Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
67153 Giejsman Płaton Aleksandrowicz (ur. 1853). Proekt rieorganizacii polskoj armii 1789 goda Karła fon-Grisgiejma, połkownika litowskoj kawalerii. Izwleczenije s dopołnienijami i zakluczenijami Gienieralnago Sztaba Połkownika Giejsmana, Ekstraordinarnago Profiessora Nikołajewskoj Akadiemii. S.-Pietierburg, Wojennaja Tipografija, 1894,
67154 Giejsman Płaton Aleksandrowicz (ur. 1853).
67155 Giejsztor.
67156 Giejsztor Stanisław.
67157 Giel Chr. Kleine Beiträge zur antiken Numismatik Südrusslands. Moskau & Berlin, A. Weyl, 1886,
67158 Gielg K.
67159 Gielgud Adam.
67160 Gieling Karł.
67161 Giellerup Karol.
67162 Gielski J. Serce i ręka, romans włoski. Warszawa, nakł. J. Rebszlegera, druk. Ch. Keltera, 1888,
67163 Giełda.
67164 Giełdanowski Henryk.
67165 Giełdziński L.
67166 Giełgud Adam (1834—1920). Poland. (Odb. z: National Life and Thought). B. m. b. r.(1891),
67167 Giełgud Adam (1834—1920).
67168 Giełgud Antoni (1792—1831). Polacy prowincyow litewskiey i żmudzkiey! (Odezwa z datą: Zejmy 11 VI 1831). B. m. b. r.,
67169 Giełgud Antoni (1792—1831). Akta urzędowe tyczące się działań jenerała Giełguda na Litwie. (Odbitka z Pamiętników polskich, tom III). Paryż,
67170 Giełgud Antoni (1792—1831).
67171 Giełgud H.
67172 Giełgud Ignacy (zm. 1807).
67173 Giełgud Jan (1795—1877).
67174 Giełżyński A.
67175 Giełżyński Piotr.
67176 Gieniusz Paweł ks. (kartuz; 1805—1848). Mowa na pogrzebie ś.p. J. Panny Wolfgang (ównej), zmarłej dnia 5 Stycznia 1845 r., miana dnia 8 Stycznia t. r. w kaplicy połukniańskiej przez księdza... Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1845,
67177 Gieniusz Paweł ks. (kartuz; 1805—1848).
67178 Gieorgijewskij Lew.
67179 Gier. Gier siedm rozmaitych, dziecinnych i towarzyskich. Moguncya, nakład J. Scholza; Cieszyn, E. Feitzinger, 1879,
67180 Gier. Gier towarzyskich sześć: 1) Pierwsza lepsza, 2) Siódemka, 3) Młynek, 4) Forteca, 5) Warcabnica, 6) Kółko. Warszawa, J. Miller, 1877,
67181 Gierach Hugo.
67182 Gieranowski O.