Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6800 Bayer Julian (1806—1872). Rachunkowość stosowana do bankierstwa i buchalterya podwójna.
6801 Bayer Julian (1806—1872). Teorya liczb. Wykład... w Szkole Głównej Warszawskiej 1865 r. Warszawa, 1865,
6802 Bayer Julian (1806—1872). O niektórych własnościach liczb, a szczególniey o prawach ich podzielności, z zastosowaniem tychże do rozkładania liczb na czynniki całkowite pierwsze lub złożone, naznaczania wszystkich czynników całkowi tych czyli dzielników dokładnych tak pierw-szych jako i złożonych, wynaydywania naywiększego spólnego dzielnika dwóch, trzech i. t. d. lub ilukolwiek liczb, tudzież naymnieyszey ich wielokrotności, skracania ułamków i sprowadzania ich do spólnego naymnieyszego mianownika. Warszawa, 1830,
6803 Bayer Julian (1806—1872).
6804 Bayer Julius Dr. Denkwürdigkeiten der Stadt Freistadt im Herzogthum Schlesien, in historischer und topographischer Beziehung, einschliesslich der mit ihr verbundenen Ortschaften und aller zu ihren Bezirke gehöriger Dörfer und Colonien. Von den ältesten Nachrichten bis auf unsere Tage. Mit 12 in Text gedruckten Chemigraphien. Wien, Verlag von Dr. Julius Bayer, Druck von A. Lorius, 1879,
6806 Bayer Karol Robert Emeryk von (1835—1902; pisze pod pseud. Robert Byr). Andor, romans, przekład Filipa Sulimierskiego, 3 t. w jednym. Dod. do Tygod. ilustr. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1884,
6807 Bayer Karol Robert Emeryk von (1835—1902; pisze pod pseud. Robert Byr). Droga do serca, powieść, przekład z niem. Dod. do Bluszczu nr. 24. Warszawa, 1882,
6808 Bayer Karol Robert Emeryk von (1835—1902; pisze pod pseud. Robert Byr).
6805 Bayer Karol,
6809 Bayer Maciej. Myśli w pieśniach. Przez... Kraków, drukiem Józefa Jerzego Trasslera C. K. Gubernialnego Drukarza, 1800,
6786 Bayer,
6811 Bayerle Bernhard Gustaw ks., Obrazki Świąteczne Kościoła rzymsko-katolickiego. Dzieło naszego Odkupienia przedstawione w uroczystościach roku Kościelnego z dodatkiem, obejmującym żywoty kilku wydatnych świętych przez ... Tłomaczone z niemieckiego. Z licznemi ilustracyami. Wydanie pierwsze. Kolonja nad Renem, Schafstein i Sp., księgarnia nakładowa, druk. E. Herrmanna sen. w Lipsku, b. r. (ok. 1897),
6812 Bayerle Bernhard Gustaw ks., Obrazki świąteczne Kościoła rzymskokatolickiego. I Dzieło naszego Odkupienia przedstawione w uroczystościach roku Kościelnego. II Żywoty kilku wydatniejszych Świętych. III Życiorysy niektórych znakomitych Dostojników Kościelnych przez... Tłomaczone z niemieckiego. Z licznemi illustracyami. Wydanie drugie. Tamże [Kolonja nad Renem, Schafstein i Sp., księgarnia nakładowa, druk. E. Herrmanna sen. w Lipsku], b. r. (ok. 1898),
6813 Bayger Jan Aleksander. Powiat trembowelski, szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny. Zebrał Nauczyciel ludowy ... Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Słowa Polskiego, 1899,
6814 Bayki. Bayki y krotofile oryginalne i tłumaczone. Wilno, druk xx. Bazyl., 1804,
6815 Baykowski Karol (1823—1904). Z nad grobu: I. Spowiedź, II. Wyjątki z listów. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1891
6816 Baykowski Karol (1823—1904). List otwarty do J. W. Pana Stanisława hr. Tarnowskiego w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 13 listopada 1889,
6817 Baykowski Karol (1823—1904).
6819 Bayle A. (abbé). Gloire et martyre de la Pologne. Sermon de charité pour les blessés polonais, par ... Marseille, imp. P. Chauffard, 1863,
6820 Bayle-Mouillard Elisabeth (1796—1865). Manualik damski czyli sposób odbywania paryzkiej gotowalni, obejmujący najpewniejsze a nieszkodzące sposoby zachowania piękności, naprawienia wad natury bez nadwerężenia zdrowia, sztukę ubierania się przyzwoicie we wszelkich okolicznościach i sposób podobania się przez Hrabinę Elizę de Celnart. Tłumaczony z francuzkiego podług l0tej edycyi. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, czcionkami C. H. Storcha i Sp., 1848,
6818 Bayle. Ćwiczenie się w pobożności. B. m. w. (1852).
6821 Bayreuth,
6822 (Bazaine Franciszek Achilles, marszałek francuski; 1811—1888). Proces marszałka Bazaine'a. Warszawa, 1873.
6823 (Bazaine Franciszek Achilles, marszałek francuski; 1811—1888).
6824 Bazalty,
6829 Bazar Kalendarz. Bazar Kalendarz na rok zwyczajny 1890. Z dodaniem kalendarzyka na rok 1891.... Ułożył i wydał M. Kazimierowski. Rok pierwszy. Warszawa, druk. W. Ratyńskiego, 1890,
6830 Bazar Kalendarz. Bazar Kalendarz na rok przestępny 1892. Z kalendarzykiem na rok zwyczajny 1893. Ułożył i wydał M. Kazimierowski. Rok trzeci. Warszawa, Kantor Wydawcy, ulica Leszno Nr. 2, druk. J. Filipowicza, 1892,
6831 Bazar Kalendarz. Bazar Kalendarz na rok zwyczajny 1893. Z kalendarzykiem na rok zwyczajny 1894. Ułożył i wydał M. Kazimierowski. Rok czwarty. Tamże [Warszawa, Kantor Wydawcy, ulica Leszno Nr. 2, druk. J. Filipowicza], 1893,
6832 Bazar Kalendarz. Bazar Kalendarz na rok zwyczajny 1895. Ułożył i wydał M. Kazimierowski. Rok szósty. Warszawa, skład gł. w druk. J. Filipowicza, druk. J. Filipowicza, 1895,
6835 Bazar Kółka Rolniczego w Czernichowie,