Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105397 Biblia. (w opracowaniu dla ludu i młodzieży)
105396 Biblia.
105395 Biblia. Biblia sacra, die heilige Schrift des alten und neuen Testamentes mit dem Urtexte der Vulgata, als zehnte Auflage des Alliolischen Bibelwerkes herausgegeben. Regensburg, 1898.
105394 Biblia. Biblia to jest wszystko Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Warszawa, nakł. A. Kantora, druk. Adolfa Holzhausena w Wiedniu, 1875,
105393 Biblia. Biblia Święta, To jest: Wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z Żydowskiego i Greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczone. Poznań, czcionkami Wilhelma Deckera i Spółki, 1838,
105392 Biblia. Biblia Święta czyli całe Pismo Święte starego i nowego testamentu. Toledo Ohio, U. S. Amerika. Wyd. A. A. Paryskiego, 1899,
105391 Biblia. Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza Podług Edycyi Berlińskiey z Roku 1810 I Gdańskiey z Roku 1632 Dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich Za przyczyną Głównego Towarzystwa Bibliynego Pruskiego Na nowo przedrukowane. Halle, druk. i nakł. Bibliyney Instytucyi Kansteińskiey, 1854,
105390 Biblia. Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza według Edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney ulożone (!) a teraz dla pożytku Zborów Polskich Protestańskich podług Biblii Królewieckiey w roku 1738 wydawaney na nowo prze-drukowane. Berlin, druk. C. F. E. Spathen, 1810,
105389 Biblia. Biblia tai esti Wissas Szwentas Rasztas seno ir naujo Testamento pagal wokiskir perstattima D. Mertino Luteraus etc. (litewska ewangelicka). Trzecie wydanie. Wydał Rhesa B. L. J. Karalauczuie (Królewiec), 1816,
105388 Bible. Bible des pauvres (1882),
105387 Biberstein von Marschall Fryderyk (1768—1826),
105386 Biberstein (de) Kazimirski A.,
105385 Biberstein Ludwik (z Kalisza, ur. 1834). De tumoribus pelvis partum impedientibus. Dissertatio inauguralis obstetricia quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Alma Litterarum Universitate Viadrina ad summos in medicina et chirurgia honores rite capessendos die II. m. Septembris a. MDCCCLXII h. 1. q. c. publice defendet auctor... Polonus. Partes adversariorum agent: A. Winklewski, med. et chir. Dr. M. Laurysiewicz, med. et chir. DD. Vratislaviae, typis officinae A. Neumanni, (1862),
105384 Biberstein,
105383 Biberfeld Karl. Bilder aus der Geschichte des Breslauer Theaters. Ein Festspiel. Breslau, Schatzky, (1898),
105382 Biasion A. optyk kliniki okulistycznej c. k. Uniwersytetu Jagiell. w Krakowie. Cennik instrumentów optycznych, fizycznych, matematycznych i chirurgicznych. Magazyn założony w r. 1801. Kraków, nakładem A. Biasiona, druk. W. Korneckiego, 1878 (na okładce: 1879),
105381 Biart Lucjan (1829—1897). Zemsta u stóp krzyża, opowieść meksykańska. Warszawa, 1889,
105380 Biart Lucjan (1829—1897). Wyprawa po złote runo, przygody wędrowców w Ameryce, dla młodzieży z oryginału naśladowała M. Zielińska, z przedmową M. J. Zaleskiej. Warszawa, nakł. F. Hösicka, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886,
105379 Biart Lucjan (1829—1897). Pogadanki braci z siostrami, spisane ku zabawie młodych czytelników. Przełożył Jan Chęciński. Warszawa, Gebethner Wolff, druk. J. Ungra, 1875 (na okładce rok 1876),
105378 Biart Lucjan (1829—1897). Podróż mimowolna, tłómaczenie St. M. Rzętkowskiego. Biblioteka illustrowana dla młodzieży. Warszawa, nakł. F. Hösicka, druk. J. Ungra, 1881,
105377 Biarritz,
105376 Biarnès Adolphe. Discours sur 1'émigration polonaise; prononcé le lundi 3 avril 1848, par le citoyen... membre du Comité républicain central... Nantes, imp. de V. Mangin, b. r. (1848?),
105375 Biard D'Aunet. La Polonaise, drame en un acte. Paris, libr. Ollendorf, Châtillonsur-Seine, impr. Pépin, 1891,
105374 Biard Leonia (1820—1879). Podróż do Spitzberga, przez Panią Leonię d'Aunet, przetłumaczył z franc. J. Laskarys. (Biblioteka podróży, wyd. Zawadzkiego, seria II). Wilno, 1857,
105373 Bianu Ioan prof. (1856—1935). Insemnărĭ istorice şi literare adunate din bibliotecĭ şi archive galiţiene în vara anuluĭ 1885. Relaţiune presentată Academiei Romăne de Prof. ... Bibliotecarulŭ Academieĭ Romănę. Extrasŭ din Analele Academieĭ române, Seria II, Tom. VIII, Secţ. I. Bucurescĭ, tipogr. Academieĭ Romănę, 1886,
105372 Biandrata Jerzy,
105371 Bianchini Ludovico (1803—1871),
105370 Bianchi Celestino (1817—1885). Una storia come un'altra. (Powieść — rzecz we Lwowie). B. m., Regno d'Italia, 1861,
105369 Bianchi Celestino (1817—1885). Una cospirazione nella Polonia Austriaca e i martiri di Lemberg. Racconto contempor. Milano, Sforza, 1862.
105368 Białystok,