Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
76014 Jabłonowski Władysław (1865—1956). W zatoce śmierci (nowele). W zatoce śmierci. Tamten. Spadek po przyjacielu. Spotkanie. Zima za Uralem. Warszawa, Skład Główny w Redakcji Głosu, druk. F. Csernáka, 1899,
51300 Karpow Giennadij Fiedorowicz (1848—1890). W zaszczytu Bohdana Chmielnickago. Moskwa, 1890,
30377 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Motty Władysław (1851—1894). W zapasach z losem. Dr. w 4 a.
39690 Godlewska Ludwika (1863—1901). W zapadłym kącie. Warszawa, 1896.
31695 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Stopka Andrzej Nazimek (1872—1934). W Zakopanem. Szt. obyczajowa.
31320 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Sarnecki Antoni (pseud. Antek z Koła). W zaciszu. Kom. w 1 a.
54855 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Labiche Eugeniusz (pseud. Dandré; 1815—1888). W wyższe sfery. Kom. w 3 a.
26451 Domańska Antonina z Kremerów (1853—1917). W Woli Tenczyńskiej. Napisała... Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. P. Laskauera i Babickiego, 1899,
50672 Karczewski Wacław (1855—1911). W Wielgiem. Powieść współczesna. Petersburg, nakł. Księgarni K. Grendyszyńskiego, druk. Trenke i Fusnot; Warszawa, (Gebethner i Wolff), 1898,
104043 Bellamy Edward (1850—1898). W wieku XXI, spolszczył K. O. R. Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890,
104085 Belmont Leo (pseud., ob. Blumental Leopold; 1865—1941). W wieku nerwowym (moja spowiedź), powieść, 2 tomy w jednym. Warszawa, nakł. Biblioteki romansów i powieści, Pajewski, 1890,
15394 Chropieński M. W ważnej sprawie! Szkoła batignolska w Paryżu. Napisał ... Lwów, nakł. I Związkowej Druk., 1898,
84058 Kaczurina S. W Warszawie. Leto w Majoratie. Ryba. Na Okrainie. S. Pietierburg, Tipografija W. Biezobrazowa i Komp., 1899,
67291 Gieysztor Jakub Kazimierz (Jakub Wilhelm Kasper; 1827—1897). W Warmii skreślił J. Gieysztor. (Odb. z Kraju). Petersburg, druk. Trenke i Fusnot, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1895,
29476 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kozierowski Kazimierz Roman (1853—1900). W walce ze światem. Melodr. w 5 a.
28855 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Holtz Marcin. W walce ze światem. Melodr. W 5 a.
29779 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Liebekowa M. (Bronisława?) (pseud. Dymitr). W walce z życiem. Dr. w 4 a.
50289 Kapff-Essenther (właściwie: Fraciszka Blumenreich; 1849—1899). W walce z karłami. Powieść przez ... Przekład. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1897,
28810 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Hirszband Napoleon (pseud. Cezary Jellenta; 1861—1935). W upojeniu. Fant.
28255 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Felicki F. W tym coś jest!... Krt. w 4 a.
31344 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Sarnecki Zygmunt (1837—1922). W Tuhanowiczach,
78530 Janikowski Władysław. W trzydziestą rocznicę! Przez ... Wiersz wypowiedziany przez autora na uroczystym obchodzie 30-letniej rocznicy założenia „Sokoła” Lwowskiego dnia 25 marca 1897. B. m. (Lwów), nakł. autora, Drukarnia Zakł. Narod. im. Ossolińskich, b. r. (1897),
30777 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Pichoń Jan. W trzy dni po ślubie. Obr. na scenę amatorską.
96118 Kochanowski Jan (1530—1584). W trzechsetną rocznicę Jana Kochanowskiego 1584—1884. Kraków, nakł. Redakcyi Przeglądu polskiego, (G. Gebethner i Sp.), Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1884,
31856 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szaniawski Klemens (pseud. Klemens Junosza; 1849—1898). W Tatrach. Obr. scen. w 4 a.
12435 Buszczyński Stefan (1821—1892). W Tatrach, wiersz do Sew. Goszczyńskiego, 1875.
45299 Hiblówna Wiktoria. W tatarskiéj niewoli. Obrazek z przeszłości skreśliła ... (Biblioteka dla Młodzieży, tomik XIX). Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, I Związkowa Drukarnia, 1886,
110193 Chwili. W tak sławnej dla Narodu Polskiego Chwili.
58044 Drdacki Maurycy von Ostrow (1787—kwiecień 1874 we Lwowie). W świętej sprawie ojczyzny. Adres do kleru katolickiego obrządku i do szlachty polskiej, wszelkich obwodów Galicyi (wyjąwszy szlachtę obwodów żółkiewskiego i złoczowskiego). Lwów, druk. Instyt. Stauropigiańskiego, 1870,
28911 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Izdebska Władysława z Rogozińskich (krypt. Wł. z R. I.; 1829—1902). W szopce betlejemskiej. Obr.