Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6714 Bauer Marie Bernard ks. (1829—1903). Discours prononcé au mariage du prince Marcel Czartoryski avec Mlle Susanne de Caraman-Chimay le 31 Juillet 1866 à l'église des Missions étrangères a Paris par ... Paris, J. Clave, (1866),
6715 Bauer Marie Bernard ks. (1829—1903). Judaizm jako dowód Chrześcianizmu. Sześć konferencyj mianych we Wiedniu podczas adwentu w r. 1865; tłum. przez A. C. (Dochód z dziełka przeznacza się na potrzeby stolicy św.). Kraków, nakł. K. Budweisera, 1868,
6716 Bauer Marie Bernard ks. (1829—1903). Les Martyrs de l'Europe au dixneuvième sivcle. Discours prononcé é Paris dans l'église de Saint-Thomas-d'Aquin, le 8 décembre 1867 par ... Ce discours se vend au profit de l'Oeuvre des Dames polonaises. Paris, E. Maillet, librairie Luxem., impr. J. Claye, 1868,
6717 Bauer Marie Bernard ks. (1829—1903). La Pologne devant l'histoire et devant Dieu. Discours prononcé à Paris dans l'église de la Madeleine, le 22 mars 1867 par... docteur en theologie. Ce discours se vend au profit de l'Oeuvre des Dames polonaises. Paris, E. Maillet, lib. Lux., impr. J. Claye, 1868,
6718 Bauer Martin. Malchow. Oberschlesischer Roman. Bd. 1—2. Breslau, S. Schottlaender, 1895,
6719 Bauer R.,
6700 Bauer,
6720 Bauerertz Adam,
6721 Bauerfeind Feliks Gabriel (1834— 1914),
6722 Bauknecht Józef. Kilka słów o indywidualnych arkuszach gruntowych i o reklamacyach przeciw pomiarowi i zaszacowaniu gruntów w sprawie regulacyi podatku gruntowego. Wyd. 2gie. Lwów, druk. Ch. Rohatyna, 1881,
6723 Baum Bogumił. Z powinszowaniem Nowego Roku 1900, Bogumił Baum, Zakrystjan przy Kościele Zboru Ewangelicko-Reformowanego Warszawskiego Składa Szanownym Członkom Zboru Kronikę Kościelną za rok ubiegły. Warszawa, druk. K. Ginsa, 1899,
6724 Baum Henryk,
6725 Baum Józef (1820—1883). Sprawozdanie sejmu lwowskiego posła gmin wiejskich (powiatów kalwaryjskiego, wadowickiego i andrychowskiego) do wyborców. Wadowice, spadkob. J. Pokornego, 1861,
6726 Baum Józef (1820—1883).
6727 Baum Karol,
6728 Baum Samuel (zm. 1822). Odpowiedź autorowi bezimiennemu pisemka: Żydzi i Judaizm, w Siedlcach wydrukowanego, dana Kraków, 1821,
6729 Baum Samuel (zm. 1822).
6730 Bauman Szloma (afiszer lubelski). Powinszowanie noworoczne r. 1851 . Lublin 1850.
6731 Baumann Aleksander. Podręcznik ustaw hipotecznych o księgach gruntowych, kolejowych i naftowych, wraz z ustawami z temiż w związku będącemi, rozporządzeniami, okólnikami, objaśnieniami, katechizmem do egzaminu i wzorami, t. I. Kołomya, nakł. autora, druk. J. Bruka i Sp., 1892,
6732 Baumann J.,
6733 Baumann Jan Fryderyk (1784—1830). Darstellungen nach dem Leben. Aus einer Skizze der Sitten und des Nationalcharakters der ehemaligen Pohlen. Entworfen während seines Aufenthaltes in dem jetzigen Neu-Süd- und Ost-Preussen. Königsberg, Goebbels und Unzer, 1803,
6734 Baumann L. Ueber Gips und Knochendüngung von... in Podgorze bei Krakau. Kraków, druk. Budweisera, 1864,
6735 Baumann Otto. Der Kalk, der Kalkzucker; ihr Wirken und Auftreten bei der Behandlung der Rübensäfte mit Kalk, und die verschiedenen in der grossen Praxis der Rübenzuckerfabrication bis jetzt zur Ausübung gekommenen, auf der Anwendung von Kalk oder Kalkund Kohlensäure beruhenden Rubensaft-Reinigungs-Methoden in ihrem Werthe zu einander. Warschau, Selbstverlag des Verfassers, Druck von A. Gins, 1864,
6736 Baumann Teof. Leon. Zdania z umiejętności prawniczych i politycznych i t. d. Kraków, druk. Uniw., 1865,
6737 Baumbach Rudolf (1840—1905), Scheffel Wiktor i Wolff Juliusz. Gaudeamus! Pieśni wędrownego grajka, przełożyli: Czesław Jankowski, Julian Łętowski, Wład. Nawrocki, Andrzej Niemojewski i Włodz. Zagórski. Warszawa, Centnerszwer, druk. A. Michalskiego, 1899,
6738 Baumbach Rudolf (1840—1905), Scheffel Wiktor i Wolff Juliusz.
6739 Baumeister W. Chów trzody chlewnéj, z niemieckiego przełożył R. Brühl. Warszawa, nakł. Spółki wydawniczej, 1875,
6740 Baumfeld Jakub (z Liska). Zdania z różnych gałęzi prawa i umiejętności politycznych etc. Kraków, druk. Uniw., 1866,
6741 Baumfeld Józef. Sätze aus Rechts- und Staatswissenschaften etc. Krakau, Universit. Buchdr., 1865,
6742 Baumgardten F. Katalog dzieł nakładowych i komisowych księgarni... w Krakowie, doprowadzony do roku 1868. Kraków, druk. Jana Sabińskiego w Wadowicach, 1868,