Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
100879 Kopernóg z Laskowic Wojciech.
100878 Kopernikowie.
100833 Kopernik. (Paryż, 4 XI 1832).
100834 Kopernik. (Prospekt na pismo pt. Kopernik, inc: „Od 1 stycznia każdomiesięcznie wychodzić będzie ...”, z datą: Paryż 1832). (Paryż), 1832,
100835 Kopernik. Kalendarz Katolicko-Polski na rok 1899. Toruń, nakł. i druk. S. Buszczyńskiego, (1898),
100877 Kopernik Ziemowit (Erdmannus) (prof. uniwersytetu w Frankfurcie; żył w XVI w.).
100876 Kopernik Wojciech (Kopernik Albert, Kopernóg z Laskowic Wojciech).
100875 Kopernik Stanisław.
100840 Kopernik Mikołaj (starszy; zm. ok. 1483).
100864 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Kopernik. (Warszawa), 1830,
100865 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Kopernikus in Frauenburg. Volkssage in Versen. Gumbinnen, 1868,
100866 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Natalem Nicolai Copernici olim Universitatis Cracoviensis alumni, post elapsa quatuor saecula die 19 Februarii 1873 in Aula Collegii Novodvorsciani pie celebrandum indicit Rector c.r. Universitatis Cracoviensis cum Senatu Academico (Cracoviae, 1873);
100867 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Obchód uroczysty czterechsetnej rocznicy narodzin Kopernika, w Warszawie d. 19 lutego 1873 r. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1873,
100868 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Pamiątka obchodu czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika staraniem i nakładem Rady Miasta Krakowa dokonana. Kraków, lit. J. Brydaka i I. Bielikiewicza, b. r. (1873),
100869 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Porządek uroczystości na pamiątkę 400-tnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika odbytej w Krakowie 1873 roku. (Kraków), Druk. Kraju, 1873,
100870 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Porządek uroczystości na pamiątkę 400néj rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika odbyć się mającej w Krakowie. (Kraków), druk. Czasu, b. r. (1873),
100871 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Programm zur Feier des vierhundertjährigen Geburtstages von Nicolaus Copernicus am 19. Februar 1873 im Saale der Urania. 2. Auflage. Berlin, Buchdruckerei von Gustav Lange (Otto Lange), (1873),
100872 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Czterechsetletnia Rocznica urodzin Miko łaja Kopernika. B. m. (Warszawa), druk. Kuriera Warszawskiego, (1873),
100873 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Die vierte Säcularfeier der Geburt von Nicolaus Copernicus Thorn 18. und 19. Februar 1873. Thorn, in Commission der Weidmannschen Buchhandlung zu Berlin, Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig, 1874,
100874 Kopernik Mikołaj (1473—1543).
100841 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Autografi di Niccolò Copernico (Firenze, 1879);
100842 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolai Copernici Dissertatio de optima monetae cudendae ratione, anno MDXXVI scripta nunc primum exejus (!) autographo typis vulgata. (Tytuł polski:) Rozprawa Mikołaia Kopernika o urządzeniu monety napisana 1526 roku, teraz z iego rękopismu pierwszy raz drukiem ogłoszona. (Odb. z Pamiętnika Warszawskiego). Warszawa, Druk. Rządowa, 1816,
100843 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Il fac-simile della Prefazione di Niccolò Copernico Illustrato dal Dott. Arturo Wolynski. B. m. (Firenze), Tip. A. Ciardelli e C, b. r. (1876?),
100844 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolai Copernici Facsimilia aliquot literarum. B. m. (Kraków), ryt. w Zakładzie A. Dietricha, b. r. (ok. 1873),
100845 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolai Coppernici De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus. Manuscriptum stockholmiense, in Bibliotheca Reg. Acad. Scient. Suec. servatum. Edidit et praefatus est Arvid Lindhagen. Adjecta est tabula, quae habitum manuscripti imitatur. Reg. Academiae Scient. Suec. Communic. D. 8 Junii 1881. (Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Handlingar, Band 6, No 12). Stockholm, Kongl. Boktryckeriet R A. Norstedt & Sönner, 1881,
100846 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolaus Coppernicus aus Thorn über die Kreisbewegungen der Weltkörper. übersetzt und mit Anmerkungen von Dr. C. L. Menzzer. Durchgesehen und mit einem Vorwort von Dr. Moritz Cantor. Herausgegeben von dem Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. Thorn, Druck und Verlag von Ernst Lambeck, 1879,
100847 Kopernik Mikołaj (1473—1543). O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć (Warszawa, 1854);
100848 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Praefatio Copernici (Praefatio) Ossiandri;
100849 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Rozprawa o urządzeniu monety napisana 1526 roku, teraz z jego rękopismu pierwszy raz drukiem ogłoszona (Warszawa, 1816);
100850 Kopernik Mikołaj (1473—1543). Nicolai Copernici Torunensis De revolutionibus orbium coelestium libri sex. Accedit G. Joachimi Rhetici narratio prima, cum Copernici nonnullis scriptis minoribus nunc primum collectis, ejusque vita. (Tytuł polski:) Mikołaja Kopernika Toruńczyka O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć. Nadto opowiadanie pierwsze J. Joachima Retyka, różne pisma mniejsze M. Kopernika teraz zebrane i życiorys jego. Varsaviae, Typis Stanislai Strąbski, MDCCCLIV (1854),