Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6688 Baudouin de Courtenay Romualda (1857—1935). Korrespondencya poufna ex-agenta dyplomatycznego z damą dworu i wyjątki z jej dziennika od r. 1813—1819. Odb. z Przeglądu powszechn. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885 (1886),
6689 Baudouin de Courtenay Romualda (1857—1935). Nowe materyały do dziejów Kościuszki, archiwum ks. Woroncowa. Odb. z Przeglądu polskiego, 1888, t. 2. Kraków, druk. Czasu, 1889,
6690 Baudouin de Courtenay Romualda (1857—1935). Sylwetki polityczne: ks. St. Stojałowski, Ig. Daszyński, Jak. Bojko, Jan Stapiński, Kar. Lewakowski. Kraków, nakł. autorki, Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897,
6691 Baudouin de Courtenay Romualda (1857—1935). Zapiski lwowskogo aptiekaria o sobytijach 1606 goda w Moskwie. (Nadb. z: Żurnał Ministierstwa Narodn. Proswieszczenija). St. Pietierburg, (1895),
6692 Baudouin de Courtenay Romualda (1857—1935).
6589 (Baudouin Gabriel Piotr ks.; 1689— 1768). Życie księdza Bodouina założyciela Szpitala Dzieciątka Jezus. Warszawa, 1818,
6590 (Baudouin Gabriel Piotr ks.; 1689— 1768).
6591 Baudouin Jan Maria Teodor (pseudonim d'Aubigny). Protektorowie (Mali) czyli boczne wschody. Komedya w 1 akcie po franc. przez P. d'Aubigny napisana, przez Alojzego Żółkowskiego przełożona. Grana pierwszy raz w Warszawskim Teatrze narod. 1. Maja 1817 r. Warszawa, druk. XX. Piarów, 1817,
6592 Baudouin Jan Maria Teodor (pseudonim d'Aubigny). Wielmożni i biedacy, szkic dramatyczny w 1 akcie, napisany wierszem prozaicznym podług oryginału P. Aubigny Tomasz J. Stanko (Stankowski Ign.). Kraków, Baumgardten, druk. Wywiałkowskiego, 1861,
6693 Baudrand Bartłomiej ks. (1701—1787). Dusza na Kalwaryi w rozważaniu męki Jezusa pod krzyżem znajdująca pociechę w utrapieniach swoich, przekład z francuz. Warszawa, druk. XX. Miss., 1858,
6694 Baudrand Bartłomiej ks. (1701—1787). Dusza na Kalwaryi w rozważaniu bolesnej męki Jezusa Chrystusa pod krzyżem, znajdująca pociechę w utrapieniach swoich, przekład z francuskiego. Wyd. nowe, poprawione przez Br. P., część I i II. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1889—1890,
110371 Baudrillart Henryk (1821—1892). O związku moralności z Ekonomią polityczną, podług wykładu... napisał Jan Niemirowski. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Jaworskiego, 1861,
6695 Baudrillart Henryk (1821—1892). Kredyt ludowy. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda synów, 1874,
6696 Baudrillart Henryk (1821—1892). Przewodnik ekonomii politycznéj. Dzieło uwieńczone przez akademią francuzką pierwszą nagrodą (prix Montyon). Tłumaczone z francuzkiego według drugiego wydania, przejrzanego i powiększonego przez autora, przez J(oannę) B(elejowską). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Gazety Polskiej, 1867,
6697 Baudrillart Henryk (1821—1892).
6698 Baudry Albert. Sprawozdanie z zastosowania elektrolizy do oczyszczania soków w cukrowni „Stepanówka" podług metody Schollmeyer i Huber wprowadzonej przez biuro techniczne I. C. Huber i S-ka w Kijowie. Warszawa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896,
6699 Baudulf,
6701 Bauer A.,
6702 Bauer Bronisław,
6703 Bauer Fr. Rémarques faites en voyage sur le Dniester vers le port d'Odessa et delà amont l'eau, jusqu' à Roswadow village éloigné 5 milles de Leopol ville capitale en Galicie, c'est là que ce fleuve commence à être navigable. B. m. 1805,
6704 Bauer G. dr. Astma, jej powstawanie, istota i leczenie, przekład z niemieckiego. (Leczenie domowe, XXXI). Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 1895,
6705 Bauer H.,
6707 Bauer J. C. A. Karl der XIIte Kön. von Schweden nebst einem Anhang von Patkuls Schicksalen. Lipsk, 1802,
6706 Bauer J.,
6708 Bauer Jakub (Iszy rotm. kawal. obywatel. i 1szy kapit. tejże artyleryi). Łez ofiara św. pamięci Najj. Ces. J. Mość Austryi i Apost. Król. Maryi Terezyi urodzonej Królowej Obu Galic., od obyw. lwows. jako swojej najw. dobrodziejce przyniesiona d. 2 Maja 1807, w 4ce, kart 3.
6710 Bauer Jan Jakub. Aux vénérables prêtresses de la sensible pitié Emma Potocka filie du senateur Comte Séverin Potocki, Carolina Jelska, fille de la Comtesse Jelska née princesse Sapieha, Joséphine Rzyszczewska fille du Castellan Comte Adam Rzyszczewski, qui sous la conduite de l'archiprêtresse Honorée Rzyszczewska ont fait une quête générale et abondante pendant la semaine-sainte de cette année 1805; Les pauvres reconnoissants de la ville de Léopol. (Wiersz). Lwów,
6709 Bauer Jan. Porządek jazdy osobowych i mięszanych pociągów na kolei Karola Ludwika i lwowsko-czerniowiecko-jaskiej. Lwów, druk. K. Budweisera, 1871.
6712 Bauer Karol,
6711 Bauer Karol. Cennik nasion, roślin warzywnych gospodarskich i pastewnych w zakładzie ogrodniczym ... we Lwowie. Wiosna 1871. Lwów,
6713 Bauer Lajos (major adjut. gener. Bema, ur. 1815). Örnagy Bem Tábarnok föhadsegédének hagyomänyai 1848 es. 1849 ból Közli Makraj László nepoiselo. Pest, 1871.