Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
46501 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Książka do nabożeństwa dla młodzi rzymsko-katolickiego Kościoła. Podług układu autorki „Pamiątki po dobrej matce”. Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga, 1853, w
46500 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Książka do modlitwy dla małych dziewic, podług układu autorki „Świętych niewiast”. Z ryciną. Warszawa, Bernstein, 1850, w
46499 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Książka do modlitwy dla dzieci przez Autorkę Pamiątki po dobrej matce. Nowe ozdobne wydanie. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1870, w
46498 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Książka do modlitwy dla dzieci, przez autorkę Pamiątki po dobréj matce. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego, 1828,
46497 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Książeczka do nabożeństwa dla młodzi rzymsko-katolickiego Kościoła, podług układu autorki: „Pamiątki po dobréj matce”, dla chłopców i dziewcząt. Wilno, T. Glücksberg, 1849,
46496 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Książeczka do nabożeństwa dla dzieci z obrazkiem. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1871.
46495 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Druga książeczka Helenki. Powieści dla dzieci zaczynających już czytać gładko; przez autorkę Pamiątki po dobréj matce. Wydanie czwarte. Kraków, nakł. i druk D. E. Friedleina, 1839,
46494 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Druga xiążeczka Helenki. Powieści dla dzieci zaczynających już czytać gładko, przez autorkę Pamiątki po dobrey matce. Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1825,
46493 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Krystyna przez autorkę Karoliny. Wydanie J. N. Bobrowicza. Tom I—II. Lipsk, u Breitkopfa i Haertela, 1841,
46492 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Kolenda młodey Polki rowiennicom swoim na rok 1819. Warszawa, w Drukarni przy Nowolipiu Nro 646, b. r. (1818),
46491 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca XVI wieku. Napisała ... Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskiego, 1890,
46490 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Jan Kochanowski w Czarnolesie. Powieść historyczna z XVI wieku, t. I—II. (Biblioteka Mrówki, 202—205 i 206—209). Lwów, Księgarnia Polska, Druk. Związkowa, (1885),
46489 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca szesnastego wieku przez K. z Tańskich Hoffmannową. (Biblioteka Pisarzy Polskich, t. XXXVII). Lipsk, F. A. Brockhaus, 1866,
46488 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca XVI. wieku przez Klementynę z Tańskich Hofmanową. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Jaworskiego, 1857,
46487 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca szesnastego wieku, przez autorkę Karoliny i Krystyny. Wydanie J. N. Bobrowicza. Tom I—II. Lipsk, nakł. Księgarni Zagranicznej, druk. Breitkopfa i Haertela, 1842,
46486 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Karolina. Powieść w trzech tomach przez Klementynę z Tańskich Hofmanową. Wydanie J. N. Bobrowicza. Lipsk, nakł. i druk. Breitkopfa i Haertela, 1839,
46485 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Nowy Kalendarz domowy na rok zwyczajny 1829. Warszawa, druk Gałęzowskiego, 1829,
46484 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Journal de Françoise Krazinska. (W:) Madame Hoffman-Tanska par Mme Louise Colet. Édition illustrée de 19 vignettes par Bertall. Paris, publié par Georges Barba, Typographie Plon frères, b. r. (1854),
46483 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Journal de Françoise Krasińska. (W:) Deux femmes célèbres par Madame Louise Colet. Paris, Petion, impr. de A. Moussin, 1847,
46482 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). The Journal of Countess Françoise Krasinska Great Grandmother of Victor Emmanuel. Translated from the polish by Kasimir Dziekonska. Chicago, A. C. McClurg and Company, 1896,
46481 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Nowy Job, księga w czterech częściach, ułożona słowami Pisma Świętego;
46480 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Historya powszechna dla płci żeńskiej. Dzieło pośmiertne ... uzupełnione i doprowadzone do dzisiejszych czasów. Przez *** Tom I. Dzieje starożytne. Warszawa, H. Natanson i S. Orgelbrand, druk. S. Orgelbranda, 1866,
46479 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Giornale della Contessa Francesca Krasińska, nel secolo decimottavo, traduzione di P. T. Firenze, G. Berbéra editore, 1900,
46478 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Encyklopedya doręczna czyli Zbiór ciekawych wiadomości dla panien przez Autorkę, (!) Pamiątki po dobréj Matce. Tom I. A—M — Tom II. N—Z. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1851,
46477 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Dziennik Franciszki Krasińskiej w ostatnich latach panowania Augusta III pisany przez Klementynę z Tańskich Hofmanową z przedmową Teodora Jeske-Choińskiego. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 43). Warszawa, druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1898,
46476 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Dziennik Franciszki Krasińskiej pisany w ostatnich latach panowania Augusta III. (Biblioteka Powszechna, nr 58—60). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, b. r.,
46475 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Dzieła Klementyny z Tańskich Hofmanowéj. Wydanie nowe pod redakcyą Narcyzy Żmichowskiéj z dodaniem życiorysu i objaśnień. Tom I. Warszawa, nakł. Spółki Wydawniczej Księgarzy: Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, E. Wende; druk. J. Ungra, 1875,
46474 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Drezno i jego okolice przez ... Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Jaworskiego, 1858,
46473 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Biografie znakomitych Polaków i Polek. Wrocław, 1833;
46472 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Nowa biblioteczka poświęcona dzieciom i młodym panienkom przez autorkę Pamiątki po dobréy matce. Tom pierwszy. Historya święta. Wydanie drugie. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, 1842,