Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
70094 Gracja.
70095 Gracki Tad. (zm. 1817).
70096 Gracz (Stary) (pseud.).
70097 Graczyk (z Dziewy).
70098 Graczyk Michał.
70099 Graczyński dr.
70100 Graczyński Adolf (ok. 1837—1898). Geometryja sposobem stygmograficznym dla szkół gimnazyjalnych ułożona przez... Zeszyt I—II. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1864—1865,
70101 Graczyński Adolf (ok. 1837—1898). Ogólne zasady wychowania. Niezbędne dla rodziców i nauczycieli. przez Dra... Wadowice, nakł. i czcionk. Franciszka Foltyna, 1868,
70102 Graczyński Adolf (ok. 1837—1898).
70103 Grad.
70104 Gradenwic Aleksander.
70105 Gradenwitz Salomon (ur. 1814 w Rawiczu). De coffeae vi noxia et salubri. Dissert. inaug. Berolini, typ. Schlesinger, 1841,
70106 Gräditz.
70107 Gradobicia.
70108 Gradowicz Edward Józef. Ueber die Schwefelwässer Galiziens. Als Inaugural-Dissertation von..., Doctor der Medizin. Wien, gedruckt bei Ulrich Klopf, 1838,
70109 Gradowicz Piotr.
70110 Grádovits Rudolf. Sätze aus sämmtlichen Rechts- und Staats-Wissenschaften, deren öffentliche Vertheidigung, nach vollendeten strengen Prüfungen, zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Franzens-Universität zu Lemberg... Concepts-practicant der galizischen k. k. Kammerprocuratur am 29. April 1851 um 5 Uhr Nachmittags unternimmt. B. m. b. r. (Lwów, 1851), aus der Ossolińskischen National-Instituts-Druckerei,
70111 Gradówka.
70112 Gradowski ks. Wyszczególnienie Wiecznie Uprzywilejowanych Odpustów, w Kościele Parafialnym Nowogórskim Dyecezyi Krakowskiej, których obojej płci wierni Chrystusowi, po dopełnieniu warunków przez Ś. Stolicę Apostolską wskazanych dostąpić mogą. Kraków, nakł. X. Gradowskiego plebana nowogórskiego, druk. Czasu, b. r. (po 28. VI. 1870),
70113 Gradowski Andrzej (włościanin w Wyszatycach).
70114 Gradowskij Aleksandr Dmitrijewicz prof. (1841—1889).
70115 Graduale. Graduale de tempore et de sanctis juxta ritum Sanctae Romanae Ecclesiae cum cantu Pauli V. Pont. Max. jussu reformato cura et auctoritate Sacrorum Rituum Congregationis digestum cui addita sunt festa Dioecesi Vratislaviensi propria. In Cancellaria Episcopali Wratislaviensi. Editio stereotypica. Typogr. Fr. Pustet, MDCCCLXXXIX (1889),
70116 Grądzielski J. Cyrkularz Nro. 464. Dyrektor Skarbu publicznego Departamentu Płockiego. (Z datą: Płock 24 XI 1813 i Płock 23 XI 1813). B. m. b. r.,
70117 Grądzielski J. Cyrkularz Nro. 495. Dyrektor Skarbu publicznego Departamentu Płockiego. (Z datą: Płock 5 VII 1814). B. m. b. r.,
70118 Grądzielski J. Cyrkularz Nro. 499. Dyrektor Skarbu publicznego Departamentu Płockiego. (Z datą: Płock 5 VIII 1814). B. m. b. r.,
70119 Grądzki (Grondski) Samuel (zm. ok. 1672).
70120 Grądzki (Grondski) Samuel (zm. ok. 1672).
70121 Grądzki Wiktor (zm. 1815). Pensées sur ce qu'une grande puissance unie à une grande modération peut effectuer pour le bonheur de l'humanité. Petersburg, 1813.
70122 Graef A.
70123 Graf Anton. Die Erzbischöfe von Köln und Posen (Poznań). Darstellung der welthistorischen Bedeutung der katholischen Frage in Preussen. Vom Anton Graf von † Domkapitular im hohen Metropolitankapitel etc. Leipzig. Mueller, 1838,