Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6567 Bau- und Kunstdenkmäler. Bau- und Kunstdenkmäler des Landkreises Danzig, herausgegeben im Auftrag des west-preussischen Provinzial-Landtages, Heft II. Der Landkreis Danzig. Danzig, Th. Bertling, 1885,
6568 Bau- und Kunstdenkmäler. Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern,
6569 Bau- und Kunstdenkmäler. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Kreise Carthaus (Kartuzy?), Berent und Neustadt, Heft I. Danzig, Th. Bertling, 1884,
6565 Bau. Der Bau der neuen Eisenbahnbrücken über die Weichsel bei Dirschau und über die Nogat bei Marienburg. Nach amtl. Quellen bearb. Mit 11 Sticht. (Aus Zeitschrift f. Bauwesen fg. 1895). Berlin, Ernst, 1896,
6570 Baublis,
6571 Bauch Edward,
6572 Bauch Gustaw. Actenstücke zur Geschichte des Breslauer Schulwesens im XVI Jahrhundert. Zusammengestellt von ... (Evangelische Realschule II zu Breslau. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht Ostern 1898). Breslau, Druck von Grass, Barth und Comp. B. r. (1898),
6573 Bauch Gustaw. Johannes Rhagius Aesticampianus (Sommerfeld) in Krakau, seine erste Reise nach Italien und sein Aufenthalt in Mainz. (Nadbitka z Archiv f. Litt. Gesch. XII). B. m., 1884,
6574 Bauch Gustaw. Rudolphus Agricola Junior. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus im deutsch-polnisch-ungarischen Osten. Von Dr.... Wissenschaftliche Abhandlung zum Jahresbericht Ostern 1892. Evangelische höhere Bürgerschule II. Breslau, Druck von Grass, Barth & Comp. (W. Friedrich), (1892),
6575 Bauch Gustaw. Beiträge zur Litteraturgeschichte des schlesischen Humanismus. I. Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altherthum Schlesiens, Bd. XXVI, 1892. Breslau, Josef Max und Co, 1892,
6576 Bauch Gustaw. Bibliographie der schlesischen Renaissance (1475 bis 1521),
6577 Bauch Gustaw. Laurentius Corvinus, der Breslauer Stadtschreiber und Humanist, sein Leben und seine Schriften. Aus Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Band XVII. Breslau, 1883,
6578 Bauch Gustaw. Der humanistische Dichter George von Logau. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des schlesischen Humanismus. Nach einem in der Historischen Section der Schles. Gesellschaft für Vaterl. Cultur am 12 December 1895 gehaltenen Vortrage. Breslau, Druck Grass, Barth et Comp., 1896,
6579 Bauch Gustaw. Das Münzprhnlegium des Bischofs Johann V. Turzo von Breslau vom Jahre 1515. (Nadbitka z Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, 56er Bericht). Breslau, R. Nischkowsky, (1884),
6580 Bauch Jerzy Fryderyk (1771—1826). Kazanie na pierwszy dzień nowego Roku 1806 w Laskowskim kościele miane od X ... nad słowami z 1. do Kor. 4/8. Powątpiwamy ale nie zwątpiamy. Brzeg, u E. G. Wolfarta, b. r. (1806),
6581 Baudard Marius. Le Tocsin de la Pologne. Paris, E. Dentu, impr. L. Tinterlin, 1863,
6582 Baude K.,
6583 Baudelaire Karol (1821—1867). Kwiaty grzechu, z życiorysem autora, przełożyli z francuskiego Adam M-ski (Zofia Trzeszczkowska) i A. Lange. Warszawa, nakł. H. Cohna, druk. St. Naimskiego i Sp., 1894,
6584 Baudelaire Karol (1821—1867).
6566 Baudenkmäler. Die Baudenkmäler der Provinz Pommern. Herausgegeben von der Gesellschaft für die pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin (Koszalin). Bearb. von Lud. Böttger. Band I. Die Kreise Köslin, Kolberg (Kołobrzeg) — Körlin (Karlino), Belgard (Białogard) und Schlawe (Sławno). Heft I. Die Kreise Köslin und Kolberg—Körlin. Stettin, Commissions-Verlag von Leon Sauniers’ Buchhandlung, 1892,
6585 Baudiss Klemens ks. Igraszka nieuczciwa, napisał przyjaciel ludu, katolik. Szląskiego wydawnictwa ludowego zesz. 3. Kraków, druk. Czasu, 1898,
6586 Baudiss Klemens ks.
6587 Baudoin,
6588 Baudon Adolf. Rozmyślania praktyczne na miesiąc ś. Józefa. Dzieło zatwierdzone przez J. E. Kardynała Morlota arcybiskupa paryskiego. Z piątego wydania francuskiego, przełożył J. Ł. Warszawa, 1871,
6593 Baudouin de Courtenay Jan (były konsyliarz dworu Król. Polsk., zm. 2/3 1822 w Warsz.). Dokończenie Mesmeryzmu, czyli cała tajemnica magnetyzmu zwierzęcego odbyta w katechizmie, wystawuiącym dokładnie działanie magnetyzmu, i w innych ważnych postrzeżeniach wyciągniętych z akt magnetyzmu, przez... radcę był. dworu Król. Polsk. praktykującego Mesmeryzmem, z ryciną magnetyzmu, jak go sobie Chińczycy wystawuią. Warszawa, nakł. autora, druk. N. Glücksberga, 1821,
6594 Baudouin de Courtenay Jan (były konsyliarz dworu Król. Polsk., zm. 2/3 1822 w Warsz.). Odpowiedź na krytykę na głębsze uważanie Mesmerysmu w Gaz. liter. Nr 12, przez... Za pozw. Zwierzch. Warszawa, nakł. aut., druk. Stan. Dąbrowskiego, 1821,
6595 Baudouin de Courtenay Jan (były konsyliarz dworu Król. Polsk., zm. 2/3 1822 w Warsz.). Odpowiedź na recenzyę Rzutu oka na Mesmeryzm umieszczoną w nr 7 Gazety Literackiey przez ... Warszawa, nakł. aut., druk. Stan. Dąbrowskiego, 1821,
6596 Baudouin de Courtenay Jan (były konsyliarz dworu Król. Polsk., zm. 2/3 1822 w Warsz.). Rzut oka na Mesmeryzm, czyli systemat wzaiemnych wpływów i skutków, obiaśniaiący Teoryą i Praktykę magnetyzmu zwierzęcego, z wyszczególnieniem rąk pociągów i substytutów udzielaiących płyn magnetyczny, z nauki samego Mesmera i naysławnieyszych uczniów jego krótko zebrany, przez ... z ryciną litografowaną autora. Warszawa, Glücksberg, druk. Stan. Dąbrowskiego, 1820,
6597 Baudouin de Courtenay Jan (były konsyliarz dworu Król. Polsk., zm. 2/3 1822 w Warsz.). Głębsze uważanie Mesmeryzmu czyli część teoryi praktycznéy magnetyzmu zwierzęcego, opartéy na fizyce Mesmerowskiéj, czyli systemacie wzaiemnych wpływów ciał świat składających. Z krótkim rysem sztuki lekarskiéy i iey zawodności, oraz z odpowiedzią na zarzuty przeciwko magnetyzmowi, przez ... radcę byłego dworu Królestwa Polskiego. Z wierną ryciną Mesmera magnetyzuiącego. Warszawa, nakł. autora, druk. Stanisł. Dąbrowskiego, 1821,
6598 Baudouin de Courtenay Jan (były konsyliarz dworu Król. Polsk., zm. 2/3 1822 w Warsz.).