Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104054 Bellenger, Fabrucci, Vitcomb, Fischer, Forster et Bolz. Nouveau Guide de conversations modernes en français, anglais, allemand et en polonais, ou dialogues usuels et familiers à 1'usage de voyageurs et des personnes qui se livrent à 1'étude de ces langues, nouvelle éd. revue pour la partie française par prof. Ch. Marelle. Berlin, Behr, 1878,
104053 Bellenger, Fabrucci, Vitcomb, Fischer, Forster et Bolz. Guide nouveau de conyersations modernes, ou dialogues usuels et familiers cont. en outre de nouvelles conversations sur les voyages, les chemins de fer, les bateaux à vapeur etc. en 6 langues anglais, allemand, russe, polonais, svedois, à 1'étude de l'une ou des plusieurs de ces langues, par... Berlin, Behr, 1856,
104052 Bellemare (de) Louis-Gabriel Ferry (1809—1852; pisywał jako Ferry Gabriel). Wędrowiec leśny. Powieść w sześciu tomach przez Gabryela Ferry. Przekład z francuzkiego. ( Zbiorku Powieści tomiki VII—XII). Warszawa, druk. Józefa Unger, 1855 (t. I)— 1856 (t. II—IV)
104051 Bellemare (de) Louis-Gabriel Ferry (1809—1852; pisywał jako Ferry Gabriel). Skarb Sonory, opowiadanie z życia amerykańskiego dla młodzieży. Łódź i Warszawa, nakł. Fischera, druk. K. Kosińskiej, 1899,
104050 Bellecour de Laugier César de,
104049 Bellecjusz Alojzy. Ignacego św. ćwiczenia duchowne, czyli rekollekcye przez X. ... w języku łacińskim ułożone, a przez X. Antoniego Brescianiego w języku włoskim na nowo wydane, przełożył do użytku wszystkich zastósował i rozmyślaniami z Pisma św. o tajemnicach żywota Chrystusa P. pomnożył Ksiądz * * * (Al. Jełowicki). Berlin, Behr, 1852,
104048 Bellecjusz Alojzy. Św. Ignacego Ćwiczenia Duchowne czyli Rekolekcie przez Xiędza... w języku łacińskim ułożone a przez Xiędza Antoniego Brescianiego w języku włoskim na nowo wydane. Przerobił, do użytku wszystkich zastosował i rozmyślaniami z Pisma świętego o tajemnicach Żywota Chrystusa Pana pomnożył Xiądz *** (Al. Jełowicki). Berlin, nakł. B. Behra 1851,
104047 Bellau Gdalia,
104046 Bellart (de) Nicolas François (1761— 1826),
104045 Bellarmin Robert św.,
104044 Bellamy Edward (1850—1898).
104043 Bellamy Edward (1850—1898). W wieku XXI, spolszczył K. O. R. Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890,
104042 Bellamy Edward (1850—1898). Sposób dra Heidenhoffa. Odb. z Głosu. Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891,
104041 Bellamy Edward (1850—1898). Siostra panny Ludington, powieść. Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu Tygodniowego, 1891,
104040 Bellamy Edward (1850—1898). W roku 2000. (Looking Backward. 2000—1887). Powieść, wydanie czwarte przejrzane i powiększone. Tłumaczył z oryginału J. K. Potocki. Warszawa, nakł. Głosu, Druk. Przemysłowa, 1890,
104039 Bellamy Edward (1850—1898). Z Przeszłości 2000—1887. Przeróbka z angielskiego. Paryż, nakł. i druk. Aleks. Okęckiego, 1891,
104038 Bellamy Edward (1850—1898). Z przeszłości 2000—1887 przez O... (Przekład Koła Oświaty Robotniczej). (Warszawa, 1889).
104037 Bellaigue Camille (1858—1930). Portraits and Silhouettes of Musicians. — Fr. Chopin. Transl. from the French by Ellen Orr. New York, Dodd, 1897,
104036 Bellaigue Camille (1858—1930). Portraits et silhouettes des musiciens. — Fr. Chopin. Paris, C. Delagrave, 1896
104035 Belladonna,
104034 Bell-Currel,
104033 Bell Karol (1778—1842). Traktat chirurgiczny o chorobach pęcherza, kanału urynowego, prostaty i kiszki odchodowéj, pomnożony krytycznemi notami Jana Shaw, z tablicą; przełożył na polskie Tomasz Baraniecki. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1825,
104032 Bell Jerzy. Relacie o Czerkassii 1835— 1836. Wyjątek z Kroniki E(migracji) P(olskiej). Paryż, druk. Maulde et Renou, 1837,
104031 Bell Jakub Stanisław.
104030 Bell Jakub Stanisław. Podróż w Czerkassyi. (Londyn), Frenchurch Street 157, 1836 (1837?),
104029 Bell Jakub Stanisław. Dziennik żeglugi na skunerze Vixen do Czerkassii (dzieło wspołwydane),
104028 Bell Andrew (1753—1832) i Lancaster Józef. Układ towarzystwa petersburgskiego urządzenia szkół według sposobu wzajemnego uczenia Bela i Lankastra. B. w. m. b. r.,
104027 Belke Teofil dr (1840—?). Szkice dermatologiczne. O wyprysku. (De ezemate), skreślił... członek Tow. lek. Warsz. Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 1866,
104026 Belke Gustaw (1810—1873).
104025 Belke Gustaw (1810—1873). Wiadomość o kotach dzikich na Podolu, poprzedzona uwagami o miejscu, jakie zajmować winny w systemie zoologicznym koty nasze domowe z niektóremi odmianami swojemi. Przez... Kamieniec Podolski, 1857,