Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
41678 Haecker Emil (właściwie: Haker Samuel; 1875—1934).
41677 Hacker prof. r.
41676 Hackel Walenty (ur. 1816). De plica polonica. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in alma litterarum universitate Friderica Guilelma ut summi in medicina et chirurgia honores rite sibi concedantur die III. m. Novembris a. MDCCCXLV. h. 1. q. s. publice defendet auctor... Silesius. Opponentibus: C. Mayer, med. et chir. dr. G. Bielzer, med. et chir. dr. St. de Szarzyński, med. et chir. dr. Berolini, typis Gustavi Schade, (1845),
41675 Haeckel Ernst (1834—1919).
41674 Haeckel Ernst (1834—1919). Podział pracy w naturze i w życiu człowieka. Odczyt wypowiedziany na zebraniu robotników berlińskich. Warszawa, Lesman i Świszczowski, druk. J. Goldmana, 1883 (tak na karcie tyt., na okładce: 1884),
41673 Haeckel Ernst (1834—1919). Królestwo pierwotniaków. Popularny przegląd najniższych żyjących istot z dodatkiem naukowym, zawierającym: system pierwotniaków. Przełożył z niemieckiego za upoważnieniem autora Julian Steinhaus. Warszawa, Wende i Ska, druk. F. A. Brockhausa w Lipsku, 1885,
41672 Haeckel Ernst (1834—1919). Dzieje utworzenia przyrody tłumaczone z drugiego wydania niemieckiego przez Jana Czarneckiego i Z. Masłowskiego. Tom I. Część ogólna. Lwów, nakł. Jana Czarneckiego, druk. J. Dobrzańskiego & K. Gromana, 1871,
41671 Hack Wilhelm (1851—1887).
41670 Hack A.
41669 Hachette Jan Mikołaj Piotr (ok. 1769—1843).
41668 Habura Franciszek (1843—1921) i Piękoś Jul. Oda na uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budynek gimnazyum klassycznego w Tarnowie, odbytą d. 1 maja 1876 r. w obecności J. Excel. Alfr. hr. Potockiego Namiestnika Galicyi. (Tarnów, czcionkami J. Styrny),
41667 Habura Franciszek (1843—1921).
41666 Habura Franciszek (1843—1921). Wiersz na uczczenie uroczystości srébrnego wesela Najjaśniejszych Państwa Ich Ces. i Król. Mości Franciszka Józefa I. i Elżbiety, obchodzonej przez wszystkie ludy Monarchii Austriackiéj dnia 24. kwietnia 1879. napisany przez..., a wygłoszony na koncercie muzykalno-wokalnym urządzonym przez c. k. gimnazyum tarnowskie łącznie z Kółkiem przyjaciół muzyki w celu uświęcenia dnia tego. B. m. b. r. (Tarnów, druk. W. Angelusa, 1879),
41665 Habura Franciszek (1843—1921). Stanowisko propedeutyki filozoficznéj w systemie nauk gimnazyalnych i jéj znaczenie w dydaktyce gimnazyalnéj. Napisał Prof.... Drd. filozofii. (Odb. ze Sprawozdania gimn. za rok 1888). Tarnów, nakł. autora, druk. J. Styrny, 1888,
41664 Habura Franciszek (1843—1921). Dydaktyczno-pedagogiczne rozprawy Edmunda Gergowicza, nauczyciela szkół ludowych we Lwowie. Słowo krytyki napisał..., profesor gimnazyalny, obecnie c. k. inspektor okręgowy szkół ludowych w Tarnowie. Tarnów, nakł. autora, druk. Włodzimierza Angelusa, 1878,
41663 Habura Franciszek (1843—1921). Na przywiezienie zwłok Adama Mickiewicza na Wawel. Tarnów, nakł. Rady Miasta Tarnowa, druk. J. Styrny, (1890),
41662 Habura Franciszek (1843—1921). Prawa, warunki i środki postępu ludzkości. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, tom XX). Poznań, czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, 1894,
41661 Habura Franciszek (1843—1921). Powinszowania i wiersze pamiątkowe dla młodzieży. Tarnów, nakł. E. Menkesa, Druk. Ludowa we Lwowie, 1886,
41660 Habura Franciszek (1843—1921). Pan Tadeusz a Iljada. Odczyt publiczny ..., miany 21 listopada 1873 w Tarnowie. (Odb. z Dziennika Mód). Kraków, nakł. autora, czcionkami Drukarni Kraju, 1874,
41659 Habura Franciszek (1843—1921). Oda na uroczystość odsłonięcia pomnika Józefa Szujskiego w Tarnowie dnia 1. czerwca 1886. Tarnów, nakł. Komitetu dla Pomnika, druk. J. Styrny, b. r. (1886),
41658 Habura Franciszek (1843—1921). Oda na jubileusz 60 letniego kapłaństwa jego świątobliwości papieża Leona XIII, przez cały świat chrześcijański w r. 1898 obchodzony, a w Tarnowie dn. 17 kwietnia za uchwałą rady miasta uroczyście święcony. Tarnów, nakł. Rady Miasta, druk. J. Styrny, b. r. (1898),
41657 Habura Franciszek (1843—1921). Mowa przy odsłonięciu i poświęceniu grobowca ś. p. Rufina Piotrowskiego na cmentarzu tarnowskim dn. 1. listopada 1876, powiedziana przez... profesora gimnazyalnego. Tarnów, druk. Józefa Styrny, 1876,
41656 Habura Franciszek (1843—1921). Mowa przy odsłonięciu pomnika Kazimierzowi Wielkiemu wystawionego przez obywateli w Bochni, dnia 29. Maja r. 1871 w drugi dzień Zielonych Świątek. Czysty dochód przeznacza się na wsparcie ubogich uczniów gimnazyjum bocheńskiego. Bochnia, nakł. autora, druk. W. Pisza, 1871,
41655 Habura Franciszek (1843—1921). Kochajmy się! Toast powyższy wzniósł... na uczcie koleżeńskiej urządzonej podczas zjazdu uczniów gimnazyum św. Anny w Krakowie dnia 23 paźdz. 1888 r., którzy przed 25-ciu laty złożyli w tym zakładzie egzamin dojrzałości. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
41654 Habura Franciszek (1843—1921). Epithalamium czyli Wiersz na uroczystość zaślubin Jego Cesarskiéj Wysokości Najdostojniejszego Następcy Tronu Austryackiego Arcyksięcia Rudolfa z Najdostojniejszą Królewną Belgijską Stefanią dnia 10 maja 1881 przez wszystkie ludy austryacko-węgierskiej monarchii obchodzoną. Tarnów, druk. Józefa Pisza, 1881,
41653 Habura Franciszek (1843—1921). Na cześć Heleny Modrzejewskiej toast na wieczorku w domu p. Bronisława Trzaskowskiego wniesiony. Tarnów, druk. J. Pisza, (1882),
41652 Habura Franciszek (1843—1921). Charakterystyka XIX wieku. Odczyt miany przez ... (Odb. z V Rocznika Samborskiego). Przemyśl, druk. S. F. Piątkiewicza, 1882,
41651 Habsburgowie.
41650 Habowski Jan.
41649 Habliński.