Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
62698 Encyklopedyja powszechna. Podręczna Encyklopedya powszechna. Wydana pracą i staraniem Adama Wiślickiego, Redaktora Przeglądu Tygodniowego. Warszawa, nakładem Redakcji Przeglądu Tygodniowego, druk. Przegl. Tygodn.,
105303 Białecki Antoni dr prof. Szkoły Głównej i Uniw. Warszawskiego. (1836—1912). Zadanie prawa międzynarodowego i obowiązki stron wojujących przez... prof. Uniw. warszawskiego. Warszawa, nakładem red. Kroniki Rodzinnej, druk. Jana Jaworskiego, 1874,
24869 Dyaryusz sejmu. Dyaryusz sejmu Królestwa Polskiego 1818. Tomów III. Warszawa, nakładem N. Glücksberga, (1818),
9388 Bosco Karol (Bartolomeo? 1793—1863). Bosko czarnoksiężnik, czyli nauka odkrycia tajemnic czarodziejskich, karcianych, fizycznych i rachunkowych i ciekawych wiadomości według sławnych sztuk mistrzów. Warszawa, nakładem księgarza Jana Breslauera, 1894,
84708 Kalendarz Gospodarski i Astronomiczny. Kalendarz Gospodarski i Astronomiczny na rok Pański 1809. Pierwszy po przestępnym Dokładnie wyrazaiący Święta Rzymskie i Ruskie tudzież Bieg Planet, Odmiany Powietrza, Godziny i Minuty tak Wschodu iako też Zachodu Słońca, Zaćmienia, rozmaite Prognostyki z przydaniem wielu sekretów i ciekawych wiadomości. Warszawa, nakładem J. L. Kocha, druk. Sukcessorów Zawadzkich, dostać także można i po Księgarniach, (1808),
9843 Brahmâ-Waîwarta-Purânam, Brahmâ-Waîwarta-Purânam, osnowa z rękopismu biblioteki królewsko-berlińskiej przepisana, z przydatkiem przekładu łacińskiego przez Adolfa Fryderyka Stenzler Pomorzanina etc. w r. 1829 ogłoszona, a przez W. S. Majewskiego Podlasianina na polskie brzmienie wyrazów Samskrytu przepisana i do znaczenia w języku narodowym zbliżona, w zamiarze porównania trzech tak odległych języków i ułatwienia nauki czytania, pisania i obeznania się z brzmieniem tejto starożytnej mowy, za niewymawialną w obcych językach uważanej, szanownym współziomkom i innym Słowianom poświęcona. Warszawa, nakładem i postaciami Samskrytu wydawcy własnemi, druk. Łątkiewicz, 1830,
106024 Bielski B. Nowy elementarz polski, czyli nauka czytania, ułatwiona przez B. B. Warszawa, nakładem i drukiem Zawadzkiego i Węckiego uprzywilejowanych drukarzy i księgarzy Dworu Królestwa Polskiego, 1826,
65587 Gawarecki Wincenty Hipolit (1788—1852). Groby Królow Polskich w Płocku. Wiadomość historyczna przez Wincentego Gawareckiego M. Pr. Prok.: Krol: przy Tryb:(unale) Cyw:(ilnym) W.(ojewództwa) P.(łockiego) Członka Kom:(isji) Exam:(inacyjnej) tegoż Wdztwa Członka Tow:(arzystwa) Nauk:(owego) Krak(!) z Uniw. Jagielonskim połączonego Płockiego przy Szkole Woiewódzkiéy Kaw:(alera) Ord.(eru) S. Stanisława III. Klassy. Warszawa, nakładem i drukiem Rafała Jabłońskiego, 1827,
70820 Griecz Nikołaj Iwanowicz (1787—1867). O wymawianiu i akcencie języka rossyjskiego, rzecz wyjęta z obszernéj grammatyki Mikołaja Grecza, tłómaczył Ferdynand Rutowski. Warszawa, nakładem i drukiem J. Glücksberga, 1839,
74727 Instrukcya do urządzenia. Instrukcya do urządzenia i oczynszowania włościan w Dobrach Najmiłościwiej darowanych. (Tak na karcie tytułowej, na str. 6 tytuł rosyjski: Instrukcija dla ustrojstwa i oczinszewanija kriestian wo wsiemiłostiwiejsze pożałowannych imienijach). Warszawa, nakładem i czcionkami Kommissyi Rządowéj Przychodów i Skarbu, 1841,
10410 Broca Paul (1824—1880). O przemianie gatunków. Rzecz miana w Towarzystwie antropologicznem w Paryżu przez..., Członka Wydziału Lekarskiego, Professora Anatomji w Paryżu. Z Revue Scientifique. Warszawa, nakładem drukarni J. Sikorskiego, 1872
9278 Borri Pasquale (1820—?). Jotta czyli sztuki piękne. Balet w 4-ch Aktach i 9-ciu obrazach kompozycyi choreografa... Warszawa, nakładem Druk. Teatrów Warszawskich (Jana Cotty;, 1876,
87905 Katalogi. Katalog Biblioteki Milanowskiej. Katalog Biblioteki Milanowskiej Ks. Czetwertyńskich. Dział polski. Część pierwsza. Warszawa, nakładem Biblioteki Milanowskiej, Kraków, druk. Wł. Anczyca i Spółki, 1892,
931 Ahn Jan Franc. Dr. (1796–1886). Nowa Metoda praktyczna i łatwa nauczenia się w krótkim czasie języka Włoskiego, z zastosowaniem do użytku młodzieży Polskiej, przez D. N. Warszawa, nakładem Bernarda Lessmana Księgarza przy Ulicy Rymarskiej Nr. 741. W drukarni Ch. Keltera i Spółki, 1866,
24534 Dénoix Victorin. Zbiór wyrażeń francuskich najużywańszych, celem ułatwienia trudności zachodzących w tym języku ogłoszony przez ... Nauczyciela języka francuzkiego przy Gimnazyum Guber. Warszawskiej. — Recueil des gallicismes français les plus usités, propres à faciliter les difficultés que présente la langue française. Ouvrage publ. de ... Warszawa, nakładem autora, druk. Banku Polskiego, 1844,
6265 Bartoszewicz Julian (syn Adama Mateusza; 1821—1870). Hetmani polscy koronni i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Woj. Gersona, objaśnione po polsku i po francuzku tekstem historycznym, przez... Zeszyt I—IX. Warszawa, nakładem A. Dzwonkowskiego i Spółki, druk. J. Ungra, 1860—1862 (zeszyt IX r. 1866)
75746 Izys Polska. Izys Polska, czyli Dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł, poświęcony kraiowemu przemysłowi tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa. (Miesięcznik). Warszawa, nakładca i wydawca Gracjan Korwin (od nru 10 t. 6 z r. 1821: Antoni Lelowski), druk. N. Glücksberga (od nru 1 t. 1 z r. 1826: druk. Józefa Węckiego), 1820 (nr 1 z marca) — 1827/28 (ostatni nr 12 z grudnia 1828), w r. 1825 — przerwa w wydawnictwie,
62692 Encyklopedyja powszechna. Warszawa, nakład, druk i własność S. Orgelbranda,
7379 Bismarck Fryderyk Wilhelm hr. (1783— 1860). Służba polna jazdy; dzieło w języku niemieckim napisane przez... jenerała brygady woysk wirtembergskich, wydawcę kilku szacownych dzieł woyskowych, mianowicie jazdy tyczących się; przekładania Wikt. hr. z Tęczyna Ossolińskiego był. podpółk. strzelców konnych gwardyi Król. Polsk. Przypisane temuż pułkowi. Warszawa, nakład Zawadzkiego i Węckiego, druk. Łątkiewicza, 1820,
59164 Dumas Aleksander (ojciec; 1802—1870). Kobieca wojna. Romans historyczny przez... wydał W. Świeszewski. Tomów V. Warszawa, nakład wydawcy, druk. Józefa Tomaszewskiego, 1849 (t. I—II)—1850 (t. III—V),
5395 Bandtkie Stężyński Jan Wincenty (1783—1846). Prawo prywatne polskie, napisane i wykładane przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie przez... Radcę Stanu, Człon. Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, b. Dziekana Wydz. Prawa i Adminis. w rzeczonym Uniwersytecie, Członka b. Najwyższej Kommissyi Egzaminacyjnej i wielu Towarzystw uczonych, Dra ob. pr., Kawalera Orderów: S. Włodzimirza III. klassy, S. Stanisława II. klassy z gwiazdą, i S. Anny II. klassy z koroną cesarską. Dzieło pogrobowe. Warszawa, nakład wydawcy Kaz. Bandtkie Stężyńskiego, druk. Banku Polskiego, 1851,
110297 Gołownin Wasilij Michajłowicz (1776—1831). O Japonii uwagi... do których jest przydany słowniczek japoński układu K. P. Thunberga, tłómaczone przez Grzegorza Buczyńskiego. Warszawa, nakład wydawcy (tłumacza), w Drukarni w Rynku Starego Miasta Nro 58, 1823,
10288 Brewer Ebenezer Cobham. Katechizm nauki przyrody, czyli wyjaśnienie ważniejszych zjawisk fizycznych i chemicznych, z codziennego życia, w postaci pytań i odpowiedzi według dra... z 47 drzeworytami w tekście. Tłumaczenie z niemieckiego. Warszawa, nakład Wende i Sp., 1873,
2089 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Dziesięć cór na wydaniu. Komiczna operetka w jednym akcie z muzyką Fr. Suppé. Przełożył... Warszawa, nakład tłumacza. druk. J. Unger, 1865,
3601 Astruc E. A. Historya żydów i ich wierzeń (wyłożona w skróceniu) przez..., tłómaczona przez Jakóba Rotwanda b. sekret. zarządu warsz. gminy starozakonnych. Warszawa, nakład tłumacza, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1879,
7462 Blanche Alberyk de. Życie Św. Stanisława Kostki w listach brata do sióstr napisane po francuz. przez... wydane w Paryżu 1845, na język zaś polski przełożone i o drugie tyle pomn. przez X. P. Rzewuskiego, z wizerunkiem na stali rytym. Warszawa, nakład tłumacza, 1849,
8570 Bohn H. (zapewne Henryk, 1832—1888). Znaczenie i wartość szczepienia ospy ochronnej. Tłumaczenie z niemieckiego. Warszawa, nakład Spółki Wydawniczej Księgarzy, 1874,
8110 Bock Karol Ernest dr prof. (1809— 1874). Człowiek w stanie zdrowia i choroby z 8 i 9 wydania oryginalnych niemieckich wydań przerobił i przypiskami objaśnił Dr. Jakób Rosenthal. Warszawa, nakład S. H. Merzbacha, druk. J. Cotty, 1873,
61599 Edwards Amelia Blandford (1831—1892). Przysięga Debenhama, powieść, z angielskiego tłómaczona, w dwóch tomach. Warszawa, nakład S. Burzyńskiego, 1876,
13333 Cegielski Hipolit dr (1815—1868). Praktyczna mechanika rolnicza, w zastósowaniu do potrzeb ziemian pol skich wyłożona. Warszawa, nakład redakcji Gazety Rolniczej, Kaufman, 1863,