Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43111 Haugwitz (von) Luiza (1782—?). Bergblumen, gepflückt in den Trümmern des Kynasts (Chojnik). 1809.
43110 Haug Fryderyk (1761—1829). Niemiecki przekład bajek Krasickiego miał wyjść drukiem r. 1832, zapowiedziano.
43109 Häufler Józef Wincenty (1810—1852). Sprachenkarte der österreichischen Monarchie sammt erklärender Übersicht der Völker dieses Kaiserstaates, ihrer Sprachstämme und Mundarten, ihrer örtlichen und numerischen Vertheilung von... Pesth, in Commission bei Gustav Emich; Ofen, gedruckt mit königl. ung. Univers.-Schriften, 1846,
43108 Hauffe J.
43107 Hauffe Fryderyka (jasnowidząca z Prevorst; 1801—1829).
43106 Hauff Wilhelm (1802—1827). Śpiewaczka, nowella przez... Dodatek do Opiekuna Domowego Nr. 43 Rok 1872. Warszawa, nakł. redakcji Opiekuna Domowego, druk. J. Jaworskiego, 1872,
43105 Hauff Wilhelm (1802—1827). Lichtenstein. Powieść historyczna... Tom I—II. Ogólnego zbioru „Wieczorów powieściowych" dodatku do Biesiady literackiéj tom XXIX—XXX. Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. Emila Skiwskiego, (1885),
43104 Hauff Wilhelm (1802—1827). Historya o karzełku z dużym nosem. Przełożył Stanisław Bosakowski. Z 3-ma rysunkami, portretem i życiorysem autora. Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, G. Centnerszwer. 1899,
43103 Hauff L. Albert.
43102 Haufe Ewald (Ur. 1854). Dziecko i rodzina. Wskazówki kształcenia domowego dla matek. Wolny przekład z niemieckiego. Warszawa, nakł. Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, G. Gebethner i Sp., druk. Emila Skiwskiego, 1892,
43101 Haufe.
43100 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822).
43099 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Dankbare Empfindungen am Grabe des H. Franz Freiherrn von Hauer Gouverneurs von Galizien. Gedicht. Lwów, druk. Sznajdra, 1822,
43098 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Elegie über das Ableben des H. Franz Freiherrn v. Hauer Gouverneurs von Galizien. Lwów, druk. Sznajdra, 1822,
43097 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Zagajenie pierwszego sejmu postulatowego we Lwowie. Lwów, 1818,
43096 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landes-Präsidium. (Z datą: Lwów 23 XI 1816, o subarendowaniu żywności dla wojska; po niemiecku i po polsku),
43095 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 18 X 1822, objaśniający przepisy o tranzycie towarów; po niemiecku i po polsku),
43094 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 16 X 1822; o dokładniejszym określeniu okólnika z 6 IX 1805 r. o skarbowym dochodzie czopowego),
43093 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 11 X 1822; o modyfikacjach w klasach podatku zarobkowego; po niemiecku i po polsku),
43092 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 8 X 1822, o stanowieniu opiekunów dla dzieci przyjętych do domu podrzutków i sierot; po niemiecku i po polsku),
43091 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 20 VIII 1822, o opłatach spadkowych dla funduszu szkół normalnych; po niemiecku i po polsku),
43090 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 13 VII 1822, o nowej taryfie sprzedaży tytoniu; po niemiecku i po polsku),
43089 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: 18 VI 1822, o sprostowaniu treści § 163 cz. I rozdz. III Księgi powszechnych ustaw cywilnych; po niemiecku i po polsku),
43088 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 23 V 1822, objaśnia § 48 Powszechnej Ustawy Celnej; po niemiecku i po polsku),
43087 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 15 V 1822; o nowej taryfie celnej na skóry; po niemiecku i po polsku),
43086 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 17 IV 1822, o zastosowaniu § 111 uniwersału cłowego z r. 1788 także do dochodu tabakowego; po niemiecku i po polsku),
43085 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 8 III 1822, o sposobie wykonywania dwóch kar aresztu wyrokowanych przeciw przestępcy za ciężkie wykroczenia policyjne; po niemiecku i po polsku),
43084 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 5 III 1822, o postępowaniu i wyrokowaniu w zarzutach „nieprzyzwoitego sądu"; po niemiecku i po polsku),
43083 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 29 I 1822, o postępowaniu rozwodowym w wypadku gdy jeden z małżonków Żydów lub oboje przeszli na wyznanie chrześcijańskie; po niemiecku i po polsku),
43082 Hauer Franciszek Serafin (1777—1822). Kreisschreiben vom galizischen k. k. Landesgubernium. (Z datą: Lwów 18 I 1822, o ulgach w podatku od budynków z powodu klęsk elementarnych; po niemiecku i po polsku),