Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102395 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937). Nad siły. Powieść. Kraków, nakł. Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Czasu, 1893,
102396 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937). Pierwszy Uczeń. (Na s. 23 drugi tytuł:) Trzy listy Narcyzy. (Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, druk. Czasu, 1897),
102397 Korzeniowska Jadwiga z Wittów (1862–1937).
102390 Korzeniovski J.
102356 Korzeniewski.
102380 Korzeniewski M.
102376 Korzeniewski Ludwik (Korżeniewskij Ludwig Osipowicz). Ortopiediczeskaja praktika. Kijew, 1869,
102377 Korzeniewski Ludwik (Korżeniewskij Ludwig Osipowicz). O dwiżenii i pokoje w otnoszenii k zdorowju czełowieka i. t. d. Petersburg, 1860,
102378 Korzeniewski Ludwik (Korżeniewskij Ludwig Osipowicz).
102374 Korzeniewski Krzysztof, pijar. Cnota Uwięczona Dramma w Czterech Aktach z powodu Imienin Jasnie Wieśmoźnego (!) Imc. Pana Iózeffa (!) Wereszczyńskiego Powiatu Upitskiego y Kurkleckiego Starosty grana Przez Dzieci źyczliwych Roku 1800 19 Marca w Łauxodziach. Za Dozwoleniem Cenzury Iego Imper. Mci. w Nitawie u I. F. Stefanhagenay'ego Syna Roku, (Mitawa, J. F. Steffenhagen i syn), 1802,
102375 Korzeniewski Krzysztof, pijar.
102373 Korzeniewski Julian.
102372 Korzeniewski Józef, lekarz.
102370 Korzeniewski Jan (ok. 1626–1672). Palatium Reginae Coeli Coelitumque in Conclavia duodecim distributum, Repetitis Typis instauratum Superiorum permissu. Vilnae, Typis Imper: Universitatis, Anno 1804,
102368 Korzeniewski J.
102369 Korzeniewski J.
102365 Korzeniewski Ignacy Edward Nałęcz. Kilka miejscowych ballad oraz krótka wiadomość o Jadzwingach. Przez ... Wilno, nakł. własnym, w druk. Dyecezalney, 1839,
102366 Korzeniewski Ignacy Edward Nałęcz. Sonety ... z muzyką Jana Jubilewskiego, kapelmistrza wielikołeckiego jegierskiego pułku. Warszawa, nakł. własnym, Druk. Gazety Porannej, 1838,
102367 Korzeniewski Ignacy Edward Nałęcz.
102364 Korzeniewski Hipolit, mylnie.
102363 Korzeniewski Ant. J.
102371 Korzeniewski (Korzeniowski) Jan Nepomucen (zm. po 1871).
102357 Korzeniewski (Korzeniowski) Alojzy (1766–1833). Frank-Massonia męzczyzn i kobiet Symboliczna, czyli: niskich Stopniów z Dzieła w XII. Tomach in folio Ceremonies et coutumes religieuses, à Paris 1809. Części dwie. Oraz z Dodatkiem obeymuiącym Opis Masonii pod Wielkim Wschodem Francuzkim zawarty w Sekretnim sekretniku służącym dla Braci. B. m. b. r. (Wilno, 1820),
102358 Korzeniewski (Korzeniowski) Alojzy (1766–1833). Kazania na niedziele, i uroczystoscie tajemnic, roku całego oraz na dnie niektorych swiętych. X. Aloizego Korzeniewskiego Swiętej Teologii Doktora, Zakonu Kaznodziejskiego. Tom pierwszy. Warszawa, druk. N. Glücksberga księgarza i typograffa Uniwersytetu Królewskiego, 1824,
102359 Korzeniewski (Korzeniowski) Alojzy (1766–1833). Odpowiedź Izaaka Ben Moszech Rabina Brzeskiego Abrahamowi Ben Nahason Rabinowi Lizbońskiemu. Wilno, Druk. XX. Missyonarzów, 1817,
102360 Korzeniewski (Korzeniowski) Alojzy (1766–1833). Rzut oka na uwagi JP. Sniadeckiego Professora Chemii w Uniwersytecie Wilenskim Umieszczone w Dzienniku No. XII 1806. (Wilno, 1806),
102361 Korzeniewski (Korzeniowski) Alojzy (1766–1833). Stopnie, obrzędy i znaki wolnych Mularzów i Wolnomularek czyli mopsów. Wilno, 1817.
102362 Korzeniewski (Korzeniowski) Alojzy (1766–1833).
102355 Korzeniewska Regina, mylnie.
102353 Korzeniewicz, sekretarz komitetu wystawy owocowej w Kołomyi.