Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6513 Bataille Benoît ks. Przewodnik do pierwszej komunii św., czyli zbiór nauk o Sakramencie Pokuty, N. Eucharystyi i Bierzmowaniu, z dołączeniem w drugiéj części ćwiczeń pobożności i doprowadzeniem do spowiedzi i komunii świętéj. Dziełko poświęcone J. E. Kardynałowi de Cheverus, i ofiarowane młodzieży chrześciańskiej. Z 6go wydania spolszczył i pomnożył ks. Mikołaj Gorzelański. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Sp., 1868,
6514 Bataille Benoît ks. Przewodnik do pierwszej komunii św..., z 6 tego wyd. spolszczył i pomnożył ks. Mikołaj Gorzelański, dla chłopców. Wyd. 3cie. Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1884,
6515 Bataille. Bataille de Strelna donnée le 7 Juni 1808 au jardin de M. le Cte Stanislas Potocki. Poème. Petersburg, 1808,
6516 Batakami. Batakami (Pomiędzy) ludożercami Sumatry. Podług opowiadania oficera holenderskiego, Bibl. ludowa, nr. 212. Cieszyn, nakł. Edw. Feitzingera, b. r. (1890),
6517 Batalion,
6518 Batbie Anselme Policarpe (1828—1887). Nowy wykład ekonomii politycznej, wygłoszony na wydziale prawnym w Paryżu 1864—65, przez... prof. ekonom, polit., tłomaczył Wład. Strażyński. Tomów 2. Kraków, druk. Kirchmajera, 1870,
6519 Batbie Anselme Policarpe (1828—1887).
6520 Bateliers Les Bateliers du Nièmen, vaudeville, à l'occasion de la paix. Paris, 1807,
6521 Bathurst lord,
6522 Batignolska szkoła,
6523 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Atłas etnograficzeskij zapadno-russkago kraja. 1864.
6524 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Biełorusija i Litwa, istoriczeskija sud'by siewierozapadnago kraja, s wysoczajszago soizwolenija izdano pri ministierstwie wnutriennych dieł, s 1 chromolitografijej, 99 grawiurami i 1 kartoj. Petersburg, 1890,
6525 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Pamiatniki russkoj stariny w zapadnych gubiernijach, izdawajemyje s Wysoczajszago soizwolenija ... Wypusk V. Pietierburg, Tip. Transzelia, 1872,
6526 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Pamiatniki russkoj stariny w zapadnych gubiernijach, izdawajemyje s Wysoczajszago soizwolenija, wypusk VII: Chołmskaja Ruś, lublinskaja i siedleckaja gubiernii warszawskago gienierałgubiernatorstwa. Petersburg, Tip. »Obszczestw. Polza‬, 1885,
6527 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Podolija. Istoriczeskoje opisanije. S wysoczajszago soizwolenija izdano pri ministierstwie wnutriennych dieł... S odnoj chromolitografijej, 2 fototipijami, 46 grawiurami i 2 kartami. S. Pietierburg, tip. „Obszcz. Polza", 1891,
6528 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Chołmskaja Ruś, istoriczeskija sud'by russkago Zabużija, s Wysoczajszago soizwo lenija izdano pri ministierstwie wnutrien nych dieł. S. Pietierburg, tip. „Obszczestw. Polza", 1887,
6529 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz. Wołyń, istoriczeskija sud'by jugo-zapadnago kraja, s wysoczajszago soizwolenija izdano... S. Pietierburg, tip. „Obszczestw. Polza", 1888,
6530 Batiuszkow Pompiej Nikołajewicz.
6531 Batkie ks.,
6532 Batko J. dr. Zakażenie całej rodziny przewlekłą nosacizną. Odb. z Przeglądu lekars., 1898, nr. 44. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
6533 Batko J. dr. O zwalczaniu gruźlicy, wedle referatu J. Rudovskiego, weterynarza kraj. w Bernie morawskim. Odb. z Tygodnika roln. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
6534 Batkow,
6535 Batkowski Antoni (z Poznania, ur. 1847 r.). Die eitrige Entzündung der Galiengänge. Inaugural-Dissertation. Breslau, Druck Lindner, 1869,
6536 Batory Andrzej (1562—1599),
6537 Batory Maria Krystyna,
6538 Batory Stefan,
6539 Batory Zygmunt (zm. 1613),
6540 Batorych ród,
6541 Batow (Bitwa pod),
6542 Batowice,