Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
105547 Biblioteka ludowa. Biblioteka ludowa, tomik I—XI. Grudziądz, nakł. Wydawnictwa dzieł katolickich G. Jalkowskiego, 1894,
105546 Biblioteka ludowa. Biblioteka ludowa, pod redakcyą Franc. Friedla, Frysztat, Wydawnictwo Jedności w Cieszynie, druk. W. Korneckiego w Krakowie, 1900.
105545 Biblioteka wielkiego księcia litewskiego w Wilnie w r. 1510,
105544 Biblioteka. Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży. Ser. L, t. 1—80. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, (1884—85),
105543 Biblioteka. Biblioteka ob. Chomętowski Wł. (Zabytki językowe 1877).
105542 Biblioteka. Biblioteka ord. Krasińskich. Muzeum Konst. Świdzińskiego (obacz także pod Biblioteka ord. myszkowskiej, gdzie wcześniejsze publikacje materiałów Muzeum Świdzińskiego). Rok 1875. Tom I. Korrespondencye Jana Karola Chodkiewicza poprzedzone opisem rękopismów z Archiwum Radziwiłłowskiego znajdujących się w Bibl. ord. Krasińskich połączonej z Muz. Konst. Świdzińskiego. 1875.
105541 Biblioteka. Biblioteka ord. Krasińskich. Dyaryusz Sejmu Piotrkowskiego z r. p. 1565, poprzedzony kroniką 1559—1562 objaśnił Wł. Chomętowski. Wydał Wł. hr. Krasiński. 1868.
105540 Biblioteka. Biblioteka krakowska. Kraków,
105539 Biblioteka kraju Cieszyńskiego,
105538 Biblioteka Kórnicka,
105537 Biblioteka. Biblioteka konwersacyjna czyli wykład wiadomości i rzeczy najpotrzebniejszych i naj-użyteczniejszych w pożyciu towarzyskiém. Oddział pierwszy. Człowiek Towarzyski czyli sposób zachowania się przyzwoicie i z delikatnością w każdem towarzystwie. Tomik I. Poznań, u Pompejusza i Spółki, b. r. (1830),
105536 Biblioteka kolei żelaznych,
105535 Biblioteka. Biblioteka dla kobiet. Kraków,
105534 Biblioteka. Biblioteka klasyków rzymskich i greckich. Złoczów,
105533 Biblioteka klasyków rzymskich i greckich. Biblioteka klasyków rzymskich i greckich. (1865),
105532 Biblioteka klasyków polskich (kieszonkowa)
105531 Biblioteka. Biblioteka klasyków polskich. Warszawa,
105530 Biblioteka. Biblioteka klasyków polskich. Wadowice, Sabiński. 1850.
105529 Biblioteka. Biblioteka klasyków polskich. Lwów,
105528 Biblioteka. Biblioteka Wojna z Katyliną. Wydanie Linkera i Klimschy, do użytku gimn. polskich zast. T. Sołtysik.
105527 Biblioteka. Biblioteka klasyków łacińskich i greckich dla młodzieży szkolnej. Lwów,
105526 Biblioteka. Biblioteka klasyków łacińskich na polski język przełożonych, wydana przez Edwarda hr. Raczyńskiego. Wrocław.
105525 Biblioteka kijowska
105524 Biblioteka kieszonkowa romansów i powieści,
105523 Biblioteka. Biblioteka kieszonkowa klasyków polskich, wyd. przez J. Bobrowicza. Lipsk.
105522 Biblioteka. Biblioteka Księżna Hanka, Złotareńko w Warszawie.
105521 Biblioteka. Biblioteka kieszonkowa. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 1879 i n.
105520 Biblioteka. Biblioteka kaznodziejsko-polska (1877—8),
105519 Biblioteka.
105518 Biblioteka. Biblioteka kaznodziejska zawierająca następujące kazania: