Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
42499 Hannak Emanuel (1841—1899).
108035 Kowalski Karol (red.).
108291 Kowieński powiat.
108547 Kozielec.
108803 Kozłowski Jan, z Wielunia.
109315 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). Okaż nam Oblicze Twoje.
109571 Kraiński narod.
44803 Hersel Julian.
45571 Hindemithowie (bracia).
45827 Historya.
46083 Hluyke Herm.
46595 Hohendorf E. Richard.
46851 Hölzel Gustaw (1813—1883).
47619 Horodnicki M.
48131 Hryszkiewicz Jan.
48643 Hüppe Ferdinand (ur. 1852).
48899 Kalicki Z. (sekretarz kasy chorych).
50691 Karczmarski St.
51715 Kasa (Kassa).
51971 Kasprzycki Jan ks. (1858—1933).
52227 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Anthony F. i Prudens E. Pan Bigelhofer. Krt. w 4 a. Muz. E. Reitersa.
52483 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Beck Henryk (1760—1803). Obłąkany bez występku. (Obłąkanie bez występku). Dr. w 5 a.
52739 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Boulanger Ernest (komp.; 1815—1900).
52995 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Chapelle Paweł Aimé (pseud. Léonard, Laurencin, de Lucy; 1806—1890).
53251 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Dancourt Florent Carton (1661—1725). Rendez-vous. Kom.-op. w 1 a.
53507 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Diodati Józef Maria. Entreprener w kłopotach. Op. Muz. D. Cimarosa.
53763 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Eschylos (Aischylos; 525—456 przed Chr.). Prometeusz w okowach.
54019 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Génée Ryszard (1823—1898). Lawater sędzią. Kom. w 2 a.
54275 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Guglielmi Piotr (komp.; 1728—1804).
54531 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Ibsen Henryk (1828—1906). W dniu zmartwychwstania. Epilog dram. w 3 a.