Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
100010 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Z nocy letnich. Słowa Maryi Konopnickiej. Muzyka Wł. Żeleńskiego. Warszawa, nakład i własność wydawców Gebethnera i Wolffa, lit. Mękarskiego, b. r. (1890),
44885 Hervilly (d') Ernest (1839—1911). Przygody chłopczyka przedhistorycznego. Dzieło uwieńczone przez Akademię francuską, podług ... przerobił A. Lange. Warszawa, nakład i własność Michała Arcta, druk. Tow. Komandytowego, 1896,
40736 Gondinet Edmund (1829—1888) i Gille Filip. Lakmé. Opera w 3 aktach. Słowa ... Muzyka Leo Delibes. Podręcznik dla miłośników Oper ułatwiający zrozumienie treści każdej opery. Zebrał i ułożył M. Radziszewski (nr 42). Warszawa, nakład i własność M. Arcta, druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski & Co., (1896),
66563 German Ludomił (1851—1920). Goplana opera liryczna w 3-ch aktach. Słowa... Muzyka Władysława Żeleńskiego. (Podręcznik dla miłośników Oper ułatwiający zrozumienie treści każdej opery zebrał i ułożył M. Radziszewski). Warszawa, nakład i własność M. Arcta, druk. Tow. Komand. St. J. Zaleski, b. r. (1898),
100004 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Listy. Napisała ... Warszawa, nakład i własność M. Arcta, druk. F. A. Brockhausa w Lipsku, b. r. (1892),
49919 Kamperda Jan ks. Kazania parafialne na niedziele całego roku. Popularnie i obrazowo ludowi opowiadane ułożył ksiądz ... Proboszcz w Podgórzu. Tom II. Wydanie drugie. Warszawa, nakład i własność Księgarni Breslauera, druk. Jana Kantego Psurskiego, 1863,
85280 Kalendarz rodzinny. Kalendarz rodzinny na rok przestępny 1868. Warszawa, nakład i własność Jana Jaworskiego, 1867,
99407 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Pajęczyna. Słowa Władysława Syrokomli. Muzykę napisał Alexander Zarzycki. Op. 2. N° 2. Warszawa, nakład i własność I. Kaufmanna i F. Hösick, sztych i druk C. G. Rödera w Lipsku, b. r. (ok. 1880),
10510 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Chłopek z pieśnie (!) Rolników... muzyka Ig. F. Dobrzyńskiego. Warszawa, nakład i własność Gustawa Gebethnera i Spółki, Lipsk u Bartholfa Senft, Zakład i Litografia C. G. Rödera w Lipsku, 1860,
43763 Heine Henryk (1797—1856). Dziewczę z buzią jak malina (tłum. Marian Gawalewicz). Śpiew z towarzyszeniem fortepianu napisał Jan Gall. Op. I N° 3. Układ na fortepian przez F. Spindlera op. 344. Warszawa, nakład i własność Gebethnera i Wolffa, w lit. Mękarskiego, (1888),
100053 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910), Gawalewicz Marian. Dwie dumki. 1. „Oj nocka” Słowa Konopnickiej. 2. Wierżba słowa Gawalewicza muzyka Stanisława Niedzielskiego Op. 32. Warszawa, nakład i własność Gebethnera i Wolffa, lit. Mękarskiego, b. r. (ok. 1890),
43762 Heine Henryk (1797—1856). Dziewczę z buzią jak malina (tłum. Marian Gawalewicz). Śpiew z towarzyszeniem fortepianu napisał Jan Gall. Op. 1 Nr 3. Warszawa, nakład i własność Gebethnera i Wolffa, lit. Mękarskiego, b. r. (1888),
99397 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Motyl. Poezya Władysława Syrokomli. Pieśń Stanisława Moniuszki. Warszawa, nakład i własność Gebethnera i Wolffa, b. r. (1872),
99413 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Piosnka Wieśniaczki Litewskiej. Słowa Władysława Syrokomli. Muzyka Ignacego Krzyżanowskiego. Warszawa, nakład i własność G. Gebethnera i R. Wolffa, (Sztych i druk. G. Gebethnera i R. Wolffa), b. r. (ok. 1860),
47508 Horbowski Mieczysław (1849—1937). Szkoła śpiewu teoretyczno-praktyczna zebrana z najcelniejszych autorów, opracowana i dopełniona przez ... Profesora śpiewu w Warszawskim Instytucie Muzycznym (Konserwatorjum). Część I. Warszawa, nakład i własność Ferdynanda Hösicka, druk. Braci Jeżyńskich, (1887),
66630 Gerson Wojciech (1831—1910). Kalendarz ścienny, chromolitografowany, na rok 1862. Warszawa, nakład i litografia M. Fajansa,
61302 Dzwonkowski Adam (1815—1885). Kalendarzyk na rok 1863. Warszawa, nakład i litogr. A. Dzwonkowskiego i Spółki,
2193 Andersen Hans Christian (1805–1870). Powiastki moralno-fantastyczne; podług duńskiego... naśladował Fr. H. Lewestam, z 48 drzeworytami. Warszawa, nakład i druk. S. Orgelbranda, 1859,
6212 Bartmański Tomasz Franciszek Ksawery (1797—1880). Ekonomija domowa, czyli przepisy tyczące się gospodarstwa wiejskiego i domowego, z dodatkiem objaśnień osobliwości artystycznych, wydane przez... Warszawa, nakład i druk. S. Orgelbranda, 1856,
2075 Ancyporowicz Zenonim Ludwik (Sekret. kollegial. i archiwista Zarz. drogi żelaz. Warsz. Wied. później Urzędn. komory w Warszawie, 1814–16/9 1866). Opowiadanie historyi polskiej dla dzieci. Warszawa, nakład i druk. S. Orgelbranda, 1847,
46348 Hoffmann Friedrich. Złota książeczka czyli zbiór ciekawych i nauczających powiastek ... przełożył T. Nowosielski. z 5 rycinami kolorowanemi. Warszawa, nakład i druk S. Orgelbranda, 1853,
10289 Brewer Ebenezer Cobham. Tajniki przyrodzenia czyli wyjaśnienie codziennych zjawisk natury w formie zapytań i odpowiedzi podane, sposobem przystępnym do pojęcia każdego ułożone i do dzisiejszego stanu nauk przyrodzonych zastosowane. Dzieło w języku angielskim przez Dra... professora Uniwersytetu w Cambridge napisane, a z ostatniego wydania francuzkiego na polski język przełożone przez S. Pisulewskiego, Mag(istra) Fil(ozofi) Star(szego) Naucz(yciela) Nauk przyrodzonych) w Szl(acheckim) Warsz(awskim) Inst(ytucie). Warszawa, nakład i druk S. Orgelbranda księgarza i typografa, 1856,
37988 Fredro Aleksander (1793—1876). Komedye. Wydanie zupełne poprzedzone wstępem przez Piotra Chmielowskiego. Tom II. Śluby panieńskie. — Pan Jowialski. — Nocleg w Apeninach. — Ciotunia. — Zemsta. — Dożywocie. — Dyliżans. — Co tu kłopotu. — Dwie blizny. — Koncert. Warszawa, nakład i druk S. Lewentala, b. r. (data zezwol. cenzury: 5 I 1898),
37989 Fredro Aleksander (1793—1876). Komedye. Wydanie zupełne poprzedzone wstępem przez Piotra Chmielowskiego. Tom III. Wielki człowiek do małych interesów. — Ożenić się nie mogę. — Pan Benet. — Lita et Compagnie. — Wychowanka. — Ostatnia wola. — Jestem zabójcą. — Godzien litości. — Rewolwer. — Z Przemyśla do Przeszowy. — Teraz. — Świeczka zgasła. — Z Jakim (!) się wdajesz, takim się stajesz. — Rymond. — Brytan-Bryś. Warszawa, nakład i druk S. Lewentala, 1898,
66308 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Książka dla podróżnych, Z którey się łatwo wyrazów potrzebnych w podróży i w zdarzeniach ludzkiego życia nauczyć można. Ułożona podług rozmów pani de Genlis i innych. W cztérech językach: w polskim, rossyyskim, francuzkim i niemieckim. (Także tytuły: rosyjski: Rucznaja kniżka dla putieszestwujuszczich..., francuski: Manuel du voyageur... i niemiecki: Taschenbuch für Reisende...). Warszawa, nakład i druk N. Glücksberga, 1829,
67451 Gins A. (nakładca). Kalendarz ścienny na rok 1862. Warszawa, nakład i druk A. Ginsa, 1862,
7458 Blanchard Piotr (1772—1856). Powieści nowe moralne dla dzieci przez... Warszawa, nakład Hugues et Kermen, druk. Gałęzowskiego, (1829),
10218 Bremer Fryderyka (1802—31/12 1865). Ognisko (Domowe), powieść przełożona na język polski z szweckiego. 2 tomy. Obrazki z życia domowego. T. IX i X. Warszawa, nakład H. Natansona, druk J. Jaworskiego, 1860,
7271 Bird Robert Montgomery dr (1805—1854). Duch puszczy. Opowiadanie z amerykańskich borów. Przełożył i obrobił W. L. Anczyc. (Z 8 obr. litogr.). Warszawa, nakład Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1872,
3426 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Rycerze. Komedya... grana w 425 roku przed Chrystusem w Atenach. Przedstawiona w Styczniu 1873 roku na scenie krakowskiéj w tłómaczeniu Józefa Szujskiego. Warszawa, nakład Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera w Warszawie, Daniłowicza nr. 619. (Oddruk z Bibliot. Warsz.), 1875,