Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111255 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wybór pism z portretem autora. (Biblioteka miniaturowa). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i spółka, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
111254 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wybór dzieł Ignacego Krasickiego. Tom I. (Biblioteka klasyków polskich, t. III). Lwów, nakł. H. Altenberga, księgarnia F. H. Richtera (H. Altenberg), druk. F. A. Brockhausa w Lipsku, 1882,
111253 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wybór bajek i satyr dla młodzieży. Z krótką wiadomością o autorze. (5 Książek dla Młodzieży za Rubla, seria I, nr 4). Warszawa, nakł. i druk. drukarni i litografii L. Szyller i syn, 1899,
111252 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wybór bajek Ignacego Krasickiego. Warszawa, nakł. T. H. Nasierowskiego, (druk. S. Sikorskiego), 1890,
111251 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wojna chocimska. (Odb. z Dzieł ..., t. II 1882). Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. W. Korneckiego, 1882,
111250 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wojna chocimska. (Biblioteka Mrówki, t. LXXVIII). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej A. Bartoszewicza i M. Biernackiego, I. Związkowa Drukarnia, 1879,
111249 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Woyna chocimska. Za Pozwoleniem Cenzury Wilen: (Wilno), Druk. XX. Piarów, 1801,
111248 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wierszem i prozą. Warszawa, 1802,
111247 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wiersze różne i wiersze z prozą. (Odb. z Dzieł ..., t. I 1882). Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. W. Korneckiego, 1882,
111246 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wiersze różne z dzieł ... wyjęte. Warszawa, 1807,
111245 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wiersze rozne Xcia Biskupa Warmińsk: a potym Arcy-Biskupa Gniez: Ignacego Krasickiego. Po wielu Edycyach. Połock, Druk. XX. Jezuitów, 1805,
111244 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Wiersze z prozą,
111243 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Uwagi.
111242 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Co Tydzień (pismo wydawane przez I. Krasickiego).
111241 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Traduction des Fables de Krasicki avec un sommaire de lʼAncien et du Nouveau Testament et une ode sur la mort de lʼempereur Alexandre I. Par Etienne Trimail maitre de langue. Poznanie, de lʼimprimerie de Charles Pompejus et se trouve chez lʼauteur, 1834,
111240 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Statysta.
111239 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). La Souriade poeme en X. chants dʼIgnace Krassitski archeweque (!) de Gnesne. Traduit du polonaise en francais par J. B. Lavoisier chanoine de Mohilew. (Na stronie kontrtytułowej równoległy tytuł polski:) Myszeis poema w X. piesniach Ignacego Krasickiego arcybiskupa gnieznienskiego. Przetłomaczona z polskiego na francuzki język przez J. B. Lavoisier kanonika mohylewskiego. A Vilna, chez Alexandre Żołkowski. - Wilno, u Alexandra Żołkowskiego, 1817,
111238 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Solenizant.
111237 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Satyry i listy. (Biblioteka Powszechna, zesz. 344-345). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r. (1901),
111236 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Satyry. (Odb. z Dzieł ..., t. I 1882). Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. W. Korneckiego, 1882 (na okładce: 1883),
111235 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Satyry. (Biblioteka Mrówki, t. XLVII). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, druk. Zakładu nar. im. Ossolińskich, 1877,
111234 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Satyry z drzeworytami. Wydanie A. Matuszewskiego. (Wydania A. Matuszewskiego, nr III). Warszawa, Skład główny u Wydawcy, druk. Alexandra Ginsa, 1863 (na okładce: 1864),
111233 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Satyry Ignacego Krasickiego przedrukowane Dla Użytku Młodzi. Połock, Druk. Akademicka, 1814,
111232 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Satyry. Przedrukowane. R. 1800. B. m. (Łowicz, Druk. Prymasowska, 1800),
111231 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). O rymotwórstwie i rymotwórcach.
111230 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Rozmowy zmarłych.
111229 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. (Odb. z Dzieł ..., t. III 1883). Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. W. Korneckiego, 1883,
111228 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego. Romans obyczajowy Ignacego Krasickiego. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka Polska, seria I, Oddział prozy poetyckiej, zesz. 1-2). Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, 1855,
111227 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Mikołaja Doswiadczyńskiego przypadki przez jegoz samego opisane na trzy księgi podzielone Przez Xcia Biskupa Warmińskiego, potym Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego Krasickiego. Po Wielu Edycyach. Połock, Druk. Coll: Soc: Jesu, 1807,
111226 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Mikoł. Doswiadczynskiego przypadki przez niegoż samego opisane na dwie częsci podzielone. Za pozwoleniem Cenzury Wileńskiey. (Część I). Wilno, Druk. JXX. Piarów, 1801,