Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
69734 Grabowski dr.
69735 Grabowski ks.
69736 Grabowski (major).
69737 Grabowski (sekretarz Komit. Ratunkowego Mikołajewa).
69738 Grabowski.
69739 Grabowski A.
69740 Grabowski A. Apparat zur Darstellung des Phosphorsäureanhydrids. Von... (Mit 1 Tafel). (Vorgelegt in der Sitzung vom 30. Juni 1865). Sonder-Abdruck aus dem LI Bde der Sitzungsb. der kais. Akad. der Wissenschaften. Wien, aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, (1865),
69741 Grabowski A. Über die Einwirkung des Zinkäthyls auf Schwefelkohlenstoff. Von... (Vorgelegt in der Sitzung am 11 Jänner 1866). Sonder-Abdruck aus dem LIII Bde. der Sitzungsb. der kais. Akad. der Wissenschaften. Wien, k.k. Hof- und Staatsdruckerei, b. r.,
69742 Grabowski A.
69743 Grabowski A.
69744 Grabowski Adam (1864—1919).
69745 Grabowski Aleksander.
69746 Grabowski Aleksander Leon Marian (z Naramic w Królestwie; 1810—1876). Du rachitis, thèse. Montpellier, 1837.
69747 Grabowski Ambroży (1782—1868). Cuda i osobliwosci Natury i Sztuki w różnych znajdujące się Kraiach. Z naynowszych i nayciekawszych podróży do wszystkich części świata zebrane; z Wiadomościami o niektórych celnieyszych starożytności zabytkach. z Kopersztychami illuminowan. Tom I—II. Kraków, nakł. Józefa Mateckiego, 1811,
69748 Grabowski Ambroży (1782—1868). Do dziejów budowy wielkiego ołtarza w kościele Panny Maryi w Krakowie przez... (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1850). B. m. b. r.,
69749 Grabowski Ambroży (1782—1868). Encyklopedya komiczna, czyli Zbiór rozmaitych przypadków, powieści, anegdotów, wierszyków, żartów, myśli pięknych, maxym i uwag moralnych, ucinków wesołych, dowcipnych, satyrycznych, komicznych, słowem: tego wszystkiego, co może rozweselić umysł, i ozdobić pamięć. Tom I—II. Kraków, Drukarnia Gröblowska, 1808,
69750 Grabowski Ambroży (1782—1868). Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na Zamku. Poprzedza Kronika X. Krzysztofa Zelnera mansyonarza kościoła Panny Maryi. Tę, oraz inne pomniki historyczne, z dawnych rękopismów wydał... Kraków, druk. i nakł. Józefa Czecha, 1835,
69751 Grabowski Ambroży (1782—1868). Groby, trumny i pomniki królów polskich w podziemiach i wnętrzu Katedry krakowskiej na Wawelu. Pisma do tego przedmiotu stósowne zebrał i kosztem swoim wydał, celem powiększenia funduszu na restauracyą wielkiego ołtarza Wita Stwosza w kościele Panny Maryi w Krakowie... Wydanie drugie, znakomicie pomnożone. Kraków, druk. Czasu, 1868,
69752 Grabowski Ambroży (1782—1868). Historya zimy r. 1821 na 1822. Wypis z księgi Ambrożego Grabowskiego pod napisem: Pamiątki ojczyste w pismach i drukach. B. m. b. r.,
69753 Grabowski Ambroży (1782—1868). Katalog książek znajdujących się w księgarni... w Krakowie, 1832,
69754 Grabowski Ambroży (1782—1868). Kraków i jego okolice, opisał historycznie... Wydanie drugie. Kraków, nakł. i druk. Józefa Czecha, 1830,
69755 Grabowski Ambroży (1782—1868). Mozajka złożona z wiadomości starożytniczych, dziejów sztuki, ułamków biograficznych itd. Przez... (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1855). B. m. b. r.,
69756 Grabowski Ambroży (1782—1868). Nazwiska księgarzy krakowskich, od początku XVI do połowy XVII wieku, koleją lat, jak są wzmiankowani w księgach aktów radzieckich krakowskich. (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej, 1849). B. m. b. r., (Warszawa, 1849),
69757 Grabowski Ambroży (1782—1868). Ogłoszenie prenumeraty na Eneidę Wergiliusza przekładania Franciszka Wężyka. (Z datą: Kraków, 16 III 1826). B. m. b. r. (Kraków, 1826),
69758 Grabowski Ambroży (1782—1868). Okruszyny wiadomości z dziedziny sztuki i starożytności naszych. Zebrał... (Odb. z Biblioteki i Warszawskiej, 1854). B. m. b. r.,
69759 Grabowski Ambroży (1782—1868). Historyczny opis miasta Krakowa i iego Okolic. Przez... Z rycinami. Kraków, nakł. i druk. Józefa Mateckiego, 1822,
69760 Grabowski Ambroży (1782—1868). Opis Pałacu Biskupów Krakowskich. W Krakowie. B. m. b. r.,
69761 Grabowski Ambroży (1782—1868). Początek ikonografii naszéj. W spisie małego zbioru rycin i obrazków w odciskach z blach miedzianych, które przedstawiają wizerunki królów polskich i znakomitych mężów:, (!) tudzież SS. Patronów naszych i błog. Polaków. Dodane są prace rytowników naszych i inne tu należące przedmioty. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1857). B. m. b. r.,
69762 Grabowski Ambroży (1782—1868). Polacy! Krakowianie! (Odezwa wzywająca do składania ofiar na rodziny żołnierzy walczących w powstaniu, z datą: Kraków 30 VII 1831),
69763 Grabowski Ambroży (1782—1868). Prospekt dzieła pod tytułem: Gabinet historyczny w pałacu biskupów krakowskich, w litograficznych obrazkach wystawiony. Wraz z opisem tegoż Pałacu w Polskim i Francuzkim ięzyku. (Z datą: Kraków, 24 VII, 1828). B. m. b. r. (Kraków, 1828),