Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102319 Korytowski Sebastian. Obywatele Miasta. (Inc.: „Spokojny i łagodny wasz harakter (!), jaki w każdym położeniu kraju zachowaliście...”). B. m. b. r. (Kraków, 1846),
102317 Korytowski Rafał. Rezultata kuracij wodą i gymnastyką pode Lwowem w Kisielce przez ... Lwów, druk. Michała F. Poremby, 1862,
102318 Korytowski Rafał Mora (ur. ok. 1830, zm. po 1864).
102316 Korytowski Mora Witold.
102315 Korytowski Juliusz.
102314 Korytowski J., sekretarz zarządu okręgu kaliskiego Cesarskiego Towarzystwa Ratowania Tonących.
102313 Korytowski Antoni.
102311 Korytowska (majorowa).
102309 Korytnica nad Liwcem.
102277 Korytkowski.
102279 Korytkowski X.
102278 Korytkowski ks.
102302 Korytkowski Józef. Jozef Korytkowski zastępca rotmistrza powiatu wartckiego do JW. (Antoniego) Garczyńskiego, Prefekta i Naczelnika Siły Zbroyney Departamentu Kaliskiego. B. m. b. r. (1809),
102303 Korytkowski Józef (1805–1893). O edukacyi w ogólności przez ... Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1870,
102304 Korytkowski Józef (1805–1893). Grammatyka czyli zasady języka łacińskiego przez ... M. O. P. A. p. T. C. W. M. (Magistra Obojga Praw Administracji patrona Trybunału Cywilnego Województwa Mazowieckiego). Warszawa, nakł. autora, druk. A. Gałęzowskiego i Komp., 1828,
102305 Korytkowski Józef (1805–1893). Pogląd na zasady sprawiedliwości cywilnej, przez ... Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1870,
102306 Korytkowski Józef (1805–1893). Prace Literackie ... Rzeczywistego Radcy Stanu, poprzedzone wizerunkiem i życiorysem jego i uzupełnione objaśnieniami przez autora „Wrażeń Ciechocińskich” (Henryka Goldsteina). Wydanie w 100 egzemplarzach. Warszawa, nakł. wydawcy, druk. Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1885,
102307 Korytkowski Józef (1805–1893).
102308 Korytkowski Józef (1805–1893), Wojewódzki Justyn. Gubernator Cywilny Gubernii Augustowskiéj. Wydział Administracyjny. M. Suwałki dnia 20 Kwietnia (2) Maja 1863 roku. № 21102/3366 (Inc.: „Kwestyja budowy i utrzymania mostów kosztem włościan, ważna dla dogodności publicznéj i interessu tychże włościan...”). B. m., (1863).
102282 Korytkowski Jan, komendant Oddziału Gwardii Ruchomej.
102283 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Arcybiskupi gnieźnieńscy prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia Arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z Biskupstwem poznańskiém według źródeł archiwalnych opracował ks. Jan Korytkowski, Doktor św. Teologii, Kanonik Metropol. Gnieźn. Tom I. Poznań, nakł. i druk. Druk. Kuryera Poznańskiego, 1888,
102284 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum Archidioecesis Gnesnensis et Posnaniensis ad ordinem decanatuum digestarum nec non elenchus universi cleri ecclesiis, sacellis publicis aliisque institutis hoc tempore deservientis. Addita sunt nonnulla alia scitu digna cultum Divinum et utilitatem cleri spectantia, praecedente serie archiepiscoporum Gnesnensium, episcoporum Posnaniensium et archiepiscoporum Gnesnensium et Posnaniensium, auctore Joanne Korytkowski, Canon. Metrop. atque Officiali Generali Gnesn. S. Th. Dr. Gnesnae, Typis J. B. Lange, 1888,
102285 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Fryderyk Jagiellończyk Kardynał, Arcybiskup Gnieźnieński i Biskup Krakowski przez Ks. J. Korytkowskiego Kanonika Metropolitalnego Gnieźnieńskiego. (Odb. z Przeglądu Kościelnego). Poznań, nakł. autora, druk. Jarosława Leitgebera, 1881,
102286 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Katalog Arcybiskupów Gnieźnieńskich krytycznie zestawiony przez Ks. J. Korytkowskiego, Kanonika Metropol. Gnieźnieńskiego. (Odb. Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, t. XI). Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Spółki w Poznaniu, 1881,
102287 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Jan Łaski Arcybiskup Gnieźnieński Prymas Królestwa Polskiego i W. Księstwa Litewskiego przez Ks. Jana Korytkowskiego, Kanonika Metrop. Gnieźnieńskiego. (Odb. z Liber Beneficiorum Arcybiskupa Łaskiego). Gniezno, druk. J. B. Langiego, 1880,
102288 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Mappa Archidyecezyi Gnieźnieńskiej jaką była w wieku XVI podczas napisania Libri beneficiorum Arcybiskupa Jana Łaskiego sporządzona przez Ks. J. K. (Gniezno), nakł. Ks. Dr J. Łukowskiego, 1880,
102289 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Mowa pogrzebowa miana w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Piotra hrabiego Szembeka jenerała byłych wojsk polskich, kawalera orderów &c. W Siemianicach dnia 26. Marca roku 1866 przez Ks. Jana Korytkowskiego Lic. Teol. i Proboszcza w Trzcinicy. Gniezno, druk. J. B. Langego, 1866,
102290 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Mowa żałobna powiedziana przy pochowaniu zwłok ś. p. Napoleona hrabiego Kręskiego w Grembaninie dnia 3. Stycznia 1871. Przez X. Korytkowskiego, dziekana i proboszcza w Trzcinicy. Gniezno, druk. J. B. Langiego, 1871,
102291 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Zbigniew Oleśnicki Arcybiskup Gnieźnieński i Prymas Polski. Napisał ks. Korytkowski. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego). Poznań, nakł. autora, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
102292 Korytkowski Jan Ignacy ks. (1824–1888). Perła niebieska. Modlitewnik katolicki zawierający nabożeństwa w czasie mszy św. i nieszpór. Modlitwy, litanie, różańce oraz najużywańsze piesni kościelne. Dla mężczyzn. Gniezno, 1889.