Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6393 Baruch Maurycy,
6394 Baruel,
6395 Barusiewicz Joannes. Theses ex universa Theologia quas in ... universitate Vindobonensi pro suprema ss. Theologiae laurea consequenda defendet. Viennae, 1824,
6396 Barwicki Mieczysław. Bajki. Petersburg, 1893,
6397 Barwicki Mieczysław. Kawałki (poezye). Berlin, nakł. autora, druk. Gazety Polskiej, A. Cybulski w Pozna niu, 1894,
6398 Barwicki Mieczysław Bolesław. Zapiski. Poznań, druk. P. Krzyżankiewicz, 1895,
6399 Barwicki Mieczysław Bolesław.
6400 Barwiki,
6401 Barwinek Bartłomiej (Zarys) (1880),
6402 Barwinki,
6403 Barwiński dr. Die Gymnastik als Erziehungs- und Heilmittel. Weimar, Hoffmann in Comm., 1886,
6404 Barwiński Alfred,
6405 Barwiński Bernh. Quaestiones ad Dracontium et Orestis tragoediam pertinentes, quaestio I: De genere dicendi, Dissertatio inauguralis. Goettingen, Vanderhoeck & Ruprecht, 1887,
6406 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Heller czy Pawlikowski, głos w sprawie oddania nowego teatru lwowskiego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900,
6407 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Karta z dziejów sejmowania w Polsce, szkic historyczny. Odb. z I Rocznika Koła artyst.-liter. we Lwowie. Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, Druk. Polska, 1897,
6408 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Nabih Kozakiw na Oczakiw, 1545 h. (Odb. z Zapysky Nauk. Tow. im. Szewczenka). (Lwiw, 1897),
6409 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Pryczynky do istoryji znosyn cisara Rudolfa II i papy Kłymentyja VIII z Kozakamy w r. 1593—1594. Lwiw, nakł. i druk. naukowoho Tow. im. Szewczenka, 1896,
6410 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Przymierze polsko-austryackie z roku 1613. Przyczynek do historyi stosunków austro-polskich za Zygmunta III. Odb. z Przewodnika Naukowego i liter. Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1896,
6411 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874). Zygmunt III,
6412 Barwiński Eugeniusz dr (ur. 1874).
6413 Barwiński Józef (1849—1883; pisywał pod przybranym imieniem Alfreda). Józef Koniuszewski, wspomnienie z czasów prześladowania Unitów na Podlasiu. Chicago, Dyniewicz, 1879,
6414 Barwiński Józef (1849—1883; pisywał pod przybranym imieniem Alfreda). Obrazki i opowiadania obozowe przez... Chicago, druk. i nakł. Gazety Polskiej W. Dyniewicza, 1880,
6415 Barwiński Józef (1849—1883; pisywał pod przybranym imieniem Alfreda). Obrazki i opowiadania obozowe. Przez Alfreda Barwińskiego. Chicago Ill., druk. i nakł. Wł. Dyniewicza, 1895,
6416 Barwiński Józef (1849—1883; pisywał pod przybranym imieniem Alfreda).
6417 Barwiński Oskar Walerian (z Guttstadtu w Prusiech Zachod.). Ueber die Basedow'sche Krankheit. Diss. inaug. Berlin, G. Schade, 1868,
6418 Barwiński Włodzimierz (1850—1883),
6419 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Stawropyhijske bractwo uspeńske u Lwowi jeho zasnowanie, dijalnist' i znaczenie cerkowno-narodne. Lwiw, kosztom tow. Proświta, Druk. im. Szewczenka, 1886,
6420 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Istorija Rusy. Czast' IV (Ruś pid pa nowaniem Jahajłowoho rodu aż do pôdhotowłenija Lublinskoj unii). Pôśla ruskych i czużych istorykôw. Lwiw, kosztom i za chodom towarystwa Proświta, 1882,
6421 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Ilustrowana istorija Rusy wid najdawnijszych czasiw, piśla ruskych i czużych istorykiw. (Proświta, nr. 125). Lwiw, 1890,
6422 Barwińskyj Ałeks. (1847—1926). Litopys suspôlnoj roboty i syły Rusynów awstryjskych. Lwiw, kosztom i zachodom Towarystwa Proświta, druk. Tow. imeni Szewczenka, 1885,