Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
46947 Hołowiński Antoni (1844—1906). Sur la photographie des bruits du coeur. Par M. A. de Holowinski. (Nadb. z Archives de physiologie normale et pathologique, nr 4, 1896). Paris, Masson et C-ie, (1896),
46946 Hołowiński Antoni (1844—1906). O obliczaniu blasku obrazów optycz nych przy układzie soczewek kulistych. (Odb. z I t. Prac Matematyczno-Fizycznych). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1888,
46945 Hołowiński Antoni (1844—1906). Metody i przyrządy fizyczne do badania fal fizyologicznych. (Odb. z Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego). Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1892,
46944 Hołowiński Antoni (1844—1906). O fotografowaniu dwóch tonów serca, współcześnie z innemi falami fizyologicznemi. Napisał D-r fil. ..., b. docent Uniw. Warszawskiego. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1896,
46943 Hołowiński Antoni (1844—1906). Études expérimentales sur les aberrations de l'oeil. Thèse pour le grade de Maître-ès sciences physiques publiée, avec la haute autorisation de la Faculté physic-mathématique de l'Universite Impériale de Dorpat, par ..., Licencié-ès sciences de l'Université de Paris, ancien Ingénieur de l'Ecole Centrale, Docteur-en-philosophie. Dorpat, Imprimerie de G. Gläser, 1869,
46942 Hołowiński Antoni (1844—1906). O mikrofonicznem badaniu fal tętna i serca. (Nadb. z Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1899,
46941 Hołowiński Antoni (1844—1906). Physiologische und klinische Anwendungen eines neuen Mikrophons („Rhythmophons”), bei der Auscultation von Herz- und Pulsbewegungen. Von Dr. phil. ..., vorm. Docent an der Universität in Warschau. Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift für klin. Medicin. Bd XXIII, H. 3 u. 4. (Berlin, 1893),
46940 Hołowiński Antoni (zm. 1840). Dissertatio inauguralis medico-practica de ictero quam in Caesarea Litterarum Universitate Vilnensi, ad consequenda doctoris medicinae. (!) jura et honores publico medicorum iudicio submittit ... Volhyniensis. medicinae magister. Anno 1829 Die (?) Mense (?). Vilnae, typis A. Marcinowski, (1829),
46939 Hołowica.
46938 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823).
46937 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). In solemmi inauguratione Excellentissimi, Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Domini Stephani Kolumna Hołowczyc Archi-episcopi Varsaviensis Primatis Regni Poloniae senatoris etc. etc. etc. Congregatio Scholarum Piarum die 12 Mensis Maji 1820. B. m. b. r. (1820),
46936 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). In ascensu Archi-Cathedrae Metropolitanae Varsaviensis. Excellentissimi Jllustrissimi ac Reverendissimi Domini Stephani Kolumna Hołowczyc immediati Episcopi Sandomiriensis nunc Archi-Episcopi Varsaviensis, Primatis Regni Poloniae Senatoris etc. etc. Congregatio Scholarum Piarum die (?) Mensis (?) 1819. B. m. b. r.,
46935 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). Raport wizyty generalnéj południowo-wschodnich wydziałów szkolnych, odprawionéj imieniem Komisyi edukacyjnéj w r. 1782, wydał Dr. Władysław Wisłocki. (Odb. z Archiwum Komisji dla Historii Literatury i Oświaty w Polsce, tom I). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, w Druk. Czasu, 1877,
46934 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). Odezwa do duchowieństwa w Warszawie, 18 Lutego 1820. B. m. b. r.,
46933 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). (List pasterski z datą: Warszawa, 26 VII 1823, inc: „Strwożeni smutnym przypadkiem ...”). B. m. b. r.,
46932 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). List pasterski do duchowieństwa i wiernych Archidyecezyi Warszawskiey na wielki post. Dan w Warszawie dnia 31. Stycznia 1823 Roku. B. m. b. r.,
46931 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). List pasterski do duchowieństwa i wiernych Archidyecezyi Warszawskiey na wielki post. Dan w Warszawie dnia 15. Lutego 1822 roku. B. m. b. r.,
46930 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). List pasterski do duchowieństwa i wiernych dyecezyi sandomirskiéj (1819),
46929 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). Homilia czyli Mowa Duchowna podczas Ingressu JW. ... Arcybiskupa Warszawskiego Prymasa i Senatora Królestwa Polskiego miana w kościele Archikatedralnym Warszawskim, dnia 11. miesiąca Maia 1820 Roku. B. m. b. r.,
46928 Hołowczyc (Hołłowczyc) Szczepan ks. (arcybp warszawski; 1741—1823). Jaśnie Wielmożnemu JMci Xiędzu Dubieckiemu Kanclerzowi Katedr. Krakow. JWnemu Panu i Dobrodziejowi. B. m. b. r. (1819),
46927 Hołowczenko Piotr.
46926 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888).
46925 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Zustände der Russinen in Gallizien. Ein Wort zur Zeit. Von einem Russinen. Leipzig, Slawische Buchhandlung, 1846,
46924 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Gieograficzeskij słowar' zapadnosławianskich i jugosławianskich ziemiel i prileżaszczich stran sostawlennyj Jakowom Gołowackim. S priłożenijem gieograficzeskoj karty. Wilna, tipografija A. G. Syrkina, 1884,
46923 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Niskolko słów o biblii Skoryny po rukopysnoj russkoj biblii iz XVI stolitia, obritajuszczejsia w biblioteci monasteria ś. Onufrija w Lwowi. (Ottysk iz Naukowoho Sbornyka). Lwów, Inst. Staurop., 1865,
46922 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Protiest Pinskago prawosławnago duchowieństwa 1595 goda protiw izwiedienija unii. Iz Litowskich Jeparchijalnych Wiedomostiej. Wilenskaja Gubiernskaja Tipografija, 1888,
46921 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). I. Istoriczeskaja prawda o Polakach i Jewriejach w b. Polsze. II. Polskaja wolnost'. Pieriepieczatano iz „Now. Prołoma”. Lwow, iz tipografii Stauropigijskogo Instituta, 1883,
46920 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Poriadok szkolnyj iły Ustaw stawropyhijśkoj hreko-ruskoj szkoły wo Lwowi 1586 hoda, izdał .... So snymkom rukopysy. Lwow, skorotyskom Instytuta Stawropyhijśkoho, 1863,
46919 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). 1863 (pismo ulotne). Lwów, nakł. J. Głowackiego, druk. W. A. Szyjkowskiego.
46918 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Narodnyja piesni galickoj i ugorskoj Rusi sobrannyja ... czast' I: Dumy i dumki, s priłożenijem etnograficzeskoj karty russkago narodonasielenija w Galiczinie, siewierowostocznoj Ugrii i Bukowinie. Moskwa, izdanije impieratorskago Obszczestwa Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie, w Uniwiersitietskoj Tipografii (M. Katkow), 1878,