Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6363 Bartus E. Pole dyamentowe, opowieść dla młodzieży, podług oryginału niemieckiego napisał Wł. Umiński. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1897,
6364 Bartusówna Maria (1854—1885). Duch ruin. Lwów, nakł. K. Łukasiewicza, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1885,
6365 Bartusówna Maria (1854—1885). Czarodziejska fujarka, poemat. Czerniowce, wydawnictwo Gazety polskiej, druk. R. Eckhardta, 1884,
6366 Bartusówna Maria (1854—1885). Magdalena. Obrazek biblijny. B. m. b. dr. (przed r. 1885),
6367 Bartusówna Maria (1854—1885). Pamięci Seweryna Goszczyńskiego (wiersz). Lwów, „Tydzień", 1876,
6368 Bartusówna Maria (1854—1885). Poezje. Lwów, Wł. Bełza, 1876,
6369 Bartusówna Maria (1854—1885). Poezye. Wydanie 2. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, Druk. Dziennika polskiego, 1880,
6370 Bartusówna Maria (1854—1885).
6371 Bartynowski Franciszek (pseud. Fertig; 1831—1904). Pamiątka zwiedzenia biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. Al. Słomskiego, (1890),
6372 Bartynowski Franciszek (pseud. Fertig; 1831—1904). Spis alfabetyczny przedmiotów zamieszczonych w dziesięciu rocznikach Dziennika rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa, t. j. od r. 1880 do r. 1889 włącznie. Kraków, nakł. Gminy miasta, druk. A. Koziańskiego, 1890,
6373 Bartynowski Marian, (1866—1936). Brewiarzyk Trzeciego Zakonu św. ojca Franciszka ułożony na Podstawie najnowszych rozporządzeń ojca św. Leona XIII. Kraków, nakł. Wł. Miłkowskiego, Druk. Związkowa, 1887,
6374 Bartynowski Marian, (1866—1936). Obchód świąt Bożego narodzenia w Polsce, kilka szczegółów z dziedziny prawa kanonicznego i archeologii, napisał... Kraków, nakł. dra Wł. Miłkowskiego, 1887,
6375 Bartynowski Marian, (1866—1936). Referat o miłosierdziu katolickiem, wygłoszony na II wiecu katolickim we Lwowie. Żółkiew, druk. OO. Bazylianów, 1896,
6376 Bartynowski Marian, (1866—1936). Zarys działalności Towarz. św. Wincentego a Paulo poza Europą w r. 1897, rzecz czytana na ogólnem zebraniu Tow. św. Wincentego a Paulo w Krakowie, dnia 8go grudnia 1898. Lwów, nakł. Ruchu katolic, 1899,
6377 Bartynowski Marian, (1866—1936).
6378 Bartynowski Piotr (1795—1874). Theses quas annuente inclyti ictorum ordine antiquissimae Universitatis Jagellonicae examinibus rigorosis praevie absolutis pro summis in utroque iure honoribus rite capessendis praeside illustrissimo Adamo Krzyżanowski... Petrus Bartynowski die X Calendas Augusti MDCCCXXV H. L. Q. C. publice defendendas proposuit. Cracoviae, typ. Stanislai Gieszkowski, 1825,
6379 Bartynowski Piotr (1795—1874). Zdanie sprawy z czynności c. k. Towarzystwa naukowego krakowskiego, dokonanych od d. 1 października 1852 do 20 lu tego 1857, odczytane na posiedzeniu publicznem dnia 28 lutego 1857, przez... Kraków, nakład c. k. Towarz. naukowego, druk Czasu, 1857,
6380 Bartynowski Stanisław,
6381 Bartynowski Wacław (1868—1923). Trojaki nieznane, znajdujące się w muzeum peszteńskiem. Odb. z Zapisków numizmatycznych. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885,
6382 Bartynowski Władysław (1832—1918). Katalog książek, inkunabułów, rycin, obrazów, medali i monet. Nr. II. 1867,
6383 Bartynowski Władysław (1832—1918). Katalog monet i medali polskich, tudzież dzieł do numizmatyki polskiej odnoszących się, wydany staraniem dra Eugeniusza Merzbachera z Monachium. Kraków, druk. W. Anczyca i Sp., 1885,
6384 Bartynowski Władysław (1832—1918). Katalog tytułów i kart z dzieł dawnych polskich, oryginalnych i facsymilowanych, które w celu kompletowania książek rzadkich a uszkodzonych nabywać można. Dodatek do nru 24/25 Wiadomości numizm. archeolog. Kraków, nakł. autora, wyd. Tow. Numizmatyczne, druk. Wł. L. Anczyca i Ski, 1895,
6385 Bartynowski Władysław (1832—1918). Materiały historyczne, rysowane i zbierane w kraju i zagranicą, wydawane sposobem autograficznym, zesz. I—VI. Kraków, staraniem i nakł. autora, 1887,
6386 Bartynowski Władysław (1832—1918). Aleksander Orłowski w gronie przyjaciół warszawskich. Odb. z nru 3 (Zbioru ogólnego nr. 13) czasopisma: Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. Kraków, nakł. Towarz. numizmatycz., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891,
6387 Bartynowski Władysław (1832—1918). Przedruki autograficzne i litograficzne. Kraków, nakł. autora, 1892,
6388 Bartynowski Władysław (1832—1918). Trojaki Stefana Batorego z lat 1579 i 1580. B. m. b. r. dr. (Kraków).
6389 Bartynowski Władysław (1832—1918). Krótkie wspomnienie o życiu i pracach artystycznych Jana Lewickiego. Poznań, nakł. J.K. Żupańskiego, druk. J.I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1880,
6390 Bartynowski Władysław (1832—1918).
6391 Baruch Maksymiljan (1861—1933). Spis bibliograficzny druków łódzkich. Zestawił M. B, Łódź, druk. W. Wścieklicy, 1896,
6392 Baruch Maksymiljan (1861—1933).