Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
75043 Instytut.
75299 Islandia.
75811 J. J. Ks.
76067 Jabłoński Hiacynt.
77603 Jakimowski Marian.
78371 Janicka Zofia z Malczów.
78627 Janiszewski Marcin.
13603 Ceylan (Cejlon?),
79651 Jarymowicz Bazyli.
14371 Chmieliński Adolf,
80419 Jaworowski Romuald J.
80675 Jazłowiecki Jerzy.
80931 Jedynak Michał (1877—1916).
15907 Ciechomski Stanisław (1853—1900),
16163 Ciołek,
81699 Jewiecki Fiodor.
16419 Colemann Eduard,
81955 Jezuitki.
82467 Jorgensen F.
82723 Józefowicz Bartłomiej ks.
82979 Jung Hertz M.
17699 Czajkowski (Czaykowski) Józef ks. (1837—1907).
17955 Czarnik Bronisław (dr; 1858—1918). Z życia J. N. Kamińskiego, dyrektora teatru lwowskiego. Odb. z Ateneum.
83747 Kabaj Michał.
84003 Kaczmarek Mateusz.
85027 Kalendarz i Noworocznik. Kalendarz i Noworocznik na r. 1897 (na okładce),
21283 Czasopisma. Wiadomości Warszawskie. Wiadomości Warszawskie, 1765—1774;
22051 Czerwiński F.
22307 Czubski Jan (1841—1902).
22563 Czytelnia. Czytelnia Świąteczna (Królewska Huta),