Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
21838 Czermiński Marcin ks. T. J. (1860—1931). W Norwegii i Laponii. Dochód na Missye w Norwegii. Tamże [Kraków, nakł. Misyj Katolickich, druk. Czasu], 1897,
54115 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Girardin Emilia (pseud. Delfina Gay; 1804—1885). W nocy na szyldwachu. Kom. w 1 a.
42500 Hannan J. H. W niewoli u Chińczyków. Opowiadanie podług zeznań więźnia. Przekład z angielskiego. Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, Druk. Warszawsk. Towarzystwa Akcyjnego Artystyczno-Wydawniczego, 1900,
13925 Chęciński Jan (1826—1874). W niełasce. Przysłowie dramatyczne w 1-ym akcie wierszem. Pierwszy mąż. Komedja w jednym akcie z francuskiego. Biblioteka teatralna czyli Wybór sztuk oryg. i tłum. przedstawianych na scenach teatrów warszawskich. No 7. Warszawa, nakł. Księg. J. Zinberga i Sp., druk. Emila Skiwskiego, 1874,
27662 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Chęciński Jan (1826—1874). W niełasce. Przysł. dram. w 1 a.
29499 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Krajewski Adam (zm. 1915). W niebie. Dial.
31558 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Smreczyński Franciszek (pseud. Władysław Orkan; 1876—1930). W niebie wieszczów. Kom. fant.
7651 Blot ks. W niebie się spotkamy przez... misyonarza apostolskiego. Warszawa, Druk Warsz. Towarz. Akc. Artyst. Wydawn., 1900,
22741 Dąbrowski A. W niebie i na ziemi. Obrazek (wierszem) przez A. D. Kraków, autor, druk. Czasu, 1870,
23316 Darewska-Weryha Konstancja. W mieście i na wsi. Mińsk, nakł. Zofii Sawickiej, Gebethner i Wolff w Warszawie, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1889,
103767 Bęczkowska Wanda Grot (z męża Korotyńska; zm. 1925). W mieszczańskiem gnieździe, t. I i II. Dod. do Gazety Polskiej, t. XLII i XLIII. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1899,
103309 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). W miasteczku Powieść. Tamże, druk. S. Orgelbranda Synów, 1893,
56273 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Schnitzler Artur (1862—1939). W matni. Szt. w 3 a.
56088 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Rosen Juliusz (pseud. Mikołaj Duffek; 1833—1892). W mamusi oczach. Kom. w 1 a.
64556 Galiński Franciszek. W magazynie dzieł kunsztu, nut i drukarni ... we Lwowie wyszły następujące nakłady, które po wszystkich księgarniach dostać można. B. r. (1848),
88558 Katalogi. Galiński Franciszek. W magazynie dzieł kunsztu, nót i drukami Franciszka Galińskiego we Lwowie, wyszły następujące nakłady, które po wszystkich księgarniach dostać można, jako to: Nóty książki. B. m. b. r. (Lwów, 1848),
92322 Keller. W letargu. Tragiczny los młodej matki. Powieść z życia przez dra med. ... Przekład z niemieckiego. Tom I—II. Łódź, nakł. C. Richtera, druk. E. Skowrońskiego, 1897,
100001 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). „W lesie” Cztery poezye Maryi Konopnickiej na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu utworzył Zygmunt Noskowski. (Tytuł niemiecki:) „Im Walde” Vier Gedichte von M. Konopnicka deutsch von Dr Alexander Loria für 1 Singstimme mit Klavierbegleitung componirt von Zygmunt Noskowski Op. 60. Kraków, Antoni Piwarski i Ska, własność wydawcy na wszystkie kraje, Zakład art. litogr. C. G. Rödera w Lipsku, b. r. (1899),
41341 Górski Konstanty Marian (1862—1909). W lat półtysiąca. Dyalog napisany na uroczyste przedstawienie w dniu pięciowiekowej rocznicy odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1900,
28621 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Górski Konstanty Marian (1862—1909). W lat półtysiąca. Dial.
101038 Kopp Josef. W kwestyi żydowskiej według aktów procesu Rohling-Bloch przez Dr. Józefa Kopp adwokata, posła na Sejm N. A. i do Rady Państwa. (Lipsk 1886). Lwów, nakł. R. Majera, druk. i litogr. Pillera i Spółki, 1887,
6933 Biernacki Edmund dr (1866—1911). W kwestyi wzajemnego stosunku czerwonych ciałek i osoczna we krwi krążącej. Odbitka z Gazety Lekarskiej Nr. 11 z 17 III 1894. Warszawa, 1894,
41253 Górski Antoni (profesor Uniw. Jag.; 1862—1928). W kwestyi własności literackiej. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, druk. E. Lubowskiego i Sp., G. Gebethner i Sp., 1891,
15725 Ciągliński Adam (dr med.). i Hewelke Otton (dr med.). W kwestyi tak zwanego czarnego języka. Podali ... Odbitka z Kroniki Lekarskiej. Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1892,
40243 Golichowski Norbert (Adam, bernardyn; 1848—1921). W kwestyi społecznej. Kraków, nakł. oo. Bernardynów, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896,
59316 Dunin Karol (1850—1917). W kwestyi słownika prawnego polskiego. Referat na Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich, odbyć się mający w Krakowie 9. września 1887 przedstawiony przez... (Odb. z Przeglądu Sądowego i Admin.). Lwów, Druk. Ludowa, b. r. (1887),
45362 Higier Henryk (1866—1942). W kwestyi rozpoznania chorób stożka końcowego rdzenia, haematomyelia centralis coni medullaris. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1897,
101583 Korn Wiktor. W kwestyi przystąpienia Austryi do konwencyi berneńskiej dla ochrony praw autorskich. Przez Dra ... c.k. radcę dworu i prokuratora skarbu. Referat wypowiedziany na posiedzieniu lwowskiego Towarzystwa prawniczego dnia 22. marca 1900. (Odb. z Przeglądu Prawa i Administracji). Lwów, Druk. Ludowa, 1900,
62368 Elsenberg Antoni (1852—1910). W kwestyi profilaktyki chorób wenerycznych. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1896,
81010 Jeleński Jan (1845—1909). W kwestyi połączenia kass emerytalnych przy drogach żelaznych napisał ... (Odb. z Wieku). Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1876,