Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
45931 Historya o Cudownéy odmianie. Historya o Cudownéy odmianie Xiężnéy i Szewcowey. B. m. b. r. (Kraków, Druk. Akademicka, m. r. 1820 a 1825),
45930 Historya O Cudowney Odmianie. Historya O Cudowney Odmianie Xięzney i Szewcowey. B. m. b. r.,
45929 Historya O Cudowney Odmianie. Historya O Cudowney Odmianie Xiężney i Szewcowey. B. m. b. r.,
45928 Historya obrazu. Historya obrazu Przemienienia Pańskiego słynnego cudami w kościele parafialnym w Tenczynku. Kraków, druk. Czasu, (1882);
45927 Historyja Cudownego, obrazu. Historya cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Rzymie. (U. S. A., ok. 1899),
45926 Historyja Cudownego, Obrazu. Historyja Cudownego, Obrazu Najświętszej Maryji Panny od Ustawicznéj Pomocy w kościele św. Alfonsa w Rzymie. Poznań, czcionkami T. H. Daszkiewicza, b. r. (ok. 1870),
45925 Historya o początku cudownego obrazu. Historya o początku cudownego obrazu N. P. M. Żyrowickiej w Litwie oraz o zjawieniu w Rzymie tegoż obrazu, którym S. Bazylego W. synowie jako najdroższym skarbem zaszczycającej się wizerunkiem obrazu na miedzi rytym. Wilno, 1816,
45924 Historya cudownego obrazu. Historya cudownego obrazu w archikatedrze lwowskiéj Najśw. Panny Łaskawéj z dodatkiem nabożeństwa na pamiątkę stuletniéj rocznicy Jéj koronacyi. Lwów, nakł. ks. L. S(oleckiego), z I Związkowej Drukarni, 1876,
45923 Historya cudownego obrazu. Historya cudownego obrazu Matki Najświętszej w Kościele 00. Bernardynów w Leżajsku, pomnożona Nabożeństwem na cześć N. Maryi Panny Imienia Jezus, Litaniami oraz Pieśniami na różne pory roku. Kraków, nakł. OO. Bernardynów leżajskich, druk. Czasu, 1896,
45922 Historya cudownego obrazu. Historya cudownego obrazu Matki Najświętszej w kościele OO. Bernardynów w Leżajsku. Lwów, nakł. OO. Bernardynów leżajskich, druk. E. Winiarza, 1895,
45921 Historją zjawionego i cudownego obrazu. Historją zjawionego i cudownego obrazu Matki Boskiej oraz kościoła i probostwa w Leśny na Podlasiu (1897);
45920 Historją cudownego obrazu. Historją cudownego obrazu Najświętszej Panny Częstochowskiej... (Lwów, 1862, 1863);
45919 Historya cudownego obrazu. Historya cudownego obrazu i kościoła w Ciężkowicach. Kraków, nakł. Komitetu Obywatel. do Zbierania Składek na Budowę Kościoła Rzym.-kat. w Ciężkowicach, druk. A. Koziańskiego, 1895,
45918 Historya cudownego obrazu. Historya cudownego obrazu Matki Boskiej Bolesnej w Chełmnie. Chełmno, nakł. i druk. W. Fiałka, (1897),
45917 Historya o obraźie. Historya o obraźie w Częsthochowie Pánny Maryey y o Cudach rozmáitych tey wielebney Tablice. B. m. b. r. (ok. 1880),
45916 Historya o Nureddynie. Historya o Nureddynie Ali i Bedreddynie Hassan, czyli dziwne przygody męża i żony i ich syna Adżyba, opowiadanie Szeherazady. Z tysiąc nocy i jednej. Chicago, druk. Gazety Polskiej, 1889,
45915 Historya nowożytna. Historya nowożytna. Ciąg dziejowy od odkrycia Ameryki, aż do Rewolucyi Francuzkiéj. (Warszawa, 1852, 1854);
45914 Historya Niecierpliwej. Historya Niecierpliwej. Warszawa, skład główny w Księgarni Elektoralna N. 30, druk. A. Ginsa, 1891,
45913 Historya naturalna. Historya naturalna Czyli Zabawy przyjemne i pozyteczne (!) przez Jaśnie Wielmożnego Szczęsnego Felixa Potockiego Graffa i Kamerhera Dworu Rossyiskiego, a za pozwoleniem Zwierzchności do Druku podana. Tom I—III. Machnówka, w Drukarni Stepana Seleżniowa, 1805,
45912 Historja naturalna. Historja naturalna w celniejszych wiadomościach zebrana i do pojęcia młodzieży zastósowana, z 8 tablicami kolorowych rycin. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1852,
45911 Historya naturalna. Historya naturalna dla szkół wydziałowych. Lwów, nakł. i druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1880,
45910 Historya naturalna. Historya naturalna na siódmą i ósmą klasę szkół wydziałowych. Lwów, nakł. i druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1879,
45909 Historya naturalna. Historya naturalna dla piątéj i szóstéj klasy szkół wydziałowych. Lwów, nakł. i druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1879,
45908 Historya naturalna. Historya naturalna krótka, dla rozrywki i nauki pilnych dzieci, ozdobiona 32 rycinami kolorowemi. Warszawa, J. K. Bernstein, 1852,
45907 Historya naturalna. Historya naturalna ptaków, dla dzieci w języku polskim i francuzkim. Z 40 rycin. Warszawa, Salcstein, 1845,
45906 Historya naturalna. Historya naturalna w 222 obrazkach. Z atlasem. Warszawa, nakł. Księgarni J. Breslauera, druk. Jana Cotty, 1872,
45905 Historya naturalna. Historya naturalna w obrazach, podręcznik do nauki poglądowej zoologii, botaniki i mineralogii, opracowany przez nauczycieli łódzkiej szkoły handlowej. Łódź i Warszawa, nakł. L. Fischera, druk. E. Kolińskiej, 1899,
45904 Historya naturalna. Historya naturalna dla nauki i rozrywki dzieci napisana przez starego ich przyjaciela, ozdobiona 36 rycinami kolorowanemi ważniejszych przedmiotów. Zoologia. Kalisz, nakł. Henryka Hurtig, skład główny w Warszawie w Księgarni I. Bernstein, druk. J. Jaworskiego, 1850,
45903 Historya naturalna. Historya naturalna, malowniczo-opisowa dla dzieci, z kolorowanym atlasem i 105 figurami, z szczegółowym tekstem do każdéj figury, przejrzana i poprawiona przez b. Prof. hist. naturalnéj. Warszawa, w litogr. Odessera, 1859,
45902 Historia naturalna.