Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
44618 Herkulaneum.
44617 Herkulan św. (VI w.).
44616 Herkner St.
44615 Herkner Józef (1802—1864).
44614 Herkner Józef (1802—1864). Wzory kaligraficzne I. Herknera angielskiego, francuzkiego i niemieckiego. Warszawa,
44613 Herkner Józef (1802—1864). Mappa ogólna Państwa Rossyjskiego w Europie, Azyi i Ameryce.
44612 Herkner Józef (1802—1864). Mappa Królestwa Polskiego, obejmująca wszystkie stacye pocztowe.
44611 Herkner Józef (1802—1864). Mappa Królestwa Polskiego obejmująca wszystkie miasta ze statystyką, wsi znaczniejsze, miejsca fabryczne i trakty pocztowe, podług najnowszych urządzeń ułożona i wydana.
44610 Herkner Józef (1802—1864). Mappa kolei żelaznych i żeglugi parowéj środkowej Europy, ułożona przez ... Warszawa, 1850,
44609 Herkner Józef (1802—1864). Cennik wyrobów litograficznych w Warszawie. B. r. (około 1860),
44608 Herkner Józef (1802—1864). Atlas geograficzny złożony z 20 mapp przez ... Warszawa, 1850/1851,
44607 Herkner Józef (1802—1864). Afryka (mapa). Warszawa, 185?,
44606 Herkel J. Elementa universalis linguae slavicae e vivis dialectis eruta et sanis logicae principiis suffulta. Auctore J. Herkel. Budae, Neureuter, 1826,
44605 Heritiére (L'). L'Heritiére polonaise (Paris 1811);
44604 Hèritier L. Fr. de L'Ain (pod pseudonimem Kata Sausona). Ośm spraw kryminalnych z czasów rewolucyi francuskiéj, spolszczył M. J. (Wyjątki z Pamiętników Kata Sausona). Warszawa, nakł. M. Neudwiga księgarza, druk. Aleks. Lewińskiego, 1870,
44603 Herites Franciszek (1851—1929).
44602 Herites Franciszek (1851—1929). Wakacye. Szkic humorystyczny przez ... (Warszawa), druk. S. Lewentala, (1885),
44601 Hérisson (d') Maurice hrabia d'Irisson (1840—1898).
44600 Hering Zygmunt.
44599 Hering Teodor.
44598 Hering Joanna (Adams Acton). Dzieci klanu, powieść przez Joannę Hering (p. Adams-Acton) przełożona z angielskiego przez T. P. (Dod. do Wieczorów Rodzinnych). Warszawa, M. Orgelbrand, druk. Noskowskiego, 1889,
44597 Hering H.
44596 Hering F.
44595 Hering Ewald (1802—1862). Der Verräter. Mordanschlag auf König Stanislaus von Polen. Von Edwald 1830.
44594 Hering Ewald (1802—1862). Das betrübte Thorn (Toruń). Erzählung aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts von Ewald. Theil 1-2. Leipzig, bei Christian Ernst Kollman, 1826,
44593 Hering Ewald (1802—1862). Konrad Lezkau Burgermeister von Danzig (Gdańsk). Erzählung aus dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts von Ewald. Leipzig, Reinsche Buchhandlung, 1826,
44592 Hering Constantine (1800—1880), Hertman, Schepmel. Homeopatyczny domowy leczebnik. Tłómaczony z dzieł doktorów Herynga, Hertmana i Szepmela. Przez J. P(odwysockiego). Kijów, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1854,
44591 Hering Constantine (1800—1880). Domowy lekarz homeopata podług dzieł Heringa, Testa i innych. Przez J. Podwysockiego. Wydanie drugie poprawne i znacznie powiększone. Warszawa, S. Orgelbrand, 1860,
44590 Hering Constantine (1800—1880). Domowy lekarz homeopata podług dzieła doktora ... przez J. Podwysockiego. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1858,
44589 Hering Constantine (1800—1880). Homeopatja popularna. Według Dra ... z Filadelfji przełożył z francuzkiego, tłumaczenie Dr. Léon Fils, Uzupełnił własnemi uwagami i objaśnieniami, powiększył i do potrzeb zwolenników tej metody zastosował Józef Bielski autor: „Homeopatja dzisiejsza” i „Lekarz i chory” Dr. Med. i Hom. prakt. we Lwowie. Doktor Medycyny, Chirurgii i Akuszeryi Uniwersytetu Monachijskiego, były lekarz wojskowy bawarski w kampanii 1866 r., członek honor. towarzystwa „Hahnemania” w Stutgardzie. Z licznemi ilustracjami. Lwów, nakładem autora, główny skład w Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, czcionkami Karola Budweisera, 1872,