Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
43833 Heinrich Arthur. Wallenstein als Herzog von Sagan (Żagań). Von ... Religionslehrer am königl. kathol. Gymnasium zu Sagan, Professor und Geistl. Rat. Breslau (Wrocław), Verlag von Goerlich & Coch; Buchdruckerei Maretzke & Martin, Trebnitz i Schl. (Trzebnica), 1896,
31528 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Słowacki Juliusz (1809—1849). Wallenrod. Frgm. dram.
31527 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Słowacki Juliusz (1809—1849). Wallas. Tr.
31922 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szujski Józef (krypt. J. Sz.; 1835—1883). Wallas. Poem. dram. w 5 a.
42721 Häring Wilhelm Jerzy Henryk (pisze pod pseud. Willibald Alexis; 1798—1871). Walladmor. Romans Willibalda Alexis. Z niemieckiego przełożony. Tom I—III. (Biblioteka Nowych Romansów, tom V— VII). Warszawa, w Drukarni Stereotypowej, 1830,
28500 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gieysztor Ryszard (1880—1901;. Walka. Szkic dram.
27838 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Czempiński Jan (1874—1938). Walka. Dr. w 5 a.
21214 Czasopisma. Walka. Walka. (Organ urzędowy Wydziału Wykonawczego Rządu Narodowego dla ziem ruskich). Kijów (Żytomierz), 1863.
21213 Czasopisma. Walka. Walka. (Czasop. nielegalne). (Ok. 1894?).
32393 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Witkowski Stefan Michał. Walka zwiedzionej. Monodr.
59336 Dunin Teodor (1854—1909). Walka z gruźlicą. Napisał... (Odczyty kliniczne, seria XI, zeszyt 1—2, nr 121—122). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1899,
5771 Baranowski Ignacy dr (1833—1919). Walka z gruźlicą jako zadanie społeczno-narodowe. Odczyt na ogólnem publicznem posiedzeniu IX zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie w lipcu 1900 roku. Kraków, nakł. Komitetu gospodarczego IX zjazdu lekarzy i przyrod. polskich, MCM (1900),
5770 Baranowski Ignacy dr (1833—1919). Walka z gruźlicą jako zadanie społeczno-narodowe. (Petersburg), druk. Kraju (Trenke i Fusnot), 1900
27145 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Aśnikowski Jan (pseud. Nikowski J. A.; 1800—1849). Walka z duchem, czyli Duchenka Twardowskiego. Krt.
29592 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Krzesiński Stanisław (krypt. S. K., St. Krz. Ar. Dr.; 1810—1902). Walka z duchem,
41258 Górski Antoni (profesor Uniw. Jag.; 1862—1928). Walka z drożyzną. Napisał... (Odb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, nakł. autora, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1893,
82256 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Walka z Bogiem. Romans ... Przełożył M. Kłos. (Odb. z Kuryera Rzeszowskiego). Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1887,
30530 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Nitowski Jan (1859—1926). Walka tytanów.
27155 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Asnyk Adam (pseud. Jan Stożek; El...y; 1838—1897). Walka stronnictw. Kom. w 2 a.
3528 Asnyk Adam. (1838–1897). Walka stronnictw; komedya w 2 aktach przez El-y – Jana Stożka. (Odb. z Kraju). Kraków, nakł. wyd. Kraju, druk. K. Budweisera, 1869,
9629 Boy-Ed Ida (1852—1928). Walka serca, powieść, przekład z niemiec. Z. S. Dod. do Bluszczu nr 9. Tamże [Warszawa, druk Tow. S. Orgelbranda Synów],1896,
48947 Kalina Lucyna. Walka przesądów. Tamże [Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, druk. W. Simona],
4694 Badeni Jan ks. T. J. (1858—1899). Walka przeciw niewolnictwu. (Odb. z Gazety lwowskiej). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1889,
30394 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mrozowicka Irena (pseud. Nagoda, Irena M., I. M…..a). Walka o wiatr,
73572 Ihering (Jhering) Rudolf (1818—1892). Walka o prawo. Z dziesiątego wydania oryginału przełożył Bohdan K. Petersburg, Księgarnia polska K. Grendyszyńskiego, druk. S. Kornatowskiego, 1894,
73571 Ihering (Jhering) Rudolf (1818—1892). Walka o prawo przez Dra ... kr. pruskiego tajnego radcę sądowego i profesora uniwersytetu w Getyndze. Z czwartego wydania niemieckiego przełożył Antoni Matakiewicz, c. k. sędzia powiatowy w Niepołomicach (tak na karcie tytułowej, na okładce: Walka o prawo. Przekład Antoniego Matakiewicza. Przedruk z Prawnika z roku 1875). Lwów, nakł. Redakcyi Prawnika, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1875,
36093 Fotofero. Walka o posażną pannę, plotka miejska z niedalekiéj przeszłości, podejrzał, podsłuchał i rozgłosił....; illustrowana przez Fr. Kostrzewskiego. (Biblioteczka Kieszonkowa Romansów i Powieści, t. IX). Warszawa, Kaufman (?).
29431 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kośmiński Paweł (1860—1896). Walka o córkę. (Ziarna i plewy). Melodr. w 5 a.
53278 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Daudet Alfons (1840—1897). Walka o byt. Dr. w 5 a.
18000 Czarnowski Aleksander (ok. 1830—?). Walka o byt prawem. Przez A. C. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wł. Łozińskiego, 1890,