Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6629 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Myśli nieoportunistyczne. Kraków, Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1898,
6630 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Note glottologiche intorno alle lingue slave e questioni di morfologia e fonologia ario-europea. Memoria di... Estratto dagli Atti del IV Congresso Internazionale degli Orientalisti. Firenze, Coi tipi dei successori Le Monnier, 1881,
6631 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Jeden z objawów moralności oportunistyczno-prawomyślnej. Kraków, nakł. autora, Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898,
6632 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Odczytanie i objaśnienie zagadkowego napisu na krzyżu, otrzymanym z Prus zachodnich przez członka Akademii, ks. Pawlickiego. Odb. ze Sprawozdań z czynności i posiedzeń Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897,
6633 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Nektere opazke ruskega profesoria (Ponatinjeno iz „Soče" 1. 1872 in 1873). Gorica, Paternolli, 1873,
6634 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Opyt Fonietiki Riezianskich Goworow. Warszawa, Pietierburg, E. Wende i Comp., D. E. Kożanczykow, Leipzig, tip. Baera i Giermana, 1875,
6635 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). L'original polonais de la lettre, écrite le 24 avril 1604 au pape Clement VIII par Dmitri dit le Faux, au point de vue de la langue. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1899,
6636 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Otczoty komandirowannago Ministerstwom narodnago Proswieszczenija za granicu s uczonoju celju... w tieczenije 1872 i 1873 gg. Wypusk I. Otczot za oba poługodija 1872 g. Kazań, w uniwiersitietskoj tipografii, Warszawa, Pietierburg, 1876,
6637 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Niekotoryje otdieły Srawnitielnoj grammatiki sławianskich jazykow. Otrywki iz lekcyj... czitannych ... w Imp. Kazanskom Uniwiers. Warszawa, tip. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskago, 1881,
109805 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Otrywki iz lekcyj po fonietikie i morfologii russkago jazyka, czitannych w 1880— 1881 akad. godu w impierator. Kazanskom Uniwiersitietie. Wypusk I. Otdielnyj Ottisk iz Fiłołogiczeskich Zapisok. Woronież, 1882,
6638 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Otzyw... o doktorskoj dissiertacyi D. F. Bielajewa: „K woprosu o mirowozzrienii Ewripida. Istoriko-litieraturnyje etiudy". Kazań, Tip. Uniw., 1879,
6639 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Otzyw... o soczinienii „O jazykie russkich bylin" priedstawlennom w Istorikofiłołogiczeskij fakultiet pod dewizom „Nr333" dla soiskanija nagrad. Kazań, Tip. Uniw., 1879,
6640 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Z patologii i embryologii języka. Odb. z t. I Prac filologicznych. Warszawa, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1885,
6641 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Pieśni białorusko-polskie z powiatu sokólskiego gubernii grodzieńskiej. Odb. ze Zbioru wiadomości do antropologii kraj., XVI 2. Kraków, nakł. Akademii umiej., Spółka wydawn., druk. Uniw. Jag., 1892,
6642 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929).
6643 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). I. Z powodu dziełka: Szkic fizyologii mowy ze szczególnem uwzględnieniem głosek alfabetu polskiego. Napisał dr Wł. Ołtuszewski... Warszawa 1893. II. De consonarum in Graeca lingua praeter Asiaticorum dialectum Aeolicam geminatione. Particula III. Scripsit Ernestus Mucke (właściwie Muka). Commentatio annalibus gymnasii Albertini adiuncta. Fribergae 1895. III. Notatki bibliograficzne i t. p. (te ostatnie z listów dra Rozwadowskiego do J. Baudouina de Courtenay). Odbitka z prac filologicznych V, 1895. Bez osobn. tyt. Warszawa, 1895,
6644 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Z powodu jubileuszu profesora Duchińskiego przez ... Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1886,
6645 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Po powodu knigi: Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jaziku. Napisaw V. Jagič. Kazań, tip. Uniw., 1877,
6646 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Několik poznamenáni o polskéem pravopisu od... magistra filologicko-hist. věd. (Bez osobn. tytułu. Oddr. ze Sborn. Muzea Czesk.). Tiskem Dra Ed. Grégra, nákladem vlastnim, 1867,
6647 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Próba teoryi alternacyi fonetycznych, część I ogólna. Odb. z XX t. Rozpraw Wydziału filolog. Akademii umiej. Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1894,
6648 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Programma cztienij docenta srawnitielnoj Grammatiki Indojewropiejskich jazykow, w tiekuszczem 1875/76 akadiemiczeskom godu. Kazań, Tipogr. Uniw., 1876,
6649 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Podrobnaja Programma lekcyj ... w 1876—1877 uczebnom godu. Kazań, tip. Uniw., Warszawa, E. Wende i Sp., 1878,
6650 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). O ogólnych przyczynach zmian językowych. Odczyt drugi, miany w Dorpacie 27 marca/8 kwietnia 1889 r., na korzyść Kasy im. Mianowskiego. Osob. odb. z Prac. Filol. 1890. Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1890,
6651 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Swojeobraznaja ekspierimientalnaja rabota po antropofonikie. Opyt objasnienija zwukowych izmienienij rieczi izmienienijem rabot organow A. Kamskago. Otdielnyj ottisk iz „Fiłołogiczeskich Zapiskow" Woronież 1890. (Recenzja). (Odb. z Izwiestij Otdielenija russkago jazyka i słowiesnosti Impieratorskoj Akadiemii Nauk. T. 3., 1898). Pietierburg, tip. Impieratorskoj Akadiemii Nauk, 1898,
6652 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). 1. Razwiedki o doistoriczeskich wriemienach. Ruś — Sławianskago naroda. A. S. Wielikanowa T. 2. Wyp. 1-yj. Odiessa, 1879... 2. Zbytky rýmovanych Alexandreid staročeských. Wydali Martin Hattala a Adolf Patera. Dil 1. Texty a transskripce. V Praze 1881. (Recenzje). Woronież, tip. W. I. Isajewa, 1881,
6653 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Rozbiór gramatyki polskiej księdza Malinowskiego. Odbitka z Niwy. Warszawa, E. Wende i Komp., druk. Fryze i Dębski, 1875,
6654 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Das Slavische in den Werken von Bartholomaeo Georgeuiz (Georgijévič). Sonderabdruck aus dem Archiy. für Slavische Philologie Bd. XI. B. m. i r. dr. (Berlin, 1888),
6655 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). O Sławianach w Italii. Publicznaja lekcyja czitannaja 14/26 Marta 1892 w aktowom sale Dorptskago Uniwiersitieta. (Wycinek z czasop. Russkaja Mysl, t. VI zr. 1893),
6686 Baudouin de Courtenay Janina. Spadkobierca Tarnogrodu, powieść współczesna. Warszawa, nakł. redakcyi Tygodnika mód i powieści, druk. E. Skiwskiego, 1895,
6687 Baudouin de Courtenay Janina.