Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105427 Biblioteczka. Biblioteczka (Nowa) poświęcona dzieciom,
105426 Biblioteczka dla dzieci. Biblioteczka dla dzieci wiejskich. Jaś i Marynia. T. I. Paryż, 1856,
105425 Biblioteczka dla dzieci. Biblioteczka dla dzieci katolickich p. n. Augustyn, albo potęga wiary katol.
105424 Biblioteczka dla dobrych dzieci. Biblioteczka dla dobrych dzieci, zawierająca historyą polską, historyą naturalną, jeografią, mitologią, powieści i teatr, w 9 małych tomikach, z 30 rycin. w ozdobnem pudełku. Warszawa, Nathan Glücksberg, b. w. r.,
105423 Biblioteczka dla dzieci. Biblioteczka dla dzieci, Poznań, 1873; ob. Chociszewski Józ. Biblioteczka dla dzieci. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku nauce i rozrywce. Wyd. W. Zukerkandla w Złoczowie.
105422 Biblioteczka domowa. Biblioteczka domowa. Kraków, Jul. Wildt.
105421 Biblioteczka Cyklisty. Biblioteczka Cyklisty. Warszawa.
105420 Biblioteczka autonomiczna. Biblioteczka autonomiczna (1898),
105419 Bibliophile,
105418 Bibliographie (Altpreussische),
105417 Bibliografia wydawnictw. Bibliografia wydawnictw ludowych, 1848—1894 staraniem lwowskiego Koła artystyczno-literackiego wydana. Lwów, nakł. Koła, Jakubowski i Zadurowicz, Druk. Ludowa, 1894,
105416 Bibliografia Polska. Bibliografia Polska. Wydawana przez księgarnię polską we Lwowie ulica Kopernika 12. (Zeszyt 25 centów. Ogłoszenia po 6 cent. od wiersza drob. drukiem). Lwów, styczeń 1876,
105415 Bibliografia Polska. Bibliografia Polska. Wykaz wszelakich tworów literatury polskiej, wychodzących w kraju i za granicą. Wydawca F. A. Brockhaus, redaktor dr Edward Brockhaus. Lipsk, nakł. i druk. F. A. Brockhaus, w 8ce. Rok I 1861 —V 1865,
105414 Bibliografia polska. Bibliografia polska. (Odb. z Pamiętnika Liter.). Lwów, nakł. Fr. Pillera, w 8ce. Rok 1850, nr 1—4, str. 32; Rok 1851, nr 5—6, str. 33— 48; Poczet II. Rok 1852, nr 1—4, str. 32; Rok 1853, nr 5—6, str. 33—48; Poczet III (od 1 sierp. 1853) nr 1—2, str. 16; Rok 1854,
105413 Bibliografia i krytyka. Bibliografia i krytyka lekarska. Poświęcone przeglądowi nowych dzieł i czasopism. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów Biblioteki umiej. lekars. i Przeglądu Postępu Nauk Lekarskich z Gazetą Lekarską. Nrów 1 (21 kwietnia 1873) — 34 (9 września 1876). Warszawa,
105412 Bibliografia krajowa. Bibliografia krajowa wydawana staraniem I. Klukowskiego i W. Rafalskiego księgarzy wydawców. Warszawa, druk. J. Jaworskiego, 1856,
105411 Bibliografia,
105410 Bibliografia Krynicy. Bibliografia Krynicy. (Spis książek Michała Zieleniewskiego, które są do nabycia w Księgarniach: D. E. Friedleina w Krakowie i G. Gebethnera w Warszawie). Kraków, (1881),
105409 Bibliofil Jakub:,
105408 Bibliofil,
105407 Biblijny komitet,
105406 Biblijne towarzystwo,
105405 Biblijna historia,
105404 Biblii. Biblii (Czemum powinien w) czytać? Wydano od Towarzystwa książeczek pobożnych, które iest w Hamborku. Drukowano u Akiermana i Wulfa, b. r. (po 1860),
105403 Biblia
105402 Biblia Królowej Zofii. Biblia Królowej Zofii, żony Jagiełły, z kodexu szaroszpatackiego, nakładem księcia Jerzego Henryka Lubomirskiego, wydana przez Ant. Małeckiego. Lwów, Druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1871,
105401 Biblia Reimska,
105400 Biblia litewska z r. 1663,
105399 Biblia i Grześnik. Biblia i Grześnik. W Holsztynku, druk. w drukarni Harycha, (ok. 1840).
105398 Biblia Czeska z r. 1476,