Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6453 Barzykowski Stanisław (1792—1872).
6454 Barzyński ksiądz (mylnie),
6455 Barzyński Jan z Tomaszowa w Lubelskiem (1848—1886). Elementarz pierwszy. Kurs przygotowawczy do nauki czytania i pisania po polsku. Wyd. 1. Chicago, druk. Wł. Dyniewicza, 1878,
6456 Barzyński Jan z Tomaszowa w Lubelskiem (1848—1886). Elementarz drugi, nauka czytania po polsku. Wyd. 1. Tamże [Chicago, druk. Wł. Dyniewicza], 1878
6457 Barzyński Jan z Tomaszowa w Lubelskiem (1848—1886).
6458 Barzyński Michał Wincenty ks. (1838— 1899). Adoracya czterdziestogodzinna Przenajśw. Sakramentu w kościele św. Stanisława Kostki w Chicago. Chicago, druk. Spółki nakład, wyd. polskiego. 1892,
6459 Barzyński Michał Wincenty ks. (1838— 1899).
6460 Basaeus (Bassaeus) Wojciech (ze Szczebrzeszyna). Nowe latho albo Proźbá do Páná Bogá o rzeczy potrzebne na kożdy nowy rok. Woy:Bas:Scebr. W Krakowie, Drukowano przez Máttheusza Siebeneycherá. Roku Pańskiego MDLXVI. Z pierwodruku (homograficznie) wznowił Stefan Przyborowski. (Warszawa), 1882,
6461 Baschkopf J. dr. O przypadkach cholery azyatyckiej, stwierdzonych w armii austryacko-węgierskiej w r. 1893. (Odb. z Przegl. lek.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
6462 Baschkopf J. dr. O trądzie w Bośni i Hercegowinie. (Odb. z Przeglądu lek.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1898,
6463 Baschny Zygm.,
6464 Base adwokat,
6465 Basedow Jan Chrzciciel (1724-1790),
6466 Basedowa choroba,
6467 Basel,
6468 Basia. Basia (Odezwa). Warszawa, 1862,
6469 Basilavits J. Brevis notitia fundationis Theodori Koryatowicz olim ducis de Munkacs pro religiosis Ruthenis Ar. S. Basilii in monte Csernek ad Munkacs annos 361 factae. VI partes. Cassoviae, 1799—1800,
6470 Basile. NouvelIe Lithuanienne. Lettre au Czar. Paris, druk. w Strasburgu u F. G. Levrault, 1831,
6471 Basiński Stanisław,
6472 Basiński Tomasz ks. Dzieje cudownego obrazu N. Maryi P. i kościoła w Tursku, z dodatkiem modlitw i pieśni. Gniezno, nakł. autora, druk. J. B. Langiego, 1882,
6473 Basler P. i Feith L. Katechizm religii mojżeszowej dla użytku pierwszej i drugiej klasy szkół ludowych, ułożyli ... nauczyciele religii mojżeszowej w tarnowskich szkołach ludowych. Tarnów, nakł. autorów, druk. W. Angelusa, 1880,
6474 Basma,
6475 Baśń. Baśń o karzełkach i o pięknym lutniście. B. m. b. r. (1888),
6476 Baśni . Baśni z 1001 nocy. (Biblioteka tanich książ. dla ludu i młodz. t. 72). Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. H. Feitzingera i Sp., (1884—85),
6477 Baśni. Baśni. (Sześć najpiękniejszych) dla grzecznych dzieci. Poznań, nakł. M. Leitgebra i Sp., druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1880,
6478 Baśni. Baśni. (Trzy). Mądry kot, Księżniczka Głogu; Kopciuszek. Warszawa, Gebethner i Wolff, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1878,
6479 Baśnie. Baśnie: Czerwony kapturek. Warszawa,
6480 Baśnie.
6481 Baśnie ludowe,
6482 Bass Sabbatai (1641—1718). Sipte Ješēnīm (Bibliografia hebrajska). Żółkiew, Mordechaj Rubinstein, 566 (1806),