Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113286 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kouzedlnik Twardovsky (właściwie: Kouzelník Tvardovský),
113285 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kościoł Święto-Michalski w Wilnie. Obraz historyczny z pierwszej połowy XVII wieku. Przez Józefa Kraszewskiego. Tom pierwszy. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1833,
113284 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kosa i Kamień. Przysłowie dramatyczne przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1877,
113283 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kosa i kamien (!). Przysłowie dramatyczne przez J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873,
113282 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Korol chłopow. Istoriczeskij roman w czetyrioch czastiach I. Kraszewskago. (Cz. I-II). (Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije, ser. II, t. 4). S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, tip. W. S. Bałaszew i Ko, 1900,
113281 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Korol chłopow. Istoriczeskaja powiestʹ O. I. Kraszewskago. (Romany i powiesti. Domaszniaja bibliotieka 1891, kn. 4. Biezpłatnoje priłożenije k gazietie Syn Otieczestwa). S.-Pietierburg, tip. S. Dobrodiejewa, 1891,
113280 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Korol i Bondariwna. Powiestʹ I. Kraszewskago. Pieriewod s polskago. W tiekstie 18 risunkow faksimile, ispołniennych karandaszom klass. chudoż. N. A. Bogatowym (Nikołaj Aleksiejewicz Bogatow). B. m. (Moskwa), skład izdanija w Tipografii Dawydowa, 1881,
113279 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kordecký. Historická pověst od Jos. Ign. Kraševského. Z polského přeložil Frant. Lad. (František Ladislav) Vorlíček. Dva díly v jednom svazku. Nové vydání. V Praze, nákladem kněhkupectví: I. L. Kober, Národní knéhtiskarna I. L. Kober (właściwie: tiskem Antonína Renna), 1864,
113278 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kordecký. Historická pověst od Jos. Ign. Kraševského. Z polského přeložil Frant. Lad. (František Ladislav) Vorlíček. I. (Slovanské Besedy. Sbírka románů původních a překladů ze všech jazyků slovanských, roč. I, sv. 9). V Praze, nákladem kněhkupectví: I. L. Kober, (tiskem Antonína Renna), 1861,
113277 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kordieckij. Istoriczeskij roman w dwuch czastiach J. Kraszewskago. (Cz. I). (Bibliotieka Siewiera. Biezpłatnoje priłożenije, ser. II, t. 10). S.-Pietierburg, izdanije N. F. Miertca, Tip. Doma Prizrienija Małoletnich Biednych, 1900,
113276 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kordecki. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, (skład główny w Księgarni M. A. Wizbeka), druk. J. Jeżyńskiego, 1897,
113275 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kordecki. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Kraków, nakł. Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Związkowa, 1896,
113274 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kordecki. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Cztery tomy we dwóch I. i II. (Zbiór powieści ...Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 93 i 94). Lwów, nakł. Pillera i Gubrynowicza i Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1875,
113273 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kordecki. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. (Pisma ... z rycinami Henryka Pillatego). Warszawa, nakł. Henryka Natansona, druk. Braci Hindemith, 1857,
113272 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kordecki. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom pierwszy. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1852,
113271 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). A kor gyermekei. Regény. Irta Krasewszki I. J. (!) Forditotta Timkó Iván. Első kötet. (Tom I). (Révai-féle salon-könyvtár). Budapest, Révai Testvérek Kiadása, 1882,
113270 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kopciuszek. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda, 1863,
113269 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). König und Kosakenmädchen. Eine geschichtliche Erzählung von I. I. (!) Kraszewski. Erste autorisirte Uebersetzung ins Deutsche von Sophie von Dembinska. 2. Tausend Auflage. Görlitz, Verlag von H. G. Billert, Buchdruckerei v. C. Roever, b. r. (ok. 1895?),
113268 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). König und Kosakenmädchen Eine geschichtliche Erzählung von I. I. (!) Kraszewski. Erste autorisirte Uebersetzung ins Deutsche von Sophie von Dembinska. (Sammlung Polnischer Nationalliteratur herausgegeben von I. A. Würtz, Bd. 1). Görlitz, Verlag von Würtz & Billert, Buchdruckerei v. C. Roever, b. r. (przed 1888),
113267 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Dwie komedyjki przez J. I. Kraszewskiego. Portret Komedyjka we 3ch Aktach. Łatwiej popsuć niż naprawić Przypowiastka we 3ch Aktach. Wilno, nakł. i druk Józefa Zawadzkiego, 1856,
113266 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Komedjanci. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. Tom. I. (Zbiór powieści ... Wydanie nowe, przejrzane, poprawione i uporządkowane przez Autora. Ogólnego zbioru t. 51). Lwów, nakł. Rogosza, Pillera i Gubrynowicza et Schmidta, w księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Warszawa, w księgarni Michała Glücksberga, druk. Kornela Pillera (we Lwowie), 1873,
113265 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Komedyanci. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Wydanie drugie poprawione przez Autora. Petersburg i Mohilew, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, Druk. Gazety Codziennej, 1855 (na okładce: 1856),
113264 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Komedjanci. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1851,
113263 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kolumna Zygmunt. Pamiątka dla rodzin polskich,
113262 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kolonia Sernik (właściwie: Osada Sernicka),
113261 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kolibar. Pripoviest iz života. Preveo s poljskoga i životipisom piščevim popratio Aleksandro Tomić. (Zabavna knjižnica Matice hrvatske, sv. 61-62). Zagreb, naklada Matice hrvatske, tisak Dioničke tiskare, 1882,
113260 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Od Kolebki do Mogiły. Z Życia Zapomnianego Człowieka. Opowiadanie przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1885,
113259 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kock Kar. Paw. Dom biały, powieść tłum. z francuz. J. I. Kraszewski,
113258 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kochajmy się. Obrazki z życia współczesnego przez J. I. Kraszewskiego. Drezno, nakł. i druk. J. I. Kraszewskiego, 1870,
113257 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Koča za vasjó. Povest. Poljski spisal Josip Ignacij Kraševski. Preložil L. Podgoriški (Leopold vel Lavoslav Gorenjec). (Zabavna Knjižnica, zv. 1). V Ljubljani, založila Matica Slovenska, tiskala Katoliška Tiskarna, 1886,