Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
67213 Giermański Piotr.
67214 Giermański Stanisław (zm. ok. 1627). Summariusz Kleynotow, Abo Herbow Páństway (!) Rycerstwá Korony Polskiey y W. X. Litew. z roznych Authorow: A mianowicie z Bielskiego, z Páprockiego y Scriptow S. S. Jágodyńskiego zebrány. A dla snádnieyszego nálezienia Czytelnikowi wedle obiecádła sporządzony y wydány. Kraków, druk. dziedziców Jak. Siebeneychera, 1621,
67215 Giermansztadt G.
67216 Giermasz Jan.
67217 Gierowski Jul.
67218 Giers Nikołaj Karłowicz (1820—1895).
67219 Giersch.
67220 Giersdorf.
67221 Gierstienzwiejg Aleksandr (Gerstenzweig, warsz. wojenny generał-gubernator). (Ogłoszenie dla mieszkańców Warszawy o konieczności stosowania się do przepisów stanu wojennego, po rosyjsku i po polsku, inc: „Objawlenijem ot 2/14 Oktobrja... oraz: „Ogłoszeniem z dnia 2/14 Października...”, z datą: Warszawa, 3/15 Października 1861),
67222 Giersz Marcin.
67223 Gierszewski.
67224 Gierszewski J.
67225 Gierszinski. De la trépanation de l'apophyse mastoïde. Thèse pour le doctorat en médecine. Paris, 1875.
67226 Gierszyński Henryk (ok. 1845—1930). Ostatnie chwile Powstania Listopadowego. Opisał Dr. ... Chicago Ill., nakł. Wydziału Oświaty Zw. Nar. Pol., Druk. Zgody, 1900,
67227 Gierszyński Henryk (ok. 1845—1930). W kwestyi polsko-litewskiej napisał Dr. ... Członek Towarzystwa Literackiego „Zelmuo” w Paryżu. Chicago Ills., Drukarnia „Zgody” , 1897,
67228 Gierszyński Henryk (ok. 1845—1930). Opowiadania o bitwie grochowskiej. Zebrał i streścił Dr. ... Chicago Ill.., nakł. Wydziału Zw. Nar. Pol., druk. Zgody, 1899,
67229 Gierszyński Henryk (ok. 1845—1930). Krótki pogląd na powstanie Kościuszkowskie napisał Dr. ... Paryż, Drukarnia Polska Adolfa Reiffa, 1894,
67230 Gierszyński Henryk (ok. 1845—1930). Jenerał Walery Wróblewski. Napisał G. Paryż, Drukarnia Polska A. Reiffa, 1900,
67231 Gierszyński Henryk (ok. 1845—1930).
67232 Gierszyński Stanisław (ok. 1880—1911).
67233 Gierth M.
67234 Gierth Walentin.
67235 Gierucki Józef.
67236 Gierwis R. (Grus Roman?).
67237 Gieryk (Goerick) Teodor ks. (1837— 1878).
67238 Gierykowski Tadeusz ks. Nauka o ułamkach. przez Xiędza... Z. S. B. Professora Matematyki w szkołach publicznych pułtuskich wydana. Warszawa, w Druk. Księży Pijarów, 1805,
67239 Gierylas.
67240 Gierymski Aleksander (1850—1901).
67241 Gierymski Maksymilian (1846—1874).
67242 Gierymski Maksymilian (1846—1874), i Gierymski Aleksander. Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst Antoniego Sygietyńskiego. Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego wydawcy Wędrowca, M. Arct, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1886 (tak na karcie tyt., na okładce: 1885),