Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
62118 Elementarz. Elementarz nowy polski, czyli Pierwsze początki czytania dla dzieci, z rycin. kolor. Warszawa, Nowolecki, 1857,
86302 Kalendarze. Kalendarz (Polski, ruski, astronomiczno -gospodarski nowy) powszechny. Kalendarz (Polski, ruski, astronomiczno -gospodarski nowy) powszechny (na r. 1836: Nowy kalendarz powszechny, na r. 1845: Kalendarz powszechny). Warszawa, Niezabitowski, (1834—1857).
41483 H. F. Na Kolendę. Podarek dla parafian. Warszawa, Niemira, 1900,
9856 Branchereau L. ks. Zwyczaje towarzyskie dla osób duchownych, zastosował do potrzeb miejscowych i wydał ks. Wł. Szcześniak. Warszawa, Niemira, 1893,
51081 (Karol Boromeusz św.; 1538—1584). Życie św. Karola Boromeusza, z dodaniem litanii. Warszawa, Niemira, 1888,
2488 (Anna św.) Koronka o św. Annie Matce Najśw. Maryi Panny i Patronce matek chrześcijańskich. Warszawa, Niemiera, 1898,
733 Adoracya. Adoracya codzienna Najśw. Sakramentu (odpustowa). Warszawa, Niemiera, 1895,
36427 (Franciszek Ksawery Św.; 1506—1552). Nowenna do św. Franciszka Ksawerego. Warszawa, Niemiera, 1893,
36355 Franciszek z Assyżu św. (1181 lub 1182—1226). Nabożeństwo do św. Franciszka Serafickiego (z Assyżu), zawierające solenną nowennę, litanię, officium oraz odpowiednie modlitwy. Warszawa, Niemiera, 1891,
99102 Komunii. O Komunii częstej, przez X. ... Warszawa, Niemiera, 1891,
8864 Bonawentura św. (1221—1274). Wskazówki do uświętobliwienia życia podane w stopniowaniu cnót, z francuskiego. Warszawa, Niemiera, 1890,
101861 Koronka. Koronka do św. Aniołów Stróżów. Warszawa, Niemiera, 1890,
33796 (Feliks z Cantalicio św.; 1515—1587). Nowenna do św. Feliksa Kapucyna, wyznawcy, szczególnego patrona dzieci. Warszawa, Niemiera, 1888,
101858 Koronka. Koronka anielska do św. Michała Archanioła odpustowa, z obrazkiem. Warszawa, Niemiera,
59184 Dumas Aleksander (syn; 1824—1895). Trzech silnych ludzi, z franc. Tomów II. Warszawa, Neuding, druk. Kaczanowskiego, 1852,
65969 Gebethner Gustaw (1831—1901) i Spółka. Katalog nut muzycznych, wydanych nakładem... — Catalogue de musique du fonds de... Warszawa, Naumburg, druk. G. Pätza, 1868,
105424 Biblioteczka dla dobrych dzieci. Biblioteczka dla dobrych dzieci, zawierająca historyą polską, historyą naturalną, jeografią, mitologią, powieści i teatr, w 9 małych tomikach, z 30 rycin. w ozdobnem pudełku. Warszawa, Nathan Glücksberg, b. w. r.,
105199 Betlejczyk Franciszek (zm. 1870). Kwestye językowe przez Glossofila. Warszawa, Natanson, druk. Kowalewskiego, 1861,
60037 Dymnicki Józef (1826—1916). Busko i jego zdroje opisał... lekarz zdrojowy. Warszawa, Natanson, druk. J. Jaworskiego; 1860,
35432 Flatt Oskar (1822—1872). Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym przez... Warszawa, Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1853,
43149 Haukowa Zofia z Hauków (1816—8 sierpnia 1861). Abecadło z obrazkami dla Zygmusia. Przez Z. H. Wydane na dochód domu schronienia pod nazwą Sgo Wincentego à Paulo. Warszawa, Natanson, druk. Braci Hindemith, 1856,
10220 Bremer Fryderyka (1802—31/12 1865). Sąsiedzi. Powieść przekł. z szweckiego na polskie. (Przekład Felicji Wasilewskiej).2 tomy. Obrazki z życia domowego. T. I i II. (Wybór przekładów z wzorowych pisarzy zagr. t. I—II). Warszawa, Natanson, druk Ungra, 1852,
135 Abecadlnik. Abecadlnik nowy, ruchomy, z rycinami kolorowanemi. Warszawa, Natanson, 1857,
22186 Czichaczew Piotr Aleksandrowicz (1808—1890). Podróż naukowa w Ałtaju wschodnim i okolicach przyległych granicy chińskiej, odbyta z rozkazu Najjaśniejszego Cesarza wszech Rossyi. Tłomaczenie z francuzkiego Wojciecha Szymanowskiego, tom I. Warszawa, Natanson, 1850,
4221 d'Azeglio Maksymilian (1801–1866). Hektor Fieramosca, albo Wyzwanie w Barlecie. Powieść historyczna ... Przełożył z włoskiego J. Chęciński. Tomów 2. Warszawa, Natanson (Wybór przekładów), 1856,
10561 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Zbiorek poezyi. Wiesław, Do konika polnego, Czerniaków, Przechadzka wieczorna, Gołąbki, Jodła, Drobne poezye. Warszawa, Nasierowski,
90337 Katalogi. Portner Szymon (1840—1910). Katalog biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Ułożony przez Dra. med. Szymona Portnera, Członka Bibliotekarza T. L.W. Warszawa, nakładem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, druk. Alexandra Ginsa, 1869,
875 Agenda. Agenda dla zborów ewangelicko-luterskich wRosyi, zaprowadzona w zborach ewangelicko-augsburskich w Królestwie Polskiem. Tłumaczył z niemieckiego Ks. Gustaw Manitius, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej warszawskiéj. Warszawa, nakładem tłumacza, 1874,
48360 Hufeland Krzysztof Wilhelm (1762—1836). Sztuka przedłużenia życia ludzkiego przez ... Doktora i Nauczyciela Sztuki Lekarskiey w Jenie w Niemieckim Języku napisana, a na polski przez Jana Baudouin przełożona. Część I—II. Warszawa, nakładem tłumacza, 1800—1801,
46849 Hölzel Gustaw (1813—1883). Łza. Pieśń ... przełożona na Fortepiano przez Józefa Nowakowskiego. Warszawa, nakładem Redakcji Ruchu Muzycznego,