Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100851 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolai Copernici Thorunensis De Revolutionibus orbium caelestium Libri VI. Ex auctoris autographo recudi curavit Societas Copernicana Thorunensis. Accedit Georgii Ioachimi Rhetici de Libris Revolutionum Narratio prima. Thoruni, Sumptibus Societatis Copernicanae, Typis Breitkopfii et Haertelii Lipsiensium, MDCCCLXXIII (1873),
100852 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolai Copernici Torunensis De revolutionibus orbium coelestium libri VI ... Praefatio Copernici (Praefatio) Ossiandri. (Firenze), tip. A. Ciardelli e C., b. r. (1876?),
100853 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolai Copernici Septem Sidera. (Tytuł polski:) Mikołaja Kopernika Siedem gwiazd. B. m. b. r (1855),
100854 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Mikołaja Kopernika Siedm gwiazd. Przełożył z łaciny i wydał Narbrzan Bętkowski. Lwów, Druk. Zakładu Nar. Ossolińskich, 1858,
100855 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Die Trigonometrie von Coppernicus, übersetzt von Oberlehrer Dr. Menzzer. (Jahresbericht über die höhere Bürgerschule zu Halberstadt). Halberstadt, Druck von C. H. F. Dölle, 1857,
100856 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Album wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu w czterechsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Gniezno, druk. J. B. Langiego, fotodruk Beyera i Dutkiewicza w Warszawie, MDCCCLXXIII (1873),
100857 Kopernik Mikołaj (1473—1543). U quarto centenario di Nicolo Copernico nell' Università di Padova. Padova, R. Stab. di P. Prosperini, 1873,
100858 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Commemorazione di Nicolo Copernico nella Regia Università di Bologna. Bologna, Societa Tipografica dei Compositori, 1873,
100859 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Copernicus. An International Journal of Astronomy. Ed. by Ralph Copeland and J. L. E. Dreyer. Dublin, vol. I—III, 1881—1884.
100860 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolaus Copernicus. Skizze seines Lebens und Wirkens so wie Nachrichten über die Erinnerungszeichen an ihn. Thorn, Druck und Verlag von Ernst Lambeck, 1873,
100861 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Die Copernicus-Sternwarte zu Thorn. (Beilage der Thorner Zeitung 1879, Nr. 109). (Toruń), 1879,
100862 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Denkschrift zur Enthüllungs-Feier des Copernicus Denkmals zu Thorn. Herausgegeben vom Copernicus Verein. Lithographieen: 1) Das Denkmal 2) Ein Facsimile der Handschrift (list Kopernika do księcia Albrechta). Thorn, gedruckt in der Rathsbuchdruckerei, 1853,
100863 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Festprogramm für die 4. Säcularfeier des Geburtstages von Nicolaus Copernicus. Thorn, Druck von Ernst Lambeck, 1873,
100839 Kopernik Barbara z d. Watzenrode (zm. po 1495).
100838 Kopernik Andrzej (ur. ok. 1470, zm. 1513).
100837 Kopernik Albert.
100836 Kopernik (pseud.).
100830 Kopernicki Walery (1819—1895). Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny. Część Zachodnio-północna. (przez) W. K. Teplitz, Willner frères, (Warszawa, z zapomogi Kasy Mianowskiego, E. Wende i Sp.), 1882,
100831 Kopernicki Walery (1819—1895). Rzeki i Jeziora Tekst objaśniający do mapy hydrograficznéj dawnéj Słowiańszczyzny części północno-zachodniéj przez W. K. Warszawa, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. K. Kowalewskiego, 1883,
100832 Kopernicki Walery (1819—1895).
100829 Kopernicki Stanisław (red.).
100828 Kopernicki J.
100783 Kopernicki Izydor (1825—1891). The Prehistoric Antiquities of the Caucasus. By Dr. Isidore Kopernicki. B. m. b. r. (1875),
100784 Kopernicki Izydor (1825—1891). XV. Ueber den Bau der Zigeunerschädel. Vergleichend-kraniologische Untersuchung. Von ..., Auslndischem Mitglied M. associé étranger der Pariser anthropologischen Gesellschaft, Correspondirendem Mitglied der anthropologischen Gesellschaft in London, Mitglied der Gesellschaft der polnischen Aerzte in Paris, Ehrenmitglied der Gesellschaft der galizischen Aerzte in Lemberg u. a. Hierzu Tafel II, III, IV, V. (Nadb. z Archiv für Anthropologie, Bd. V). B. m. b. r. (Braunschweig, 1872),
100785 Kopernicki Izydor (1825—1891). Charakterystyka fizyczna Górali ruskich na podstawie własnych spostrzeżeń na osobach żywych opracował Prof. Dr. ... (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
100786 Kopernicki Izydor (1825—1891). Charakterystyka kraniologiczna ludności galicyjskiéj, opracowana przez Dra ... Seryja II. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej). Tamże [Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1885,
100787 Kopernicki Izydor (1825—1891). Sur la conformation des cranes bulgares par le Dr. ... (Odb. z Revue d'Anthropologie). Paris, Ernest Leroux, Éditeur, Libraire des Sociétés Asiatiques de Paris, de Calcutta, de New-Haven (États-Unis) de Shanghai (Chine), Imprimerie Eugené Heutte et Ce, 1875,
100788 Kopernicki Izydor (1825—1891). Czaszka ze Słaboszewa w powiecie mogilnickim W. Ks. poznańskiem. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej, tom III, dział I). Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 1879,
100789 Kopernicki Izydor (1825—1891). Czaszki Ainów według nowych materyałów opracował i opisał Dr. ... Profesor n.zw. Antropologii w Uniwersytecie Jagiellońskim; Czł. koresp. Akademii Umiejętności w Krakowie; Czł. honorowy Tow. lekarzy galicyjskich we Lwowie, Tow. Lekarskiego w Warszawie, Tow. Antropologicznych we Florencyi i Brukselli oraz Tow. Archeologicznego Včela w Czasławiu; czł. associé étranger Tow. Antropologicznego w Paryżu; Czł. korespondent Instytutu Antropologicznego W. Brytanii w Londynie oraz Tow. Antropologicznych Wiedeńskiego i Berlińskiego i Tow. lekarskich w Krakowie, Lublinie i Wilnie. Z 3 tablicami litografowanemi i z 2 tablicami drukowanemi. (Odb. z Pamiętnika Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydz. Matem.-Przyrodn.). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1886,
100790 Kopernicki Izydor (1825—1891). Czaszki z kurhanów pokuckich jako materyjał do Antropologii przedhistorycznéj Ziem polskich opracował Dr. ... członek „associé étranger” Tow. Antropologicznego Paryzkiego, czł. korespondent Tow. Antropologicznych Londyńskiego i Berlińskiego, czł. honorowy Tow. Lekarzy Galicyjskich, czł. kor. Tow. Lekarskiego Krakowskiego i innych. (Odb. z Pamiętnika Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydz. Matem.-Przyrodn.). Tamże [Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1875,