Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
42871 Harwot Jerzy (1853—1917). Nasze szkolnictwo ludowe napisał Prof. .. (Odb. z Głosu Narodu). Kraków, nakł. redakcji Głosu Narodu, A. Juszyński w Przemyślu, druk. W. Korneckiego, 1898,
42870 Harwot Jerzy (1853—1917). Wysoki Sejmie! (Wniosek do Sejmu w sprawie warsztatów robót ręcznych i kas oszczędności w seminariach naucz. i szkołach początkowych). Przemyśl, nakł. autora, druk. S. F. Piątkiewicza, 1881,
42869 Harwot Jerzy (1853—1917). Jakiéj reformy przede wszystkiém potrzebują nasze szkoły ludowe? Opracował... Przemyśl, nakł. autora, druk. S. F. Piątkiewicza, 1882,
42868 Harwot Jerzy (1853—1917). Pracownia szkolna ze stanowiska pedagogiki i ekonomii społecznej. Odczyt miany na XV. walnem Zgromadzeniu Galicyjskiego Towarzystwa pedagogicznego w Krakowie dnia 19 lipca 1881 roku przez... (Odb. z Gazety Krakowskiej). Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881,
42867 Harwot Jerzy (1853—1917). Deutsches Lehr- und Lesebuch für die Oberclassen höherer Schulen von... Erster Band. Zweite Auflage. Przemysl, Verlag des Verfassers, Druck von S. F. Piątkiewicz, 1885,
42866 Harwot Jerzy (1853—1917). Deutsches Lehr- und Lesebuch für die Oberclassen höherer Schulen von... Professor am Gymnasium zu Przemyśl. Erster Band — Zweiter Band. Przemysl, Verlag des Verfassers, Druck von Zupnik & Knoller (t. I), Druck von S. F. Piątkiewicz (t. II), 1882,
42865 Harwot Jerzy (1853—1917). Szkolne kasy oszczędności ze stanowiska pedagogiki i ekonomii społecznéj. Odczyt miany na XIII walném zgromadzeniu Galicyjskiego Tow. Pedagogicznego w Brodach d. 21 lipca 1879 przez... (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, z I Związkowej Drukarni, 1880,
42864 Harwot Jerzy (1853—1917). Cieszyn i ziemia cieszyńska pod względem geograficzno-statystycznym. Napisał prof. ... (Odb. ze Sprawozdania dyrekcji c. k. gimnazjum w Przemyślu za r. 1893). Przemyśl, nakł. autora, A. Juszyński, druk. Józefa Styfiego, 1893,
42863 Harwood John Berwick.
42862 Harwood John Berwick. Lord Ulswater. Powieść przez J. R. (!) Harwood przekład z Angielskiego. Dodatek do „Tygodnia". Piotrków, nakł. redakcji Tygodnia, druk. E. Pańskiego, 1889,
42861 Harwey W. H.
42860 Harwardt Max.
42859 Harusewiczowa Amelia.
42858 Harusewicz Jan (1863—1929).
42857 Harusewicz Adam.
42856 Hartzenbusch Jan Eugeniusz (1806—1880).
42855 Hartzenbusch Jan Eugeniusz (1806—1880). Kochankowie z Teruelu, dramat w pięciu aktach przez... Przełożył z hiszpańskiego Karol E(streicher). (Odbitka z Tygodnika Mód). Warszawa, druk. Karola Kowalewskiego, 1867,
42854 Hartwig Marceli (ur. 1850). Zur Behandlung der bedingt regelmässigen Kopflagen. Inaugural-Dissertation, zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie vorgelegt der Medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und öffentlich zu vertheidigen am 19. Juni 1873 von... aus Tłumacz (Galizien). Opponenten: J. Rosenstirn, Dr. med., pract. Arzt. G. Marcus, Dr. jur., Kammergerichtsreferendar. H. Alberts, Cand. med. Berlin, Druck von Gustav Schade (Otto Francke), (1873),
42853 Hartwig Jerzy (pseud.).
42852 Hartwig J. L.
42851 Hartwig Hundt-Radowsky.
42850 Hartwig Georg.
42849 Hartwig A.
42848 Hartwich Jakub.
42847 Hartwich Henryk.
42846 Hartung C. Hauptbericht des Erziehungs-Instituts zu Briesen (Wąbrzeźno) in Westpreussen im September 1852 herausgegeben von..., Dirigent der Anstalt. Thorn (Toruń), Druck der Ernst Lambeck'schen Officin, (1852),
42845 Hartowiec.
42844 Hartner E. (Emma Twardowska).
42843 Hartner E. (Emma Twardowska). Sewera, eine Familiengeschichte. 2 Bände. Leipzig, 1881,
42842 Hartnagel.