Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100618 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę pierwszą. Warszawa, Druk. Stereotypowa, 1830,
100619 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę II. Bez wyr. m. dr. b. r.,
10062 Bratkowski Stanisław (1791—1871). La Pologne en 1830, esquisse de moeurs (podpisany. S. B., réfugié polonais. Odb. z Breton, nr z 27 i 28 marca 1846). Nantes, imp. de Ve Mellinet, 1846,
100620 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę drugą. B. m. b. r.,
100621 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dla szkoł narodowych na klassę II. Wilno, Druk. Akademicka, 1802,
100622 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę II. przedrukowana. Warszawa, w drukarni XX. Piarów, 1804,
100623 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dla szkoł narodowych na klassę II. Przedrukowana. Warszawa, Druk. Xięży Piiarów, 1804,
100624 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dlá szkoł narodowych na klassę II. Wilno, Druk. Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu, 1805,
100625 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammmatyka na klasę II., edycya nowa i poprawna. Wilno, druk. Zawadzkiego, 1807,
100626 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dlá szkół narodowych na klassę II. Wilno, u Józefa Zawadzkiego Typografa Imperatorskiego Wilenskiego Uniwersytetu, 1807,
100627 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammmatyka na klasę II, szósty raz wydana. Kraków, druk. Szkoły głównej koronnej, 1809 (mylnie 2809 r.),
100628 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dla szkoł narodowych na klassę II. Szósty ráz wydaná. Kraków, Druk. Szkoły Głównéy Koronnéy, 1809 (wydrukowano mylnie: 2809),
100629 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammmatyka na klasę II. Wilno, Zawadzki, 1809.
10063 Bratkowski Stanisław (1791—1871). Prawo, porządek publiczny. Poitiers, litogr. A. Pichot, 1834,
100630 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dlá szkół narodowych na klassę II. Wilno, u Józefa Zawadzkiego Typografa Imperatorskiego Wilenskiego Uniwersytetu, 1810,
100631 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę II. Wilno, J. Zawadzki, 1813,
100632 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dlá szkół narodowych na klassę II. Wilno, u Józefa Zawadzkiego Typografa Imperatorskiego Wilenskiego Uniwersytetu, 1813,
100633 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę II, przedrukowana w Warszawie, w drukarni XX. Piarów, 1816,
100634 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dla szkół narodowych na klassę II. Przedrukowana. Warszawa, Druk. XX. Piiarów, 1816,
100635 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dla szkół narodowych na klassę II. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego Imperator. Uniwer. Wilen. Typografa, 1817,
100636 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę II. Warszawa, w drukarni XX. Piarów, 1818.
100637 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dla szkoł narodowych na klassę II. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego Imper. uniw. wilen. typografa, 1819,
100638 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę drugą. Warszawa, Druk. Stereotypowa, 1830,
100639 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę II. Wilno, J. Zawadzki, 1830,
10064 Bratkowski Stanisław (1791—1871). Rady dla młodych Polek z okoliczności pisania listów. Poznań, druk. T. H. Daszkiewicz, 1871,
100640 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dla szkół narodowych na klassę II. Wilno, nakł. Józefa Zawadzkiego, 1830,
100641 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę II. Wilno, Zawadzki, 1838,
100642 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka dla szkół narodowych na klassę II. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1838,
100643 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę trzecią. B. m. b. r.,
100644 Kopczyński Onufry (imię zakonne; imię chrzestne: Andrzej) ks. (1735—1817). Grammatyka na klassę trzecią. B. m. b. r.,