Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
30193 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mellerowa Zofia z d. Vergi (pseud. W. Burzan; 1848—1909). Wanda. Kom. w 3 a.
28607 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gorczyński Adam (krypt. A. G.; 1805—1876). Wanda. Dr. w 5 a. z prol.
27267 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bartusówna Maria (1854—1885). Wanda. Dr. w 5 a.
29538 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Krasiński Zygmunt (1812—1859). Wanda. Dr. (Frgm.).
31810 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Sygiert Józef (1780—1804). Wanda. Dr.
31142 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Romanowski Mieczysław (1834—1863). Wanda. Dr.
30986 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Przyjemski Juliusz Rawicz. Wanda. A dramatic poem.
28683 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Grajnert Józef (pseud. Jan Gautier; 1831—1910). Wanda. (Czarowne gęśle). Dr. w 5 a.
32525 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wyspiański Stanisław (1869—1907). Wanda.
6886 Biernacka Céleste de. Wanda. Paris, les principaux libraires, Vichy, impr. Desbenoit, 1895,
21221 Czasopisma. Wanda. Wanda, wiązanie na r. 1825, płci pięknej, naukom i sztukom wyzwolonym poświęcone. Warszawa..
21220 Czasopisma. Wanda. Wanda, tygodnik warszawski literaturze, moralności i krytyce poświęcony. Warszawa, 1823.
21219 Czasopisma. Wanda. Wanda, tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony (poprzednio pt. Tygodnik Polski i Zagr.). Warszawa, 1820—1822. (Dodawane: w 1820 Momus, w 1821 Pot-Pourri).
21222 Czasopisma. Wanda. Wanda, tygodnik nadwiślański. Warszawa, 1828.
21217 Czasopisma. Wanda. Wanda, tygodnik mód i nowości. (Dodatek do Gońca Krak.). Kraków, 1829—1830.
8540 Bohl Joh. Wanda, romantische Dichtung. Leipzig, O. Mutze, (1846),
104252 Bełza Władysław (1847—1913). Wanda, opera w 4ech aktach, słowa..., muzyka Henr. Jareckiego. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1882,
21218 Czasopisma. Wanda. Wanda, noworocznik dla płci pięknej. Lwów, 1869.
72277 Guarnieri N. G. Wanda, novella. Palermo, 1898.
29990 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łubieńska Tekla z Bielińskich (1767—1810). Wanda, królowa polska. Tr. w 5 a.
32273 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wężyk Franciszek (krypt. F. W., pseud. Ildefons Kobiałkiewicz; 1785—1862). Wanda, córka Krakusa. Tr. w 5 a. z prol. Deotymy.
14101 Chézy Wilhelm von. Wanda Wielopolska oder das Recht der Gewaltigen. Erzählung aus den Zeiten der ersten Theilung Polens von... Stuttgart, Halberger'sche vormals Franckh'sche Verlagshandlung, 1831,
31715 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Suchorowski Michał (krypt. M.... S…. ; ur. 1802). Wanda Potocka, czyli Schronienie w lasku św. Zofii. Melodr.
660 Adamy Heinrich. Wand-Karte von Schlesien, besonders mit Berücksichtigung der physikalischen Verhältnisse, zunächst für den Schulgebrauch entworfen, 7 vermehrte Auflage. Tamże [Breslau, Verlag von Eduard Trewendt, Druck von C. H. Storch und Comp.,], 1882,
42398 Handtke Friedrich (1815—1879). Wand-Karte der Provinz Posen. 6 Blätter,
30643 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Olizarowski Tomasz August (krypt T. A. O; 1811—1879). Wanara. (Morowa). Dr.
99499 Koneczny Feliks Karol (profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie; 1862—1949). Walthers von Plettenberg, Landmeisters von Livland, Verhältniss zum Deutschen Orden, zu Littauen und Moskau. 1500—1525. (Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wiss.). Krakau, Univ.-Buchdruck., 1891,
99498 Koneczny Feliks Karol (profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie; 1862—1949). Walter von Plettenberg Landmistrz inflancki wobec Zakonu, Litwy i Moskwy. 1500—1525. (Odb. z tomu XXVIII Rozpraw i Sprawozdań Wydziału Historyczno-filozoficznego Akademii Umiejętności). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1891,
31529 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Słowacki Juliusz (1809—1849). Walter Stadion. Frgm. dram.
56256 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Schiller Fryderyk (1759—1805). Wallenstein. Dr.