Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
4609 Bączkowski Dionizy ks. Skowronek. Petersburg, Gebethner i Wolff w Warszawie, druk. S. Kornatowskiego, 1894,
4607 Bączkowski Dionizy ks. Jutrzenka. Kijów i Odessa, B. Koreywo, druk. St. Kulżenki, 1893,
4610 Bączkowski Teofil ks. Bractwo Barbary ś. panny i męczenniczki, patronki szczęśliwej śmierci. Oksywie, własnym nakładem bractwa powyższego, czcionkami F. Boeniga w Gdańsku, 1870,
4516 Bąć co bąć. Bąć co bąć. Trzy pieśni. (Paryż, 1862),
4753 Bądzio Jan. Czytania nabożne ku chwale Boga. Książka dla ludu. Wydawca... druk. A. Gąsiorowskiego w Jansborku, 1852,
4754 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Ryszard Wincenty Berwiński. Rys biograficzno-krytyczny przez... Odbitka z Ateneum. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1887,
4755 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Jan Amos Komeński i znaczenie jego systematu wychowania. Lwów, nakł. Tow. Pedagog., I Związkowa Drukarnia, 1874,
4756 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Nauka poezyi wobec sądu krytyków warszawskich. Warszawa, druk. Krokoszyńskiego, 1867,
4757 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Projekt nowego opracowania „Pana Tadeusza". B. m. i b. r., (1885),
4758 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Teorya poezyi w związku z jéj historyą. Opowiedziana przez ... Warszawa, I. M. Neumark, 1867,
4759 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Kornel Ujejski, zarys biograficznokrytyczny. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., Petersburg, Br. Rymowicz, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893,
4760 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893). Wypisy polskie. Cz. niższa. Cz. średnia. Warszawa, 1882.
4761 Bądzkiewicz Antoni (zm. 1893).
4767 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929) i Gottlieb R. Über die Constitution des nach Coffein und Theobromin im Harne auftretenden Methylxanthins. (Nadb. z Archiv für experiment. Pathologie und Pharmakologie). (Leipzig), b. r. (po 1895),
4770 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929) i Humnicki W. Über das Schicksal des Cholesterins im thierischen Organismus. (Nadb. z Hoppe-Seyler's Zeitschrift für Physiologische Chemie Bd. 22, H. 4 und 5). Strassburg, Verl. K. Trübner, 1896,
4771 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929) i Zoja L. Über die fractionirte Krystallisation des Eieralbumins. (Odb. z Zeitschrift für Physiologische Chemie. Bd. XIX. H. 1.) Strassburg, 1894,
4762 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929). Słowo wstępne, wypowiedziane przy rozpoczęciu wykładów higieny na wszechnicy lwowskiej. (Odbitka z Przeglądu lek.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899,
4763 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929). W sprawie dodawania kwasu salicylowego do środków spożywczych. (Odb. z Przeglądu lek.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1899,
4764 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929). Über Sulfhydrolzimmtsäure und einige ihrer Derivate. Vorgelegt in der Sitzung am 23. Juni 1887. Aus dem XCVI Bande der Sitzb. der kais. Akad. der Wissensch. II Abth. Juni-Heft. Jahrg. 1887,
4765 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929). Über das Verhalten einiger Salicylsäureester im Organismus. (Nadb. z Archiv für experim. Pathologie und Pharmakologie. 38 Bd.) Leipzig, (ok. 1897),
4766 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929).
4768 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929). Über einen bisher unbekannten normalen Harnbestandteil, die Oxyproteinsäure. (Odb. z Centralblatt. f. d. med. Wissenschaf t 1897). Heildelberg, 1897,
4769 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929). O kwasie oksyproteinowym, nieznanym dotychczas składniku moczu. (Odb. z Przeglądu lek.). Kraków, druk. Uniw. Jag. 1898,
4772 Bądzyński Stanisław (w pracach niem. często Bondzyński) prof. (1862—1929). Ricerche sulla cristallizzazione e sull' ossidazione delle sostanze albuminoidi. Di St. Bondzyński ed L. Zoja. (Estratto dagli Annali di Chimica e di Farmacologia N. 2, 1895). Milano, Tip. Francesco Vallardi, 1895,
4749 Bądź oszczędnym. Bądź oszczędnym b. m. (1898),
4750 Bądź pochwalony! Bądź pochwalony! b. m. (1893),
4751 Bądź wola Twoja! Bądź wola Twoja!
4752 Bądźcie zdrowi! Bądźcie zdrowi! Ledwo com was powitał, a już żegnać muszę (Wiersz). Bez w. m. i b. r.,
4888 Bąk J. Prosit Neujahr! Jux-Post-Almanach für das Jahr 1871, dem geehrten Publicum unterthänigst gewidmet vom... Briefträger in Krzeszowice. Bochnia, gedruckt bei W. Pisz, 1871,
4889 Bąk J. ks.,