Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69856 Grabowski German ks. (ur. 1836). Miesiąc Marji dla ludu. ułożony przez X.... Warszawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1875,
69857 Grabowski German ks. (ur. 1836). Mowa żałobna nad zwłokami ś. p. o. Prokopa Kapucyna, b. prowincyała tegoż zakonu, wypowiedziana dnia 2 marca 1895 roku w kościele klasztornym w Nowem mieście. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1895,
69858 Grabowski German ks. (ur. 1836). Mowa żałobna w dzień pogrzebu ś. p. Antoniego Krupskiego, b. profesora b. szkół rawskich, wypowiedziana dnia 13 stycznia 1900 roku w kościele parafialnym w Rawie przez... Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1900,
69859 Grabowski German ks. (ur. 1836). Mowa żałobna w dzień pogrzebu ś. p. Jana Kantego Krupskiego, lekarza powiatowego, obywatela miasta Rawy wypowiedziana dnia 12 Sierpnia 1895 roku w kościele parafialnym w Rawie przez Ks. ... Proboszcza Rawskiego. Warszawa, (nakł. i) druk. Franciszka Czerwińskiego, 1896,
69860 Grabowski German ks. (ur. 1836). Obowiązki rodziców. Tamże [Warszawa, nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego], 1883,
69861 Grabowski German ks. (ur. 1836). Odwiedziny biskupa i objaśnienie o sakramencie bierzmowania. Warszawa, autor, 1880,
69862 Grabowski German ks. (ur. 1836). Pamiątka pierwszej kommunii świętej. Książka do nabożeństwa dla chłopców. Ułożył Xiądz... Warszawa, druk. Józefa Kaufmana, 1876,
69863 Grabowski German ks. (ur. 1836). Pamiątka z Łagiewnik z nowenną do św. Antoniego przez X.... Warszawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1874,
69864 Grabowski German ks. (ur. 1836). Pamiątka z Łagiewnik z nowenną do świętego Antoniego przez X.... Wydanie czwarte pomnożone. Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1895,
69865 Grabowski German ks. (ur. 1836). Ś. p. Ojciec Prokop Kapucyn. Pamiątka pośmiertna z portretem przez Ks.... (Odb. z Przeglądu Katolickiego). Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1895,
69866 Grabowski German ks. (ur. 1836). Rady kapłana dla ludu. Przez X.... Warszawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1870,
69867 Grabowski German ks. (ur. 1836). Rozmyślania majowe o Matce Boskiej Bolesnej, z dodatkiem Modlitw zalecanych przez Kościół i udarowanych odpustami — także do Matki Boskiej Bolesnej. Przez Ks.... Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1897,
69868 Grabowski German ks. (ur. 1836). Słowa prawdy o papierosianej modzie i o pijaństwie dla ludu. Wyd. 2gie powiększone. Warszawa, nakł. i druk. Franciszka Czerwińskiego, 1886,
69869 Grabowski German ks. (ur. 1836). Wiadomości liturgiczne niezbędne dla organistów i zakrystyanów przez Ks.... Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1895,
69870 Grabowski German ks. (ur. 1836).
69871 Grabowski Gustaw (ur. 1863, czy Polak?). Ueber die Einwirkung salpetriger Säure auf einige Amidine und über (β-Naphtenylamidin. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. vorgelegt und mit den beigefügten Thesen öffentlich vertheidigt am Sonnabend den 6. Februar 1892, 12 Uhr Mittags von... aus Littschen (Licze). Opponenten: Franz Bogdahn Assistent. Martin Stoermer, cand. phil. Königsberg in Pr., Druck von M. Liedtke, 1892,
69872 Grabowski Heinrich. Flora von Ober-Schlesien und dem Gesenke mit Beruecksichtigung der geognostischen Boden- und Hoehen-Verhaeltnisse von... Breslau, A. Gosohorsky, 1843,
69873 Grabowski Heinrich.
69874 Grabowski Henryk.
69875 Grabowski Hipolit.
69876 Grabowski H. J.
69877 Grabowski I.
69878 Grabowski Ignacy (1866—1933). Szarada. Obrazek sceniczny w 1 akcie przez... (Teatr Amatorski, 48). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiry synów, 1897,
69879 Grabowski Ignacy (1866—1933).
69880 Grabowski Ignacy (a S. Maria Mercede) ks. (XVIII w.). Postać trudow, mąk, ufnosci w Bogu, i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przez Dawida krola na lat 1060. pierwiey (!) nizeli nastąpiła, Wyśpiewana w Dziewięciu Psalmach do Jutrzni wielko-piątkowey wybranych, Teraz Wierszem Polskim z Łaciny okazana przez X.... Trynitarza Ex-Prowinc. Wilno, druk. Imperatorskiego Uniwersytetu, 1804,
69881 Grabowski Ignacy Stanisław. Le Czar Nicolas et la Pologne, ou discours de l'autocrate russe à la municipalité de Warsovie (!). Suivi d'articles que différens journaux ont publiés a (!) ce sujet. Paris, publication de l'Agence Polonaise, impr. de Decourchant, 1835,
69882 Grabowski Ignacy Stanisław. Moyen de donner la supériorité au papier-monnaie et de faire en sorte qu'il soit plus recherché que les metaux. Mezières, impr. de Martinet, 1852,
69883 Grabowski Ignacy Stanisław. Oświadczenie. Paryż, druk. Bourgogne, 1838,
69884 Grabowski Ignacy Stanisław. La Pologne... Redigée par une Société de Littérateurs, sous la direction de Léonard Chodzko. Prospectus. (Z datą: Paris 19. XI. 1834). (Paris), imprim. de Decourchant,
69885 Grabowski Ignacy Stanisław. La Pologne... Rédigée par Une Société de Littérateurs, sous la direction de Lèonard Chodzko... Deuxième prospectus. (Z datą: Paris 15. IV. 1835). (Paris), imprimerie de Decourchant,