Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109388 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Alina. Powieść. (Biblioteka Powszechna nr 188-190). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, b. r. (1896),
109389 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). (Dzieje francuskiego piśmiennictwa według najlepszych źródeł). Cieszyn, nakł. Jerzego Koruli, 1879(7).
109390 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Brzydka dziewczyna. Powieść. (Biblioteka Powszechna nr 324-326). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1900),
109391 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Księżna Klara, powieść. Warszawa, Druk. Kuriera Codziennego, 1884,
109392 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Trzy lata w Algierze z osobistych wspomnień żołnierza. (Biblioteka Powszechna nr 165-166). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1895),
109393 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Poezje obłąkanego. Lipsk, F. A. Brockhaus, 1868,
109394 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). (Po pracy. Zbiór poezji okolicznościowej do użytku młodzi szkolnej). Cieszyn, 1879 (?).
109395 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Przewodnik w wyborze książek dla młodzieży szkolnej. Rzecz dla nauczycieli ludowych. Cieszyn, nakł. J. Kotuli, druk. K. Prochaski, 1879,
109396 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Rozgrzeszeni. Obrazek z życia wygnańców. Napisał ... (Biblioteka pisarzy polskich, t. LXX). Lipsk, F. A. Brockhaus, 1875,
109397 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Wspomnienie, poemat, napisał Felix K***. Mnichów (Monachium), druk. C. R. Schurich, 1866,
109398 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). O wyborze książek dla dorastającej młodzi. Kilka słów do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Pobieżnie skreślił K. Cieszyn, Księgarnia K. Malika, druk. Karola Prochaski, 1879,
109399 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907). Z życia Polaków po świecie Opowiadania i obrazki Serya pierwsza Tom I. Cieszyn, nakł. Karola Malika, druk. Karola Prochaski, 1879,
109400 Kozubowski Feliks, pseud. Zygmunt Grabowski (1842-1907).
109387 Kozubowski F.
109375 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Dla Szanownych członków Towarzystwa Pszczelno-Jedwabniczego i Sadowniczego. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1868,
109376 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Jabłka polskie. Krótki opis dla rozpoznania jabłek krajowych. B. m. b. r. (Kraków),
109377 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Jedwabniki dębowe i bałwianowe pod względem pochodzenia, właściwych im znamion i sposobu chowania opisał Dr. ... z 6 drzeworytami i 2 tablicami chromoli-tograficznemi. Kraków, nakł. Towarzystwa pszczelno-jedwabniczego i sadowniczego dla Galicyi zachodniej, Druk. Czasu, 1877,
109889 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Jedwabnictwo czyli nauka o wychowie jedwabników morwowych ze stanowiska nowszych badań naukowych skreślił Dr. ... Z 16 drzeworytami w tekście i 5 tablicami litografowanemi. Kraków, nakł. Towarzystwa pszczelno-jedwabniczego i sadowniczego dla Galicyi zachodniej, Druk. Czasu, 1872,
109378 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). O karłakach mianowicie przedtatrowych. Napisał Prof. Dr. A. Kozubowski. (Odb. z Rocznika Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim). Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1841,
109379 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Quaestiones inaugurales. (Theses). Philos. Medic, et Chirurg. Doctor ac Professor publicus Ordinarius, Augustiss. Regi Bavariae a Consiliis aulicis etc. etc. Thomas Augustus Ruland, gratiosi Medicorum ordinis p. t. Decanus, ad disputationem publicam praeside Georgio Pickel, Medic. Doctore, Augustiss. Regi Bavariae a consiliis medicis, Chemiae Professore publico ordinario etc. etc. pro summis in Medicína, Chirurgia et Arte obstetricia honoribus rite obtinandis a praenobili, clarissimo et perdocto viro de Domino Antonio Kozubowski, Cracoviensi Polono, die XXVIII Junii MDCCCXXXIII (1833) feria nona matutina habendam, Rectorem Academiae Magnificum, Patres conscriptos, omnium ordinum professores, cives aćademicos, literatos denique et literarum fautores omni, qua par est, humanitate invitat. Wirceburgii, Typis Caroli Guilelmi Becker, Universitatis Typographi, 1833,
109380 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Sadownictwo przez Prof. Dra Kozubowskiego.
109381 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). O samcach przekopnicy okazałej (Apus cancriformis), wykrytych przez Prof. Dra Kozubowskiego. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego). Kraków, Druk. Czasu, 1858,
109382 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Sposoby rozmnożania (!) morw. Kraków, Druk Czasu, (Baumgardten), 1861,
109383 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). Różne sposoby szczepienia drzew owocowych i narzędzia ogrodnicze do tego potrzebne opisał Dr ... Z 8 tablicami chromolitografowanemi. Kraków, Druk. Czasu, nakł. Towarzystwa pszczelno-edwabniczego i sadowniczego krakowskiego. 1878,
109384 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880). De ulceribus plicosis Dissertatio inauguralis. Medico-chirurgica. Auctore Antonio Kozubowski, medicinae, chirurgiae artisque obstetriciae doctore. Wirceburgi, Typis Friderici Ernesti Thein, 1833,
109385 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880).
109386 Kozubowski Antoni (Augustyn Dominik Antoni, 1805-1880), Baraniecki Adrian. Sprawozdanie z wystawy owoców, płodów pszczelnictwa i jedwabnictwa urządzonej na dniu 29 września 1874 r. w Ogrodzie Strzeleckim w Krakowie. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Towarzystwa, druk. Leona Paszkowskiego, 1874,
109374 Kozubowski A.
109371 Kozubowska Teodora.
109370 Kozubowska Józefa.