnym Gabryelu Hołubku. Opowiadania (!) z dziejów polskich, z 6-ma obrazkami przez... (Czytelnia dla Ludu. Dział V. Książeczka 7. Obrazki Historyczne). Kraków, staraniem i nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej, skład główny w Warszawie w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. W. Kirchmayera w Krakowie, 1871,
70192 Grajnert Józef (1831—1910). Historia o wielkim wojowniku polskim Gabryelu Hołubku. Opowiadanie z dziejów polskich przez Józefa Grejnerta. Wydanie drugie. Chicago Ills., nakł. i druk. Władysława Dyniewicza, 1885,
70193 Grajnert Józef (1831—1910). Na jubileusz Kopernikowy. W dniu 19. Lutego 1873 r. (Warszawa, 1873),
70194 Grajnert Józef (1831—1910). Michno Karaś, opowieść historyczna, z czasów Bolesława Chrobrego. Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1893,
70195 Grajnert Józef (1831—1910). O trzech Kaszubach. Powieść historyczna z bojów krzyżackich napisał... Z 8 illustracyami Matejki, Eliasza i innych. Inowrocław, nakł. Księgarni Dziennika Kujawskiego, druk. Dziennika Kujawskiego, 1898,
70196 Grajnert Józef (1831—1910). Kij żebraczy. Powiastka. Warszawa, nakł. Księgarni A. G. Dubowskiego, druk. F. Csernáka, 1900,
70197 Grajnert Józef (1831—1910). Kobieta w Gospodarstwie i w Rodzinie. Przez... I. Warszawa, nakł. Księgarni Ludowej, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1888,
70198 Grajnert Józef (1831—1910). Dzielny Komorek. Powiastka historyczna. Napisał... Łódź, skład główny u Gebethnera i Wolffa, w Warszawie u Zaleskiego i S-ki, w Petersburgu u Grendyszyńskiego, w Kijowie u Idzikowskiego, w Wilnie u Makowskiego, Druk. Tow. Komand. St. J. Zaleski i S-ka, 1900,
70199 Grajnert Józef (1831—1910). Kopernik Mikołaj ur. 1473—1543. Hymn na cześć wielkiego astronoma z powodu 400nej rocznicy jego urodzin. Warszawa, b. r.,
70200 Grajnert Józef (1831—1910). O kotlarczyku ze Lwowa, wojaku za czasów Stefana Batorego. Poznań, J. Leitgeber, 1896,
70201 Grajnert Józef (1831—1910). O kotlarczyku ze Lwowa Wojaku za czasów Stefana Batorego. Obrazek historyczny dla młodzieży i ludu przez... Inowrocław, nakł. i druk. Dziennika Kujawskiego, 1896,
70202 Grajnert Józef (1831—1910). Grajnert Józef (1831—1910). Legendy, powiastki i pieśni: Bór. — Czarodziejska fujarka. — Lwia jama. — Osiczyna i Leszczyna. — Sosna. — Śpiew prządki. — Pieśń wieśniaczki nad kołyską. Warszawa, nakł. T. H. Nasierowskiego, M. Arct, druk. M. Lewińskiego, 1893,
70203 Grajnert Józef (1831—1910). Złamana lilia, powiastka. Warszawa, nakł. i druk. St. Niemiery, 1890,
70204 Grajnert Józef (1831—1910). Marcin Mrąga, powiastka historyczna z ziemi kaszubskiej przez... Chicago Illinois, nakł. i druk. Władysława Dyniewicza, 1882,
70205 Grajnert Józef (1831—1910). Marcik Nowina, obrazek historyczny z czasów Bolesława Krzywoustego dla ludu i młodzieży. Przez... Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1894,
70206 Grajnert Józef (1831—1910). Obrazki historyczne z życia świętobliwych, błogosławionych i zasłużonych krajowi cnotą, nauką, odwagą i męztwem Polaków i Polek, z jedenastoma obrazkami. Książeczka szósta. (Czytelnia dla Ludu. Dział 5. Książeczka 6). Kraków, staraniem i nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej, skład główny w Warszawie w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. W. Kirchmayera w Krakowie, 1871,
70207 Grajnert Józef (1831—1910). Obrazki historyczne z życia świętobliwych, błogosławionych i zasłużonych krajowi cnotą, nauką, odwagą i męztwem Polaków i Polek. I. O księciu Dymitrze i Hryciu rusinie. — II. Dwaj bracia Litwini z czasów Jana Sobieskiego. — III. Przygody Czecha Tomaszka. — IV. Floryan Szary. przez Józefa Grajnerta. Z ośmiu obrazkami. Książeczka trzecia i czwarta. Kraków, nakł. Księgarni A. Nowoleckiego i Wydawnictwa Czytelni Ludowej, druk. L. Gumplowicza, 1875,
70208 Grajnert Józef (1831—1910). Obrazki historyczne z życia Polaków i Polek dla młodego pokolenia. Napisał... Z 8 obrazkami. Kraków, nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej i Księgarni A. Nowoleckiego, druk. L. Gumplowicza, 1875,
70209 Grajnert Józef (1831—1910). Obrazki historyczne z życia Polaków i Polek: 1) O księciu Dymitrze i Hryciu Rusinie, 2) Dwaj bracia Litwini, powiastka z czasów króla Sobieskiego. Chicago, druk. Gazety Polskiej, 1888,
70210 Grajnert Józef (1831—1910). Obrazy z wojen krzyżowych. Dla młodzieży. Warszawa, nakł. A. G. Dubowskiego, druk. Laskauera i Babickiego, 1900,
70211 Grajnert Józef (1831—1910). Nowe pieśni nabożne. Warszawa, St. Niemiera, 1891,
70212 Grajnert Józef (1831—1910). Podarunek dla ludu naszego. Podania, Powiastki, Pieśni i Bajki. Napisał Łukasz Mrówka. Książeczka pierwsza. Warszawa, nakł. J. J. Okońskiego, druk. Jana Kantego Psurskiego, 1862,
70213 Grajnert Józef (1831—1910). Poezye... Pieśni i dumki. Zbiorek Iszy. Warszawa, nakł. autora, druk. J. Jaworskiego, 1863,